Dosavadní systém jízdních řádů - buď požehnán

(budeme hodně vzpomínat)

Na webu firmy OREDO byl zveřejněn "systém" jízdních  řádů v železniční dopravě. Nezbývá, než se modlit, aby se situace zase vrátila zpátky. Nejde o systém dálkové dopravy, ten  je nějak centrálně koordinován a má svůj řád s smysl, problém je však v tom, že stávající optimalizace prováděná v jednotlivých krajích naprosto rezignovala na návaznost regionální dopravy na dopravu dálkovou.   Došlo dokonce ke zbytečnému přečíslování železničních tratí, lidé si dávno zvykli na tradiční označení a budou ho hledat, ale nenajdou. Díky neobjednávkám krajů byly tratě rozkouskovány, nastal zmatek, železnice, která dosud tvořila ucelený systém se rozpadla na  úseky, na kterých (zatím?) kraje ještě objednávají železniční dopravu. Trať 262 , která tvořila vlastně paralelní rameno z Č. Třebové přes Moravskou Třebovou a Chornici do Skalice nad Svitavou se změnila na slepé rameno  s cílem v Moravské Třebové, podobně to je trati do Poličky. Podobně bylo naposledy ublíženo železniční dopravě za Protektorátu Böhmen und Mähren, kdy se část naší železniční sítě ocitla za hranicí v Sudetech. Tyto změny má na svědomí pár navrhovatelů, kteří v posledním roce nedělali nic jiného, než přesvědčovali ostatní, že to jinak nejde a že to je naše jediná šance. Měli by se nechat  na první strany nových sešitových jízdních řádů vyfotit a uvést zde i svá telefonní čísla.... Za této nové situace totiž ve skutečnosti ztrácí smysl vydávat samostatný vlakový jízdní řád !  

Možnost  měnit objednávky osobních vlaků  využily kraje letos v míře dosud nebývalé a tak moc se snažili, že rychlíky a osobní vlaky nyní vůbec netvoří žádný systém, neboť osobní železniční doprava  se dostala nikoliv na úroveň dopravy autobusové, ale dokonce se stala přítěží, s čímž se všichni přesvědčovatelé a hybatelé realizované změny vůbec netajili. Místo toho, aby bylo vynaloženo úsilí  na změnu systému výpočtu ekonomiky železničních a autobusových spojů, a došlo ke zreálnění, k započtení všech vlivů ovlivňující též dopravu autobusovou,  trvá se na nesmyslných číslech, na rušení a omezování spojů  a nyní to přináší ovoce. Chcete jet např. do některé nerychlíkové stanice ve směru na Brno a dostanete se tam jen velmi těžko. Přímé osobní vlaky nejedou, jen pár jich zůstalo do Svitavy a tak se vypravíte rychlíkem. (vzpomeňte co jezdilo osobáků Brno - ČT nebo Přerov - ČT) Přijedete do Letovic, kde zjistíte, že osobní vlak ve stejném směru odjel právě před deseti minutami a další pojede (sice v pravidelném taktu) třeba za téměř celé dvě hodiny. Můžete jet sice dál zřejmě i autobusem, ale zase nevíte kde je správná autobusová zastávka, nebude osvětlena, máte problém s čekárnou, ochranou před deštěm a nepřízní počasí, nelze cestovat s kočárkem a malým dítětem, problém mají i senioři.  Ekonomicky to ovšem vyjde pěkně, UŠETŘÍ SE, proběhla OPTIMALIZACE.. O to přece jde nejvíc. 

Kraj na jedné straně objedná nové vlakové soupravy , ale než budou vyrobeny, tak jim OREDO zruší všechny železniční tratě.  Kraj tak svým rozhodnutím zničil svou zděděnou železniční infrastrukturu a to mávnutím jednoho kouzelného proutku. OREDO (a nejen asi samo) zapomnělo, že železnice je  samostatný svět, že má smysl jen systému. ten už byl jednou vybudovaný a je možné jej jistě i měnit.  na jedné straně  získali ČD na provoz v regionální dopravě na deset let monopol, ale nikdo už jim neřekl, že jim  objednávku spojů tak hodně omezí a zruší jakékoliv návaznosti. jistě s odkazem na autobusy, ovšem uvidíme, jak to bude fungovat. Znovu (a pokolikáté už) poukazuji na naprosto zbytečnou autobusovou linku Česká Třebová - Semanín - Zádolka - Třebovice -Opatov - Svitavy, díky které bylo zrušeno několik zaběhnutých  osobních vlaků. Naprosto zbytečně jsou zrušeny zastávky vlaků v některých stanicích.  Nakonec se ukáže, že  někde by vlaky stavěly skutečně zbytečně prostě proto, že také vlaky budou podobně jako příměstské linky autobusů mířit jen do nejbližšího města a smysl železnice,  který umožňoval pohodlně se přepravit i na větší vzdálenosti zmizí. Kdyby vlaky mohly jezdit po celé délce trati, získaly by smysl i  všechny dosud zřízené zastávky.  Připomeňme naprosto zbytečný boj za zachování zastávky v Dlouhé Třebové, vybudované i s nástupištěm před několika lety. OREDO si vůbec nepřipouštělo možnost, že by někdo z Dlouhé Třebové jel přímo osobákem až do Chocně nebo Pardubic. Zrušením byl jim tuto možnost vzalo a odkazy na hustou dopravu autobusovou, která (náhodou) přes obec vede přece nemohly být argumentem. Co to dalo práce,  kolik lidí se tak zbytečně naštvalo.  Ukazuje to však, jak nepřipraveni byli autoři optimalizace, hlásili se na práci, která v zásadě změní život lidí v regionu, aniž měli dopředu ujasněné podmínky, které je třeba zachovat. Měli jen dvě zásady: 1. musíme ušetřit 2.- zavést taktovou dopravu.

Při  studiu předložených vlakových jízdních řádů mi je velmi smutno. Čekám na okamžik, kdy se probudím ze zlého snu a zase zjistím, že žádné OREDO neexistuje, že  (krajská) vláda zrušila všechny dosud provedené práce na tzv. optimalizaci a že nastal opět v celém regionu klid a mír.  Celý ten kolotoč optimalizace se  jistě provést měl, ovšem tak, že bude zachována železniční doprava nerozkouskovaná, která bude doplňovat dálkovou přepravu  systémem rychlíků a vlaků vyšší kvality.  To co bylo provedeno jen zahání lidi do garáží a osobních automobilů..... (mm)