INFORMACE Z GYMNÁZIA                                              


GYMNAZISTÉ OPĚT V NORSKU

Spolupráce Gymnázia Česká Třebová s norskou školou v Prestfossu má dlouholetou tradici. Zástupci obou škol se poprvé setkali v rámci programu GLOBE v roce 1999. Od té doby se konají pravidelně studentské výměnné pobyty. I letos mohli občané našeho města v září zaslechnout na ulici norštinu, protože v českých rodinách bylo ubytováno 38 norských dětí. Zúčastnily se školního vyučování, sportovaly a poznávaly okolí města. 
Ve druhé polovině září se do Norska vydali českotřebovští studenti. Čekal je pobyt v norské škole a v rodinách. Týdenní setkání bylo doplněno třídenním výjezdem do hor do oblasti národního parku Hardangevidda. Studenti se setkávali i při sportovních utkáních a ve studentském klubu. Výměnný pobyt se letos uskutečnil za  podpory Města Česká Třebová a Pardubického kraje.
PaedDr. Hana Grundová, Gymnázium Česká Třebová
 
Workshop Asociace učitelů španělštiny na Gymnáziu Česká Třebová  

Dne 24. září 2011 se na Gymnáziu Česká Třebová již po třetí konalo pracovní setkání členů Asociace učitelů španělštiny, kterého se letos zúčastnili vyučující a lektoři španělštiny základních, středních i vysokých škol z celé republiky. Tématicky bylo zaměřené na výklad složitých gramatických jevů a na práci s audiovizuální technikou v hodině španělštiny.
Po zahájení workshopu předsedou AUŠ Tomášem Kupkou z českotřebovského gymnázia následoval praktický blok o způsobu výkladu minulých časů ve španělštině, který vedl Enrique Ramírez Espino z Technické univerzity Liberec. Druhá část setkání lektorovaná  Tomášem Kupkou byla věnována práci s videem a tvorbě výukových materiálů. Workshop doplnila prodejní expozice firmy ILC Czechoslovakia s.r.o., zástupce španělského nakladatelství Edinumen.
Asociace učitelů španělštiny (AUŠ-APE) je instituce sdružující v České republice na tři sta vyučujících španělštiny všech stupňů a typů škol. Pro své členy a zájemce o španělštinu organizuje a spoluorganizuje konference, workshopy a přednášky, pomáhá při realizaci jazykových soutěží žáků středních škol. Spolupracuje s velvyslanectvími většiny španělsky mluvících zemí a je členem FIAPE, federace asociací učitelů španělštiny, která je v současnosti, s ohledem na počet členů, největší institucí sdružující vyučující cizího jazyka na světě.      
Rádi bychom touto cestou poděkovali Gymnáziu Česká Třebová za ochotu a pomoc při realizaci této akce.
Za Asociaci učitelů španělštiny PhDr. Tomáš Kupka, předseda AUŠ-APE

 

Úspěchy studenta gymnázia Radovana Švarce


Student kvarty českotřebovského gymnázia Radovan Švarc se stal úspěšným řešitelem školního kola matematické olympiády kategorie C a postoupil do krajského kola, které se konalo 5.4.2011 na gymnáziu Dašická v Pardubicích. Přestože se utkal s o rok staršími studenty, zvítězil s velkým náskokem. Tento úspěch, zdá se, není poslední. Už teď se těšíme na výsledky z tohoto školního roku. GRATULUJEME!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní biologie na gymnáziu

Studenti maturitních ročníků a kvarty měli možnost si vyzkoušet nové metody pozorování živočichů pod vedením vysokoškolského pedagoga. Díky projektu Moderní biologie do škol, realizovaného Katedrou učitelství a didaktiky biologie PřF UK v Praze, nám byla zapůjčena mobilní laboratoř. Studenti si sami vybrali z nabídky cvičení a zvoleným tématem se prakticky zabývali pod vedením Mgr. Jana Mourka, Ph.D. a jeho asistentky. K dispozici měli preparační soupravy, binokulární lupy, mikroskop napojený na dataprojektor  a materiál k pozorování.  Především maturanti, kteří si z volitelných předmětů vybrali cvičení z biologie a v budoucnu hodlají ve studiu přírodních věd pokračovat, byli při cvičení velmi zruční a cvičení následně hodnotili jako přínosné.  Myšlenkou celého projektu je přitáhnout zájem mladých lidí k přírodním vědám a my ji na našem gymnáziu i v budoucnu rádi podpoříme.
                           Hana Grundová, Daniela Fricová

 

Školní kolo soutěže Pišqworky na Gymnáziu Česká TřebováDne 13. 10. 2011 se na českotřebovském gymnáziu konalo školní kolo soutěže Pišqworky. Sešlo se devět odhodlaných týmů jak z vyššího, tak z nižšího stupně. Po rozdělení do dvou skupin podle ročníků se mezi sebou jednotlivé týmy utkaly, přičemž dvojice nejlepších z každé skupiny postoupila do semifinále. Zpočátku panovala velmi přátelská a uvolněná nálada, avšak s postoupivší fází se rivalita stupňovala. Vítězně z toho nakonec vzešel tým Červený pokoj ze 6.A, který přesvědčivým a suverénním výkonem jednoznačně předčil ostatní konkurenty. Na druhém místě se již s velkým odstupem, pokud bereme v potaz poměr výher a proher, umístila Perpetuálně mobilní skvadra reprezentující třídu 2.C. Místo třetí patřilo týmu Ti druzí z 3.A, kteří si zajistili výborné umístění ve velmi vyrovnaném a dramatickém souboji proti svým spolužákům. Všechny tři týmy postupují do oblastního kola v Ústí nad Orlicí, které se bude konat 8. 11. 2011.                 Lukáš Tomeš