Smutek na srdci pro Třebováka i fotografa                          

Začátkem měsíce října přijeli po mnoha letech do našeho města přátelé a já je s hrdostí rodilého Třebováka městem provázel. Vždyť se za uplynulé roky tolik vylepšilo. Navštívili jsme památná místa, která nelze vynechat, a nezapomněli ani na terminál, uličku Na Splavě a prosluněnou Javorku. Náladu nedělního dopoledne umocňovalo i listí vzrostlých buků u Bosenského pavilonu, které přibíralo z palety barev teplé odstíny podzimu.
Uplynulo čtrnáct dní, a protože byl slunný den, naplánovali jsme si s manželkou a vnukem opět procházku do parku . Měl jsem fotoaparát a moc jsem se těšil, že si tuto podzimní náladu , jako každoročně, uložím do svého archívu. Již za rybníčkem jsme však zjistili, že  pohled k Bosenskému pavilonu je úplně jiný a místo mohutných stromů jsou jen pařezy. Obešli jsme stavbu a i z druhé strany tyto nádherné solitéry zmizely. Hleděli jsme na „dílo zkázy“ a nechtěli uvěřit, že to, co bylo po desetiletí ozdobou parku, je již nenávratně pryč. Přešla nás chuť cokoli vyfotografovat a zůstal jen smutek. Nechci zde polemizovat o důvodech , které vedly k likvidaci těchto nádherných stromů . Faktem však zůstává, že jedinečnost parku Javorka, tímto zásahem značně a nenávratně utrpěla.
Doma jsem si sedl k archívu   a našel snímky, které vznikly pro výstavu , kterou  uspořádalo Městské muzeum Česká Třebová v Galerii Ještěr u příležitosti vzniku parku Javorka. Chtěl bych se se čtenáři Českotřebovského zpravodaje alespoň touto cestou podělit o pohled na Javorku, který se již nikdy nebude opakovat.                                                                    Milan Michalski
Porovnejme s fotografiemi Luboše Kozla, zachycujícími situaci po kácení