K U L T U R N Í  C E N T R U M    Česká Třebová            

Úterý 1. 1. 11. - sobota 5. 11.                                                                         KC – výstavní síň
FANTAZIE PSANÁ KLADIVEM
Pokračování výstavy k životnímu jubileu uměleckého kováře, sochaře a malíře  Františka  A.  B E Č K Y
 
Otevřeno denně 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hodin, vstupné dobrovolné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 1. 11.                                                                                    KC – velký sál v 9.30 hodin
PODZIMNÍ DOTEKY – Festival moderního tance vystoupení pro
Pořádá Taneční škola Šárky Prossové
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Středa 2. 11.                                                                   KC – velký sál v 8.15 a v 10.00 hodin
PODZIMNÍ DOTEKY – Festival moderního tance vystoupení pro školy
Pořádá Taneční škola Šárky Prossové
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Čtvrtek 3. 11.                                                                                 KC – velký sál v 9.00 hodin
„O PANU VOKOVI A BÍLÉ PANÍ“veselý příběh s písničkami, odehrávající se za éry Rožmberků – určeno pro II. stupeň ZŠ
Uvede agentura VERONIKA Praha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 4. 11.                                                                                         Malá scéna v 8.30 hodin
B L U E S  - koncert pro gymnázium (živá hudba, mluvené slovo, autentické ukázky)
Uvede Jakub Hlobil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 4. 11.                                                                    KC – velký sál, začátek v 19.00 hodin
Folková skupina  V O L N O S T  Česká Třebová slaví 15 let od svého založení.
Jak jinak, než koncertem, na který vás tímto srdečně zve.
Jako host večera vystoupí sk.  H O P   T R O P, stálice na scéně trampské hudby.
 
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny
Sobota 5. 11.                                                              KC – velký sál v 17.00 a v 19.30 hodin
 
PODZIMNÍ DOTEKY – Festival moderního tance – vystoupení pro veřejnost
Pořádá Taneční škola Šárky Prossové – sledujte plakáty!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 8. 11.                                                                          Malá scéna v 8.30 a v 10.00 hodin
“LÍNÁ STRAŠIDLA” – loutková pohádka pro I. stupeň ZŠ
 
Uvede loutkářský soubor Čtyřlístek při KC Č. Třebová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 9. 11.                                                                      Malá scéna , začátek v 18.00 hodin
H U D E B N Í  B E S Í D K A
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 10. 11.                                                                   Malá scéna, začátek v 19.30 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY – 50. jubilejní koncertní předplatné

 

Václav  H u d e č e k  - housle
 
  
Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra.
 
     Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích ( Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera ), s nejlepšími světovými orchestry ( Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další ) jakož i na světových festivalech ( Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky ). K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jeho nahrávky u firmy Supraphon.
Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky.             
Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla XX. století (Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha).Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích , tak představováním těch nejlepších jako hostů na svých koncertech v rámci tradičních vánočních turné, nebo na Hudečkem pořádaných Svátcích hudby v Praze.
 
 
Na tento koncert platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pátek 11. 11. – neděle 4. 12.                                                                          KC - výstavní síň
 
Výstava obrazů a soch Viléma  B r á z d y
 
Vernisáž v pátek 11. listopadu v 17.00 hodin v malém sále KC
 
Pořádá Městské muzeum Č. Třebová – sledujte plakáty!
Pátek 11. 11.                                                      KC – velký sál, začátek v 19.00 hodin
 
Divadelní představení v rámci
Mezinárodního festivalu české a slovenské dramatické tvorby 2011
SLOVANSKÝ TYÁTR Olomouc uvádí:
 
A. a V. Mrštíkové:  M A R Y Š A
Úprava a režie:  Zdeněk  V é v o d a
Mimořádné představení DP PODZIM 2011, předplatitelé mají při nákupu vstupenek 50% slevu. Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Součástí slavnostního večera bude předání ocenění přehlídky ZLOM VAZ po XI. a vyhlášení přehlídky ZLOM VAZ PO XII., dále předání Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla zasloužilým osobnostem amatérského divadla.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 13. 11.                                                               KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin

 

Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová
Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem
u pokladny.                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Úterý 22. 11.                                                                  KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2011
Divadlo Na Jezerce Praha uvádí:
W. Shakespeare:  „O T H E L L O“
 
Od prvního uvedení hry v roce 1604 ve Whitehallu patřil Othello k nejpopulárnějším Shakespearovým tragédiím.
Pohled na bílou krásku Desdemonu v objetí tmavého Maura poskytuje již po staletí divákům vzrušující divadelní podívanou. Láska, závist, žárlivost a intriky. Jago přesvědčí Othella, že jeho žena Desdemona se dopustila cizoložství s Cassiem a Othello zabije nejdřív svou ženu a potom sám sebe. Taková sevřenost dramatického děje je (s výjimkou Macbetha) v kontextu Shakespearových vrcholných tragédií nebývalá. Budete překvapeni, jak je hra strhující, dojemná a přitom zábavná.
 
Hrají:  M. Sitta, R. Holub, T. Němcová, Z. Hruška, V. Jílek, V. Jeníková, M. Šplechtová
           a další
 
Úprava a režie:  Jan  H r u š í n s k ý
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předptrodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Středa 23. 11.                                                                    Malá scéna , začátek v 18.00 hodin
 
H U D E B N Í  B E S Í D K A
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pátek 25. 11.                                                                  KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin

 

Podzimní koncert VELKÉHO SWINGOVÉHO ORCHESTRU při KC Č. Třebová,
jeho sólistů a zpěváků,  pod taktovkou Milana   Š p i č á k a
Host večera:  Laďa  K e r n d l
Průvodní slovo:  Alfred   S t r e j č e k
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Úterý 29. 11.                                                                       Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
H O L A N D S K O  N A  L O D I  
Přednáška fotografa, novináře a cestovatele Tomáše  K u b e š e 

 

Holandsko na lodi je velké dobrodružství a romantika. Stačí se chopit kormidla lodi, popohnat posádku a záhy zjistíte, že z vody je země úplně jiná. Poplujeme po kanálech i jezerech mezi nejhezčími holandskými městy, malebnými vesničkami a překrásnou krajinou, pro niž jsou typické větrné mlýny a pokojně se pasoucí stáda ovcí, krav a koní. Budeme kotvit v malých přístavištích i centrech historických měst, kam stojí za to vypravit se za památkami i večer za zábavou. Jak už to v Holandsku bývá, nebudou chybět ani pestrobarevná pole plná tulipánů, velký květinový karneval, nebo sýrová farma. A také se podíváme na oslavu narozenin královny, což je mega akce s milionem slavících obyvatel.
Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. Několik let prožil putováním po Africe poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii stopem například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do Indie, Nepálu... V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 70 zemí světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Jeho snímky a články můžete najít v Česku například v časopisech Koktejl, Lidé a Země, Instinkt, Katka, Travel Czech, Travel Digest, Travel Focus, Hospodářské Noviny a mnoho dalších včetně zahraničních médií. Mezi nejznámější cesty patří putování s Karavanou velbloudů za solí do Danakhilské pouště v Etiopii, nebo cesta do Jižního Súdánu během probíhající občanské války, přechod hor mezi Senegalem a Guineou, cesta do bývalého Somálska (Somalilandu), návštěva tajemného souostroví Bijágos, a také další výpravy na pomezí Súdánu a Etiopie, kde se ocitl také v zajetí, odkud musel prchnout.
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz.
 
 
PROGRAM DIGITÁLNÍHO 3D KINA SVĚT
 Po celý měsíc hrajeme všechny filmy ve formátu 3D  (s výjimkou FK)
Program je zveřejněn předběžně bez záruky, mohou nastat dodatečné změny, sledujte plakáty
 
Pondělí 7. v 19.00                                                                                        Mládeži nepřístupno
NEZVRATNÝ OSUD 5 (USA)     3D
Pokračování hororové série. Tentokrát skupinu nesleduje žádný démon ani šílenec, ale samotná smrt, či přesněji řečeno samotní filmaři. Skutečná smrt je samozřejmě daleko prozaičtější, když nechá spoustu lidí umřít ve spánku v posteli, ale to není příliš kinematografické. V tomto filmu, podobně jako v předchozích čtyřech dílech, napětí či provokování spočívá v tom, že člověk hádá, které předměty na určitém místě zlikvidují určitou postavu – špatné vedení, záludné nože, větrák u stropu nebo požár v kuchyni? Samovi (Nicholas D´Agosto) tenokrát připadně úloha zachránce sedmi kolegů včetně nejlepšího kamaráda Petera a přítelkyně Molly.   Titulky
 
Středa 9. v 19.00 hodin                                                                                   Mládeži přístupno
V PEŘINĚ (ČR)     3D
Hudební komedie režiséra F. A. Brabce se nese v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře, kde všichni tančí rock´n´roll a po ulicích jezdí růžové cadillaky, ožívají dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Hudební dobrodružství pak vyvrcholí přímo v magickém polštářovém světě snů, který vznikl kompletně v počítači.
Obsazení filmu je velkolepé: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka a další.
 
Sobota 12. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
MÉĎA BÉĎA (USA)     3D
Do Želéstonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív, a proto se starosta Brown rozhodl park zavřít. Méďa Béďa a jeho kamarád Bubu tak budou muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli. Postaven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubem spojí síly s rangerem Smithem, aby společně našli způsob, jak park zachránit.   Česky mluveno
 
Pondělí 14. v 19.00 hodin                                                                            Mládeži nepřístupno
TEMNÁ KRAJINA (USA)     3D
Na konci cesty ožívají...přízraky.
Strhující film plný napětí, odlehčený humorem, odehrávající se v noci na opuštěné cestě nevadské pouště je příběhem mladé dvojice – čerstvých novomanželů z Las Vagas. Pro bizarní spojení nereálného s napětím je kritiky přirovnáván k úspěščné filmové sáze Twilight Zone.   Titulky
 
Středa 16. v 19.00 hodin                                                                                             Mládeži přístupno
TŘI MUŠKETÝŘI (Francie, USA, VB, Německo)     3D
Nové moderní zpracování nadčasového stejnojmenného  románu Alexandra Dumase natočené ve 3D slibuje skvělou podívanou. Akčně pojatý velkofilm plný propracoaných scén je již nyní přirovnáván k nebývale úspěšným Pirátům z Karibiku. Roli D´Artagnana ztvárnil mladičký Logan Lerman, v dalších rolích uvidíme známé hvězdy stříbrného plátna.   Titulky
 
Sobota 19. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ (USA)     3D
Animovaná komedie režiséra Stevena Spielberga sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství a Tintin je nevědomky vtažen do samého středu několik set let staré záhady. V doprovodu svého psa, starého kapitána haddocka a dvojice nešikovných detektivů procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ver svém nitru mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství... A také prastarou kletbu.   Česky mluvenio
 
Pondělí 21. v 19.00 hodin                                                                Mládeži přístupno od 12 let
GREEN LANTERN (USA)     3D
V rozsáhlém a záhadném vesmíru po celá staletí existuje elitní mocná síla. Tito ochránci míru, pokoje a spravedlnosti si říkají Sbor Green Lanternů. Každý bojovník, který přísahal, že bude udržovat meziplanetární pořádek, nosí prsten Green Lantern, který mudává schopnost vytvořit cokoli, co si umí ve své mysli představit. Když ovšem nový nepřítel Parallax hrozí, že zničí rovnováhu sil ve vesmíru, leží jejich osud, i osud celé Země, v rukou posledně najatého bojovníka, prvního vybrasného člověka: Hala Jordana (Ryan Reynolds).  Titulky
 
Středa 23. v 19.00 hodin                                                                                                         FK
DALŠÍ ROK (VB)    
Kolem šťastného manželského páru obíhají nešťastné a osamělé životy jejich přátel a příbuzných. Jako jejich důvěrníci vidí do jádra všech jejich zamotaných životů, do jejich přátelství a osamělosti, do naděje a zoufalství, do vzniku nového i zániku starého. A to vše by bylo v pořádku, pokud by se jedna neprovdaná kamarádka nezamilovala do jejich syna. Režisér Mike Leigh, šestkrát nominovaný na Oscara, občas přezdívaný jako "antropolog s kamerou", přichází s další skvělou studií lidských osudů. A v čase, který se odehraje ve filmu, mu na to stačí jeden rok.   Titulky
 
Sobota 26. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
LVÍ KRÁL (USA)     3D
Všude tam, kam až slunce dosáhne, se rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně a spravedlivě tam vládne lví král Mufasa, který udržuje rovnováhu a řád, drží na uzdě svého zapšklého a neustále intrikujícího bratra Scara a s láskou otců a moudrostí vládců vychovává svého syna a nástupce Simbu. A ten mu často přidělá hluboké královské vrásky, třeba když se (nenápadně nasměrován proradným strýčkem) vypraví do země zrádných hyen na sloním hřbitově, za zakázanou severní hranicí stínů. Tentokrát to ještě Mufasa stihl a vyděšeného Simbu i s jeho kamarádkou Nalou zachránil. Další past však sklapla dokonale....
Česky mluveno
 
Pondělí 28. v 17.00 hodin                                                                               Mládeži přístupno
TRANSFORMERS 3 (USA)     3D
V originále nese film podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před ničivou invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba. Chyba, která by mohla zničit celou naši civilizaci, pokud nám Autoboti znovu nepomůžou. Vrací se i jejich lidský spojenec Sam…   Česky mluveno
 
Středa 30. v 19.00 hodin                                                                              Mládeži nepřístupno
NOC ŽRALOKA     3D                                                                                        
Partička vysokoškoláků původně vyrazila na malebný ostrůvek uprostřed obrovského jezera se slanou vodou, aby si plnými doušky užila slunečný víkend. Idylický plán se začne hroutit hned v zárodku, když po nevinné jízdě na wakeboardingovém prkně a následné nehodě vyklopýtá z jezera jeden z chlapců o ruku chudší. Ani on sám není schopen říct, co se přesně stalo...   Titulky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem  představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281. Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru