Slavnostní koncert smíšeného pěveckého sboru Bendl Česká Třebová se sbormistrem Josefem Menšíkem  se konal v Malé scéně v předvečer státního svátku ve čtvrtek 27. října.  Na úvod koncertu vystoupil s projevem k výročí ukončení II. světové války ředitelka Městského muzea  Mgr. Jana Voleská, připomněla, že i dnes po 93 letech po konci této války máme i u nás v České Třebové a v okolí  připomínky této kapitoly českých dějin a doprovází nás v i v našem dnešním životě. Koncert sboru Bendl měl jako vždy profesionální úroveň, ne nadarmo je Bendl považován za jeden z nejkvalitnějších pěveckých sborů v Pardubickém kraji. Koncert uváděl Jiří Musílek. Právě v úvodu připomněl, že Bendl je něco jako naše rodinné stříbro,  neboť jde o těleso, které vystupuje nejen v České Třebové a blízkém regionu, ale úspěšně vystoupilo po celé naší vlasti a také reprezentovala Ćeskou Třebovou i daleko za hranicemi.  Bendl vystoupil a spolupracoval i s profesionálními orchestry a účastnil se na úspěšných projektech regionálního charakteru. Každý z okolních sborů dobře ví, že spolupracovat s českotřebovským Bendlem je velká čest. Koncerty k výročí republiky jsou již několik let doménou Bendla a vždy  jsou pro posluchače velkým zážitkem. Jsou daleko slavnostnější připomínkou než bývaly veřejné proslovy u památníku T. G. Masaryka. Málokteré město  si připomínalo výročí vzniku samostatné ČSR tak slavnostně jako právě Česká Třebová.