Sdružení Jabkancových umělců a nově vytvořené skupiny River band hrající nyní nepravidelně U Tygra  se velmi aktivně zúčastnili městských slavností v partnerském italském městě Agrate Brianza.  Jak je vidět na snímcích, tak bezprostřednost se snoubila s profesionalitou a dokázali změnit prostředí všude, kam přišli. A o tom to je.... Návštěva m,uzikantů zaujala různé skupiny občanů našeho partnerského města, hudebníci měli více prostoru, než si před odjezdem představovali. Oslovili návštěvníky výstav v rekonstruovaném objektu knihovny, poté zahráli v domově důchodců a v domově pro přestárlé řeholní sestry. Určitě na ně nezapomene 92letá občanka Agrate, které zahráli a zazpívali na závěrečném setkání se členy organizace C.A.I.
(Fotografie poslal  Petr Kolumbus Skalický)