Zajímavosti z úpravy ulice Na Splavě                                   

Nedávná celková rekonstrukce ulice Na Splavě, především výkopové práce, které byly její nedílnou součástí přinesly jisté zajímavosti o minulosti této lokality. Neprobíhal zde žádný archeologický průzkum, přesto zde však případnému  náhodnému chodci, který mohl sledovat „hladově“ se zakusující lžíci bagru do okolní zeminy, možná neunikly jisté zajímavé objevy, dokládající dřívější život v této části města.
Pokud začneme z horní části ulice, při zdi domu čp. 53, byl ve výkopu nalezen  opukový kámen se zkamenělinou  lastury druhohorního mlže rodu Lima. Předán byl zdejšímu městskému muzeu. O něco níže, na téže straně ulice, při bagrování podél domů čp. 54 – 55,  byly nalezeny části  střepů hliněných nádob různých barev,  zelené, okrové a  hnědé,  mladšího data vzniku.
Další „němé svědky minulosti“ se podařilo nalézt v dolní části ulice. Před Borůvkovým domem  čp. 193 byl dne 6. listopadu 2010 v hloubce cca 50cm pod povrchem  objeven na boku ležící pískovcový kvádr. Zčásti došlo k jeho odkrytí. S největší pravděpodobností se jedná o obvodový kámen  někdejší vodní nádrže Na Splavě.  Silnice zde byla při jejím uvedení do současného stavu oproti minulosti  značně zvednuta. To dokládá kromě řady starých fotografií i skutečnost, že prostor nad kamenem směrem k Borůvkovu plotu byl vyštětován lomovým kamenem. Prostor pod kamenem zase vyplňovala vrstva popela, hlíny, a úlomků porcelánového hrnečku. Tato skutečnost svědčí o zasypání bývalé vodní nádrže hlínou a odpadem z města. V rámci výkopu pro položení rozvodů místní kabelové TV musel být kámen rozbit, aby mohlo dojít k zamýšlené instalaci.
Přímo naproti zmíněnému kamenu, v místech, kde do roku 1970 stávala Faitova kovárna , byla dne 9. listopadu 2010,  rovněž při hloubení výkopu pro rozvod kabelové TV, objevena část základů zmíněné kovárny. Jednalo se o cca 2m dlouhý základ (podezdívku) zhotovený z opracovaných kamenných (opukových) kvádrů a nad nimi ležící vrstvu cihelného zdiva. Jednalo se o pravou část kovárny (v ulici Na Splavě), ve směru od okna po hlavní (zkosený) vstup do budovy. Ve výkopu byla nelezena část zrezivělé podkovy. O dva dny později byly základy po položení kabelu opět zahrnuty zeminou. Malá část byla odvezena se stavební sutí na skládku. Téměř současně s pozůstatky Faitovy kovárny byly dne 10. listopadu 2010 na místě přilehlé Faitovy  chalupy vyzdviženy na povrch fragmenty cihel a kamenného zdiva. Obdobné stopy někdejšího zdiva se dochovaly i na místě sousední chalupy Truhličkovy.
Úpravou této ulice a přilehlé části města  se  Třebová dočkala důstojného a  oku lahodícího zákoutí.
                                                                                                                                                                               Martin Šebela
Fotografie:
 1 -  Zkamenělina nalezená při zdi domu čp. 53 (v textu článku nahoře)

 

 

 2 -  Střepy hliněných nádob objevené před domy čp. 54 - 55

 

 

 3 -  Pískovcový kvádr z ohradní zdi bývalé nádrže Na Splavě

 4 - 5  Základy Faitovy kovárny

 6 -  Část podkovy a kování z někdejší Faitovy kovárny

 

 

 7 -  Základy Truhličkovy chalupy                                                                                                         Foto Martin Šebela