Žáků na středních školách opět ubylo, optimalizace se vyplatila

Po zkompletování počtu všech žáků a studentů na středních školách, vyšších odborných školách a konzervatoři v Pardubickém kraji v letošním školním roce  se potvrdilo, že počet žáků trvale klesá, oproti loňskému školnímu roku  je to v denní formě vzdělávání zhruba o 7 procent. Malý nárůst zaznamenaly pouze učební obory, které mají v kraji o 39 žáků více.  Optimalizace pomohla školám nejvíce ohroženým úbytkem žáků a nově se naplnily i  některé nové obory.
Souhrnně lze konstatovat, že mezi lety 2005-2011 došlo na všech středních školách v Pardubickém kraji k poklesu o více než 3 500 žáků, z toho nejvíce v okres Ústí nad Orlicí  Orlicí, téměř o 1 300 žáků,  na Pardubicku stejně jako na Chrudimsku o 900 žáků a na Svitavsku o necelých 400 žáků.
Pokud srovnáme školní rok 2010/2011 s právě začínajícím školním rokem 2011/2012, pak v denní formě vzdělávání ubylo zhruba 7 % žáků, největší úbytek žáků v posledním roce zaznamenaly ostatní formy vzdělávání, a to ve výši téměř 11 %. Celkový pokles žáků je letos oproti loňskému roku více než dvojnásobný.
Nepříznivý demografický vývoj počtu žáků se neprojevil v poklesu počtu přijímaných žáků do učebních oborů. V letošním školním roce nastupuje do prvních ročníků učebních oborů o 39 nově přijatých žáků více oproti školnímu roku 2010/2011.
V nejbližších třech letech sice již nebude radikálně klesat počet žáků přicházejících na střední školy, ale protože odejdou relativně silné ročníky, poklesne absolutní počet žáků na středních školách Pardubického kraje ještě o dalších 1 500-2 000 žáků.
N tento trend  reagovala i optimalizace škol v Pardubickém kraji v loňském školním roce. „Uskutečněné změny pomohly stabilizovat méně naplněné školy a zachránit potřebné obory, některé mají i nárůst žáků.  Lákaly i nové obory,“ uvedla radní pro školství Jana Pernicová. Například Střední zahradnická a technická škola v Litomyšli  a Vyšší odborná škola a Střední škola technická v České Třebové mají nárůst oproti součtu  žáků dvou bývalých subjektů o 26, respektive 7 žáků.  Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích  přijala o 41 žáků více než v loňském roce (29 do nového oboru požární ochrana a zbytek do oboru aplikovaná chemie). Střední škola potravinářství a služeb Pardubice má nyní 948 žáků a může zachovat obory, které jsou v České republice jedinečné, přičemž obor technologie potravin zaznamenal nárůst žáků. V Přelouči došlo díky optimalizaci k záchraně gymnázia v osmileté formě, čtyřleté v roce 2013 skončí, navíc střední odborná škola přinesla perspektivní obory reprodukční grafik pro média a tiskař na polygrafických strojích. Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni  je také početně stabilizovaná, což jí zatím umožňuje zachránit i méně naplněné třídy obchodní akademie.
„Z toho je vidět, že záměr optimalizace byl naplněn.  Na vývoj demografické situace budeme muset aktuálně reagovat i nadále. Je jediná cesta k udržení kvality středního školství a také pro  zachování oborů potřebných pro ekonomický rozvoj,“ uzavírá radní Jana Pernicová.
Příloha:
Oborově lze letošní meziroční úbytek žáků ve všech formách vzdělávání charakterizovat následovně:
Obory vzdělání
Absolutní meziroční pokles
Procento meziročního poklesu
s výučním listem "H" (SOU)
92
1,82
střední vzdělání (praktické školy) "C"
2
2,47
obecné vzdělávání - gymnaziální "K"
334
5,30
s výučním listem "E" (OU)
35
6,03
s maturitní zkouškou bez OV "M" (SOŠ)
842
9,01
s maturitní zkouškou a OV "L/0" (SOU)
192
10,82
s maturitní zkouškou - nástavby "L/5"
132
11,69
Celkem
1629
6,71