Jan Skalický sedmdesátníkem                                                

2. listopadu vstoupí mezi sedmdesátníky dlouholetý spolupracovník redakce Českotřebovského zpravodaje Jan Skalický.  Je těžké přesně napsat, kdy uvedl na stránkách třebovského zpravodaje první článek, ale je jisté, že se vztahoval k jubileu některé českotřebovské osobnosti. Jeho databáze je stále objemnější a úplnější, články a přehledy výročí má připraveny s velkým předstihem. Snaží se vše zachytit co nejpřesněji a přitom píše s encyklopedickou stručností,  nezatěžuje čtenáře  zbytečnými podrobnostmi, neodchyluje se od tématu.  

Jan Skalický svůj život ale zasvětil textilu a konkrétně českotřebovské Perle/Primoně, do důchodu odešel právě v době, kdy zde končila činnost v „jeho“ úpravně.  Aktivně se věnoval  též sportu (volejbalu), který sleduje dodnes, můžeme jej vidět často např. na volejbalových utkáních či v ochozech fotbalového stadionu.  Potkáte se s ním také na většině vernisáží výstav a to nejen v České Třebové, ale někdy i v okolí, je velkým fandou výtvarného umění a sám postupně doplňuje svoji malou sbírku prací zejména výtvarníků spjatých s naším regionem. Je velkým patriotem města  má velkou radost z každého dosaženého úspěchu ať na poli sportu, kultury či ekonomického rozvoje města.

S Janem Skalickým se také můžete potkat mna většině koncertů a dalších akcí českotřebovské Základní umělecké školy. Určitě s  hrdostí a pýchou sleduje výkony svých vnuček, které opravdu na každém svém vystoupení dokazují , jak se dá zúročit nadání i  každodenní píle.

Jan Skalický působí  velmi skromně a nenápadně. Pro veřejnost však vykonal dobrovolně ve svém volném čase tolik práce, že je žádoucí o tom nejen všem dát vědět, ale především patřičně podkovat. Do dalších let přeji Honzovi především hodně zdraví a také chuti do další práce pro  rodinu, pro město i pro Českotřebovský zpravodaj.      

                                                                                                                                   Milan Mikolecký (foto Martin Šebela)