Žaloba o milion Cervinu žádné peníze nepřinesla,                
naopak ztrátu a velkou ostudu 

Šlo o již několikrát diskutovaný problém přestavby tělocvičny na Skále v České Třebové. Případ rozhodoval nejdříve okresní soud  v Ústí nad Orlicí, který uznal žalobci, tedy firmě Cervin, s.r.o satisfakci ve výši 1 033 356 Kč + úrok z prodlení.  Po odvolání to ovšem u krajského soudu v Hradci králové dopadlo právě obráceně, Firma Cervin  už měla dávno zaplatit Sokolu  poměrně velké peníze. Zatím ovšem žádné na účet Sokola nepřišly.  Vzhledem k tomu, že Cervin s.r.o. je podle obchodního rejstříku aktivní subjekt, přichází v úvahu exekuce majetku a vymáhání částky 226 162 Kč + úrok z prodlení, tedy téměř 280 tis. Kč.
Nepravomocné rozhodnutí soudu první instance  v r. 2009 sice dalo žalobci (firmě Cervin) za pravdu, ovšem jak se ukázalo, tak na základě falešných podkladů, např. fiktivních faktur. Proti rozsudku se Sokol odvolal. Nemá dnes smysl rozebírat v čem všem se stala chyba před okresním soudem, ale podle rozsudku krajského soudu nelze přehlédnout chyby ve "znaleckém posudku" Ing. Vymetálka předloženém před okresním soudem. Tak např. připustil, že bylo vyfakturováno zastřešení povlakovou krytinou, ale ve skutečnosti nebylo provedeno. Popsaných chyb je zde ovšem více. Znalecký posudek musel být přezkoumán jiným znalcem. 
Celé období do rozhodnutí odvolacího soudu bylo spojeno s velkou nervozitou, sokolové se obávali toho, že odvolací soud neuzná námitky proti znaleckým posudkům a protože nemá peníze, tak může dojít i na exekuci sokolského majetku. Sokol musel navíc současně řešit problémy havarijního stavu budov, shánět dotace a sponzory. Za této nelehké situace nastoupil nový výbor Sokola vedený starostkou Růženou Dobrouckou. Nové vedení tělocvičné jednoty však dokázalo všechno ustát, získalo potřebné dotace od Města a Pardubického kraje a z velice svízelné situace se dostalo. Sokolovna a další příslušenství nyní slouží a pronajímá se např. pro DDM, taneční školu, pro sportovní akce.  Sokolové sami museli "utáhnout opasky" Přesto, že jsou sami pány ve svém domě, tak si platí do své pokladny  pronájem tělocvičny. Píšu to proto, aby si toho všimli všichni, kteří rozhodují o dotacích a o tom, kdo si je zaslouží a kdo nikoliv, kdo si zaslouží odpuštění zbytku dosud řádně spláceného dluhu, který vznikl před 8 - 9 lety právě díky nepodařené investici do rekonstrukce sokolovny. Sokoly hodně mrzelo, že se navíc našli ve městě lidé, kteří naopak chtěli využít této pro Sokol nepříznivé situace po prohře u soudu I. instance ve svůj prospěch a tak se případ tělocvičny dostal až do televize NOVA.  
T.J. Sokol Česká Třebová spravuje svůj historický majetek a stará se o sportovní vyžití občanů našeho města. Neznám jinou sportovní organizaci ve městě, která má větší potřebu finančních prostředků na údržbu a opravy svého zařízení než právě Sokol. Aby se zachránilo to, co provedla na stavbě právě firma Cervin, a nemusela vracet na ústředí Sokola v r. 2003 poskytnutou dotaci, musel Sokol objednat další firmy, které akci dokončily, zaplatit jim a vzít si od města 300 tisícovou půjčku, kterou  dodnes řádně splácí, na úkor řádné údržby areálu a sportovní činnosti. Přitom viník je jinde a dluží sokolům peníze, nechce zaplatit ani dnes, když odvolací soud rozhodl ve prospěch žalovaného Sokola a termín platby dávno uplynul.  
Výsledkem je, že město každoročně snižuje Sokolu částku poskytovanou na jeho sportovní činnost o splátku půjčky.  Mohou např. současní mladí členové oddílů T.J. Sokol za to, že před lety vznikla při rekonstrukci  areálu taková lapálie?  (Někteří v té době ještě nebyli ani na světě). Sokol má nyní pohledávku u semanínské firmy Cervin a věřím, že ji brzy uplatní, aby mohlo nejen městu splatit zbytek úvěru (pokud  mu nebude odpuštěn), ale opět dál pokročit v úpravě areálu - Mohl by tak třeba požádat o další dotace a použit prostředky pro jejich dofinancování. Současná situace je totiž pro Sokol tristní i v tom, že mu nepomůže žádná dotace, každou, kterou získá, je třeba podpořit vlastními prostředky a ty vlastně nyní žádné nemá. Prostředky na sportovní činnost nelze dávat do stavění, to by za chvíli v Sokole nikdo nesportoval....
I dnes najdete na realitním webu nabídku na prodej přední zcela oddělené části sokolovny - bývalého hostince. Vyžaduje opravy a možnosti ke sportování v areálu nijak nepřispívá. Investování do této části budovy nemá pro Sokol smysl. Kdyby se našel investor, který tuto přední část budovy (jinak dobře umístěnou v centru u hlavní silnice) opraví a využije, bude mít Sokol méně starostí a bude se moci věnovat revitalizaci zbývající části areálu, který slouží sportovcům ve městě již 125 let, slouží  po opravách i dnes a jistě bude dobře sloužit i nadále. Tak jako se podařilo "dát do kupy" sokolovnu na Lhotce, tak by měla nyní přijít na řadu sokolovna na Skále.
(mm)