Sokol Česká Třebová  informuje                                           
Během letních měsíců se opět v areálu sokolovny na Skále pracovalo. Herna stolního tenisu se dočkala dalšího vylepšení. Po rekonstrukci střechy, kotelny a osvětlení byla letos opravena podlaha, během několika let zde došlo opravdu k velkému zlepšení podmínek pro sportování.  Podařilo se také zajistit výměnu vchodových dveří do sokolovny včetně elektronického zabezpečení.  Na realizaci prací byla plně využita dotace  Města Česká Třebová.

Během léta byl konečně vyřešen vleklý spor s firmou Cervin, s.r.o.  a to k plně spokojenosti Sokola.  Krajský soud v Hradci Králové dne 22. července zrušil rozsudek soudu první instance v Ústí nad Orlicí a to tak, že žaloba firmy Cervin o zaplacení 1 033 356 korun (s úrokem za prodlení) se zamítá. Bylo přihlédnuto k našim oprávněným námitkám. Rozsudek naopak uvádí, že žalobce, tedy firma CERVIN, je povinna zaplatit Sokolu Česká Třebová částku 226 162,90 Kč s 2,5% úrokem z prodlení za dobu od 18. července 2003 do zaplacení a navíc také náklady řízení před okresním i krajským soudem, celkem ve výši dalších  97 857,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. děkujeme  Mgr. Karlu Honlovi za vzorný výkon před krajským soudem při našem zastupování v tomto sporu. Ukázalo se, že žaloba firmy CERVIN byla neoprávněná a naopak, že firma svou stavební činností a podáním následné žaloby Sokolu  naopak způsobila těžkosti. Kolem sporu byla spousta zbytečné nervozity, ukázalo se, kdo má a kdo nemá zájem na prosperitě naší tělocvičné jednoty.  Děkuji i výboru T.J. Sokol, že i za této situace dokázal dále pracovat na rozvoji našeho sokolského areálu ku prospěchu  našich sportovních oddílů a sportu v České Třebové vůbec.

T.J. Sokol začala nacvičovat na XV. všesokolský slet PRAHA 2012 - 150 let v pohybu. Celkem v naší jednotě nacvičujeme čtyři skladby: Jen pro ten dnešní den, Česká suita, Muzikantova písnička, Chlapáci III.  Do nácviku skladeb v naší jednotě se zapojili i sokolové z okolí, nacvičujeme nejvíce skladeb v porovnání s ostatními jednotami v regionu. V počtu seniorů zapojených do nácviku je naše jednota nejlepší v celé župě. V českotřebovské sokolovně se budou také konat také celorepublikové secvičné, to díky výborné poloze našeho města na mapě republiky a výbornému dopravnímu spojení. Je to také uznání naší práce, kterou v naší jednotě děláme pro úspěch příštího sletu.

V listopadu pořádáme Kateřinskou posvíceneckou zábavu.  T.J. Sokol Česká Třebová pořádá dne 25. listopadu 2011 v sokolovně na Skále posvíceneckou Kateřinskou  zábavu. Začátek v 19 hodin, vstupné 80 Kč. rezervace lístků na telefonu 607 953 466. Občerstvení zajištěno, také teplá kuchyně a koláče.

                                                                                                            Růžena Dobroucká, starostka T.J. Sokol Česká Třebová