Tiskové zprávy Pardubického kraje                                      
Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO

Pardubice (12. 10. 2011) - Také v tomto školním roce bude Pardubický kraj po dohodě s řediteli středních škol, kde je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012. Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky bude stejně jako před rokem společnost SCIO, která vzešla z výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického kraje. Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Za nejdůležitější považuji fakt, že v tomto školním roce budou pevně stanoveny bodové hranice nutné pro přijetí pro první, a další kola přijímacího řízení,“ říká radní pro školství Jana Pernicová. Díky tomu se už nestane, že ředitelé středních škol sníží bodovou hranici v některém z dalších kol tak, že by to znehodnotilo význam přijímacích zkoušek a úsilí, které žáci přípravě na přijímačky věnovali. „Toto řešení vzešlo ze společného jednání s řediteli středních škol na konci školního roku a také z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Snažili jsme se najít všechna slabá místa a dobrat se společně nejlepšího možného řešení,“ dodává Jana Pernicová.
V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám. Vyslyšeni byli ředitelé obchodních akademií, pro které bude bodová hranice potřebná pro přijetí o něco nižší než u gymnázií, ale vyšší než u ostatních odborných škol. Gymnázia, na rozdíl od ostatních středních škol, použijí jednotný systém bodování za prospěch uchazeče na základní škole.
Změní se také kritéria pro přijímání žáků v dalších kolech přijímacího řízení. Žák bude přijat ke studiu maturitního oboru pouze tehdy, pokud dosáhne alespoň minimálně stanovené bodové hranice.
Přijímací zkoušky „nanečisto“ budou střední školy organizovat pro zájemce individuálně v průběhu měsíce března a poskytnou jim tak možnost absolvovat v předstihu srovnatelný test v prostředí střední školy, o kterou projevili zájem.
Všechny informace k přijímacím zkouškám budou veřejnosti k dispozici na webu Pardubického kraje do konce října tak, aby příprava žáků na tyto zkoušky mohla probíhat za jasných pravidel v dostatečném předstihu před vlastním přijímacím řízením. Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol. Ředitelé  základních a středních škol se dozvědí vše potřebné na společném pracovním setkání ve dnech 21. – 25. listopadu 2011 na Seči.
 
Nominujte dobrovolníky, neziskovky i firmy, které dobrovolnictví podporují

Pardubice (26. 9. 2011) - Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem připravila v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 Ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje. Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací. Své nominace mohou posílat občané do 15. listopadu na adresu organizátora (KONEP o. s., Pernštýnská 15, Pardubice 50 02).
V Pardubickém kraji aktivně působí celá řada dobrovolníků a neziskových organizací. „Jsou zde lidé, kterým nezáleží jen na sobě, ale mají zájem  i o své spoluobčany a prostředí kolem sebe,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a dodává vysvětlení: „Jsou to lidé, kteří svůj čas věnují druhým s radostí a bez nároku na odměnu. Proto jim náleží společenské uznání. A uznání patří i těm, kteří dobrovolnictví podporují.“
Nominace jsou rozděleny do 3 kategorií: Dobrovolník, Nestátní nezisková organizace a Společensky odpovědná firma.
Základní pravidla určující, kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace www.nevladky.cz v sekci „dobrovolnictví“.
Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie obdrží věcnou cenu a pět nominovaných se podívá do Štrasburku. Slavnostní vyhlášení oceněných se uskuteční 7. prosince ve společenském sále Magistrátu města Pardubic.
Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola,“ říká k pravidlům Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, o. s.