Uložení urny s popelem Věry Štěpánikové - Ročkové

Ve čtvrtek  27. října uspořádali přátelé Věry Štěpánikové - Ročkové na městském hřbitově slavnost uložení urny s ostatky zesnulé.  Na oznámení umístěné ve skříňkách pohřební služby a na webové stránce Českotřebovského zpravodaje reagovali především členové smíšeného pěveckého sboru Bendl. Slavnost  připravila a uvedla paní Ludmila Rašnerová, která získala od příbuzných zesnulé, žijících  daleko od našeho města svolení  k uložení urny  na našem městském hřbitově a uspořádání slavnostního aktu.  Na Věru Štěpánikovou - Ročkovou vzpomenul v krátkém proslovu František Kajetán Zedínek, který připomenul její podíl na vzniku i úspěchu opery Obrázky z Hor, ve které měla připravený altový  hlas. Její pěvecký výkon ohodnotil nejen jako profesionální, ale také zpívaný ze srdce, nevyrovnaly se mu ani  árie zpívané profesionály při vzpomínkovém provedení výňatků opery. S trochou lítosti poznamenal, že se bohužel nezachoval žádný kvalitní záznam pěveckého výkonu Věry Ročkové, sám vlastní jen  zašuměný záznam na kotouči s magnetofonovým páskem pro první magnetofony šedesátých let.  Každý z přítomných měl na zesnulou  Věru Štěpánikovou svou vlastní vzpomínku, kterou stále nosí v hlavě. Připomíná osobnost, která si zaslouží trvalou pozornost českotřebovské kulturní veřejnosti několika desetiletí. Na Věru Štěpánkovou a její brilantní alt nezapomenou ani členové Bendla, jehož zkoušky a vystoupení navštěvovala  i ve vyšším věku, dokud jí nohy sloužily. Podpis Věry Štěpánkové - Ročkové je také připojen k  žádosti o znovuobnovení  Bendla jako občanského sdružení, podané na Ministerstvo vnitra  na začátku devadesátých let.   Před zakrytím hrobu každý z účastníků  symbolicky vložil svou vzpomínku  v podobě větvičky vhozené do upraveného hrobu  na urnu s popelem zesnulé Věry Štěpánikové, členové Bendla své bývalé kolegyni zazpívali....  (mm)