Zpráva o činnosti oddílu volejbalu  TJ Sokol Č.Třebová II.

Nejpozitivnější na chodu oddílu je fakt, že oddíl má stabilní členskou základnu, která se již několik let pohybuje okolo 100 členů. Velkou měrou tomuto faktu přispívají každoroční výběru dětí v českotřebovských základních školách do volejbalové přípravky, kde se zaměřujeme především na základy pohybové přípravy.
Oddíl má 11 družstev v 18 soutěžích od nejmenších elévů přes mladší žáky, kadety, kadetky,juniory,juniorky, muže „A“ a „B“ až po seniory, kteří jsou dokonce v posledních deseti letech 2x Mistry ČR. S těmito družstvy hraje oddíl od krajského přeboru až po soutěž nejvyšší a tou je v dnešní době I.liga juniorů a kadetek a II. liga mužů. Družstva  žáků počínaje a muži konče se pravidelně zúčastňují a umísťují v Přeborech ČOS. V letošním roce se nám podařilo vyhrát v mládežnických kategoriích soutěže v barevném volejbale a umístit se na medailových pozicích v krajských přeborech. Opět jsme se umístili v anketě o nejlepší sportovce a kolektivy okresu.Za poslední období bylo družstvo kadetů vyhlášeno i nejlepším družstvem města Česká Třebová
Družstva v trénincích a mistrovských a pohárových soutěžích trénuje 5 trenérů s plnou odborností a 2 trenérští pomocníci. Tři z nich mají nejvyšší trenérskou odbornost  FTVS - trenér I.třídy (Vašina, Džavoronok, Šiller) a další vlastní trenérskou III. třídu (M., O.,M., Knížkovi, A.Skipala, J.Škeřík a L.Vašina ml.)
Jako oddíl pořádáme nebo spolupořádáme i mnoho dalších sportovně - společenských akcí od turnajů pro mládež a dospělé, volejbalový kemp, kterého se účastní v letním období na stovku dětí z celé ČR, ale i zahraničí, vedených našimi nejlepšími trenéry, volejbalový ples s vyhlášením nejlepších volejbalistů. Velkou měrou se podílíme na největší sportovně – kulturní akci v regionu „Týden sportu“ a  především pořádáme nejprestižnější volejbalovou sokolskou akci Přebory ČOS mužů a žen. V neposlední řadě se naši členové podílí na dvou Mistrovstvích České republiky a to veteránů nad 40 let a Antukové lize, kterou pořádá AMS-Lubomír Vašina
Naši členové jsou jak na poli sportovním ( v reprezentacích kraje a ČR, ale i na poli funkcionářském  v různých vrcholných funkcích (výborech, komisích).  Milan Džavoronok jako šéftrenér beachvolejbalové reprezentace. Luboš Vašina (předseda oddílu) působí jako hlavní trenér akademického celku ČR připravující se na Univerziádu, hlavní trenér krajského centra mládeže. Je místopředsedou KV-ČVS, předsedou OV- ČVS Oba pak byli zvoleni na valné hromadě v Praze do volejbalového výboru odboru sportu v Tyršově domě navíc Milan Džavoronok se stal jejím novým předsedou. Jirka Šiller jako člen Sokola je hlavním trenérem české ženské reprezentace. Luboš Vašina ml. Je asistentem trenéra Krajského centra mládeže Pardubického kraje.
Oddílu se daří z vlastních zdrojů a v rámci možností spoluudržovat rozlehlý areál Na Skále (na celé ploše areálu posekat, postříkat a celkově zkulturnit tento prostor). Jako každým rokem se oddíl pokouší získat finanční prostředky  z různých grantových programů ve městě, kraji, organizacích a na ústředí Sokola.
 
V současné hrají družstva tyto soutěže:
 4 DRUŽSTVA V CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍCH
          
                                           NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR – SENIOŘI
                                           I.LIGA – JUNIOŘI, KADETKY
                                           II.LIGA – MUŽI
 
 7 DRUŽSTEV V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH
 
                                          MUŽI B, JUNIORKY, KADETI, STARŠÍ ŽÁCI, MLAŠÍ ŽÁCI, 
                                          PŘÍPRAVKA, PŘEHAZOVANÁ
 
 3 DRUŽSTVA V ČESKÉM POHÁRU
 
                                           MUŽI, KADETI, KADETKY, STARŠÍ ŽÁCI
 
 4 DRUŽSTVA V PŘEBORECH ČOS
 
                                            MUŽI, JUNIOŘI, JUNIORKY, STARŠÍ ŽÁCI
 
Výsledky ze sezony 2010/2011:

Extraliga kadetů – 10.místo, II.liga mužů – 5.místo, K.P.I.třídy: mužů – 7.místo,  starších žáků – 3.místo, mladších žáků – 2.místo, přípravek – 2.místo, 5.místo, elévů – 1.místo. Přeborník ČOS – přípravek, 2.místo v Přeboru ČOS – junioři, starší žáci, mladší žáci. Barevný volejbal celostatní turnaj ČR 2x 1.místo, 1x 2.místo.
 
Mimo naše sportovní mistrovská utkání připravujeme tyto akce:
 
      Přebory ČOS mužů a žen – náš největší úkol roku 2012
      Ples volejbalistů s vyhlášením nejlepších sportovců
      Nábory sportovně talentované mládeže
      Míčový pětiboj osobností a partnerů (starosta, hejtman, politici, ředitelé firem)
      Rekonstrukci volejbalových kurtů Na Skále snad po dohodě ze Sokolem !!!?
      Dále jako spolupořadatelé – volejbalový kemp, školení trenérů III.třídy, základní turnaj 
                                                  finálový turnaj M-ČR veteránů nad 40 let,  Týden sportu 2012.
 
Poděkování patří všem trenérům, vedoucím družstev a nejaktivnějším členům oddílu volejbalu a samozřejmě všem hráčům a lidem, kteří podporují českotřebovský volejbal.  V České Třebové je volejbal úspěšný sport s velkou tradicí a historií.
 
                                                           Starosta T.J.  Lubomír Vašina    tel.: 705 415 868,  e-mail.: ams-lubomir.vasina@seznam.cz
Informace o oddílu

ODDÍL JE ŠESTINÁSOBNÝM MISTREM ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLIKY A DEVÍTINÁSOBNÝM MEDAILISTOU
Oddíl, který má obrovskou tradici, kdy jeho začátky sahají až do roku 1932. Oddíl má přes 100 členů, jedenáct družstev v soutěžích jak republikových, tak regionálních od M-ČR seniorů přes II.ligu mužů, extraligu kadetů, český pohár žáků až po krajské přebory mládeže (starší žáci, mladší žáci, minivolejbal, přípravka a kadetky). Pod vedením zkušených trenérů vzešlo z oddílu mnoho hráčů extraligy a národní reprezentace.
 
Tělovýchovnou jednotu SOKOL II. tvoří prozatím oddíl volejbalu. Důležitým cílem je přitáhnout ke sportu větší počet dětí, zvelebit dnes již trochu omšelý areál venkovních volejbalových kurtů Na Skále a udržet sportovní základnu mládeže České obce sokolské, která je jedinou v základně chlapců v ČR v rámci ČOS. Organizační struktura občanského sdružení je následující. Nejvyšším orgánem je výbor jednoty, složený z trenérů a vedoucích sportovních družstev, v jejímž čele stojí starosta (Lubomír Vašina,  místostarosta (Martin Knížek) a jednatel (Aleš Skipala).  TJ SOKOL II má členskou základnu, která přesahuje bezmála 100 člennou základnu a oproti loňskému roku se navýšila, především v družstvech mládeže. Členy doplňujeme každoročním výběrem v českotřebovských základních školách do volejbalové přípravky, kde se zaměřujeme hlavně na základy pohybové přípravy.
 
Trenéři:
Družstva v trénincích a mistrovských soutěžích trénuje 5 trenérů s plnou odborností a 3 trenéři instruktoři. Tři mají nejvyšší trenérskou odbornost na FTVS v Praze (Lubomír Vašina, Milan Džavoronok a Jiří Šiller). Českotřebovská trenérská škola je vidět i v nejvyšších volejbalových funkcích. Jiří Šiller je hlavním trenérem reprezentace žen a trenérem extraligového týmu v Rakousku, Milan Džavoronok šéftrenérem beach volejbalové reprezentace a předsedou VK ČOS, Lubomír Vašina je hlavním trenérem akademické reprezentace, hlavním trenérem slovenského extraligového mužstva mužů VK Myjavy. místopředsedou KV-ČVS a předsedou OV-ČVS S Milanem Džavoronokem působí ve volejbalovém výboru ČVS a ČOS. Zdeněk Šmejkal a Aleš Broulík  jako extraligoví trenéři v Brně a Ostravě. Martin Knížek je členem výboru KV-ČVS a OV-ČVS. Lubomír Vašina ml. je trenérem krajského centra mládeže pardubického kraje. Vynikající práci odevzdávají v mateřském českotřebovském oddíle volejbalu Martin Knížek, Jiří Škeřík, Lubomír Vašina ml., Lubomír Vašina, Aleš Skipala, Michal.Knížek a Ondřej Knížek.
 
Družstva:
TJ. má 18 družstev v soutěžích od nejmenších elévů hrajících přehazovanou a minivolejbal přes žáky, kadetky, kadety, juniory až po muže, kteří hrají II.celostátní ligu. V každém roce jsou naše mládežnická družstva vyhlašována na nejvyšších místech jak ve sportovní anketě města, tak v okresní  anketě o nejlepší sportovní družstva.
Republikové soutěže – II. liga mužů, 1.liga juniorů, M-ČR seniorů, Český pohár starších žáků a kadetů
Krajské soutěže – muži „B“, juniorky, kadeti, starší žáci, mladší žáci, minivolejbal, přehazovaná  
Přebory ČOS – muži, junioři, juniorky, žáci
 
Připravované akce
Přebory mužů a žen ČOS, volejbalové soustředění družstev, nábory a výběry sportovně talentované mládeže, mezinárodní volejbalový kemp, školení trenérů III.třídy, turnaj v projektu ČVS barevný minivolejbal, turnaje žáků a spolupráce na celoměstské akci „Týden sportu 2011“.
 
NABÍDKA PRO VEŘEJNOST
Naším cílem je nabídnout dětem a mládeži ve městě a okolí, kvalitní sportovní vyžití, profesionální trenérské vedení a zázemí. Pro nejtalentovanější přípravu a doporučení do vrcholových center mládeže, sportovních tříd a sportovních gymnázií.
 
NABÍDKA PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY
Nabízíme spolupráci za předem stanovených jasných podmínek nově vznikajícím či stávajícím oddílům. Pomoc při získávání dotací, zaštítění v organizaci, záštitu velké sportovní organizace a hlavně možnost rozhodování o svých financích.
 
OLYMPIÁDA, MS, ME, LSU, REPREZENTANTI:
  Za významné úspěchy českotřebovského volejbalu považujeme účast hráčů a trenérů z našeho oddílu, kteří reprezentovali ČR na Mistrovství Světa, Evropy, Olympijských hrách a Světových Univerziádách (M.Pakosta, B.Mikyska, M.Džavoronok, L.Vašina, J.Žáček, M.Chládek,J.Kuliha, J.Mlčuch, J.Šiller, M.Vodička,A.Broulík, M.Šrámek, D.Fořt, P.Matějka).
A za posledních třicet let vychoval českotřebovský volejbalový oddíl desítky extraligových hráčů a reprezentantů.
 
INFORMACE O T.J.
Informace a zprávy z činnosti oddílu se můžete dozvědět na internetových stránkách www.volejbalct a ve vývěsních skříňkách na Novém náměstí a na hale ŽŠ Nádražní. 
T. J. SOKOL ČEKÁ TŘEBOVÁ II  Komenského 781. 560 02 Česká Třebová  telefon: 605 415 868, e-mail: ams-lubomir.vasina@seznam.cz (starosta T.J.)