Ve Svinnej 1.října zavíralo se hřiště volejbalem vpravdě amatérským, sousedským - takřka rodinným...

Událost tato děje se již pravidelně, na jaře a na podzim, avšak tentokráte dělo se něco zvláštního...Pravidelně hrává zde 5-6 týmů, nyní však již čtrnáct dní před turnajem musil p. správce pro nečekaný zájem ukončiti registraci, neboť hlásil se tým v pořadí již devátý...Na jedno hřiště počet neúnosný a tento musel býti s politováním odmítnut...P. správce doufaje, že některý z týmů navíc sobě účast odřekne a vše bude jako dřív, žil téměř čtrnácte dní v klidu...Pak se mu však ozval tým místní, jenž doposud zájem o hraní neprojevil, s tím, že postavil sobě tým rodinný, čehož p. správce odmítnouti nedokázal...Večer pak když tento přijíti měl s hracím plánem, tvrdíce tak, že je to zvládnout hračka - ozval se další, taktéž domácí tým - v pořadí již desátý! To již p. správce rezignoval,  řka - když může devět, může i deset...Když ozval se pak tým jedenáctý, bylo nutno sehnati hřiště další, obvolati a potvrditi sobě účast všech, další obsluhu a občerstvení a to vše v pátek odpoledne takřka hodiny před turnajem...
Takto p. správce rozloučiti sobě mohl se s vidinou pokojného víkendu sportovního, neboť nikoli 5-6 jich žádostivo bylo účastniti se klání o titul championa   Svinnenského, ale rovnou jedenáct...Ten pak rezignujíc, zavolal i tomu dvanáctému...
Nakonec však pouhých deset soutěživších užívalo sobě krásného dne v krásném prostředí Svinné, dobrot grilovaných i osvěžení všelijakého... Po odehrání obou skupin, pokračovalo se již na hlavním kurtu a týmy pak dohrávaly pospolu... Přicházely i celé rodiny provětrati sobě potomstvo i besedovati se sousedy. Takto do noci bavili se přišedší, nezávisle na pořadí jež obsadili... P.správce děkuje Kubovi, jenž nabídl se říditi hřiště horní, děkuje rodině Šimůnkově, jež toto hřiště laskavě zapůjčila, starostovi našemu Vlastíkovi, jenž tuto akci všemožně podporoval, jakož i stehna obsluhu učiti píchati ráčil...Pavlovi, který s povozem zásoby převážel, anžto Tomáškovi  i Tondovi a klukům jeho, Janince, Marušce, Jarče a Monice, jež s úsměvem zástupy dobrotami všelijakými uspokojovaly... Akce tato jako vydařená nakonec místními i přespolními hodnocena byla...Na závěr pak výsledky pro sázející:
10.Ty co nikdo nechce, 9.Kuba team, 8. Žabičky, 7. Pozdní sběr, 6. Jaščata, 5. Semanín, 4. Němčice, 3. Nic moc, 2. Bobini, 1.
Drumel...