V pátek 7. října byl v kostele sv. Jakuba prvním koncertem zahájen letošní VII. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka. Samozřejmě za účasti patrona festivalu hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka s manželkou. Jako interpret vystoupil
Karel  M a r t í n e k,  varhaník od sv. Mořice v Olomouci a nabídl program složený ze skladeb  J. S. Bacha, L. Vierne, M. Dupré, J. Alaina, a na závěr potom i  vlastní improvizaci. K. Martínek  přijel do České Třebové již v 9 hodin ráno, aby se seznámil s českotřebovským varhanním nástrojem a aby poctivě trénoval svůj bohatý a zajímavý program. Varhany u sv. Mořice v Olomouci jsou největší v Česku a  tak přivítat varhaníka z tohoto chrámu je pro Českou Třebovou velká čest. Naše varhany však snesou přísné měřítko i pro koncertní účely, však jej již vyzkoušela dlouhá řada našich i zahraničních  varhaníků. Koncert měl slavnostní úvod,  Nový ročník našeho varhanního festivalu tradičně zahájil starosta města Jaroslav Zedník a  na lavici hostů byl přítomen také starosta polského města Knurowa Jan Trzęsiok.  Knurow je partnerským městem slovenského Svitu. Byl v našem městě poprvé a byl překvapen, že jsme mu mohli v čas jeho návštěvy nabídnout tak kvalitní program.  Návštěva na koncertu byla slušná, vyplatilo se otevřít koncerty varhanního festivalu také pro členy Kruhu přítel hudby, kterých v letošní jubilejní 50. sezóně přibylo a tak měl zahajovací koncert festivalu také výborný rámec pop stránce společenské. Firma Evroservis v kostele tradičně zajistila kvalitní projekci, takže posluchači se mohli nejen zaposlouchat do tónů  varhan, ale také sledovat techniku hry varhaníka na velkém projekčním plátně.
(Fotografie z prvního koncertu a ze slavnostního zahájení festivalu)
 
Další tři festivalové koncerty se budou konat vždy v pátek večer ve dnech 14., 21., a 28. října od 19 hodin.
Na příštím koncertu vystoupí německý varhaník Bernhard  M a r x,  (Freiburg)
Program:  Anonymus, N. de Grigny, J. S. Bach, J. Alain, C. Franck