Českotřebovský  deník 291/2011                                             

Výměnný pobyt studentů gymnázia v německém Balingenu   

Ve dnech 8.-14. října 2011  navštívili žáci českotřebovského gymnázia v rámci výměnného pobytu v Německu  město Balingen v Bádensko-  Württembersku. Pobytu se zúčastnilo 6 žáků z české a 8  žáků z německé strany. Byli ubytováni v rodinách svých partnerů za účelem navázat nové kontakty a procvičit si jazyky. Denně se svými profesory  P. Poldaufem a O. Limberským pořádali výlety po okolních  zajímavostech. Prohlédli si hrad Hohenzollern, podívali se do Kostnice u Bodamského jezera,  k Rýnským vodopádům v Schaffhausenu nebo do univerzitního města Tübingenu. Českotřebováci se zapojili do hodin na balingenském gymnáziu, aby zjistili, jak probíhá tamní výuka a také byli přijati starostou města  na  městské radnici. Ve dnech 18.- 25. října 2011 přijela na oplátku skupina studentů z gymnázia v Balingenu do České Třebové. Po celou dobu pobytu se jim věnovali žáci českotřebovského gymnázia se svými profesory.  Ukázali svým partnerům zajímavosti České republiky např. Olomouc a Litomyšl. Dne 19. října byli němečtí studenti přijati paní místostarostkou Ing. Žáčkovou  na českotřebovské radnici.

 

Výlov rybníka Hvězda u Třebovice bude 8. listopadu. Prodej ryb na hrázi zajištěn !

 

Vždy po zakoupení zpravodaje mě zajímá pouze stránka s názory o českotřebovském podchodu.

Minulý měsíc  mě opravdu pobavil názor  p. Koníčka, který vyloženě neví, o čem mluví.  A proto se chci podělit také o svůj názor, řekl bych z druhé strany. Měl jsem být jedním z těch co se na "zkrášlování" podchodu bude podílet, ale už při prvním zavítání mezi stěny bylo vidět, že je vše špatně. Podchod, jak všichni víme, byl v dezolátním stavu, on nejen že byl, stále je. Opadávající kusy betonu ze stropu, plísně a mechy na stěnách a každým rokem rostoucí "skoro krápníky"  vlivem vlhka. To asi těžko opraví pár nátěrů impregnace a dvě plechovky gumoasfaltu. Řekl bych, že v tuto chvíli je na vině město, které se mělo postarat o upravení podchodu do takové formy, aby bylo možné v něm kreslit. Město poskytlo 30.000,-Kč, z toho 5.000,-Kč bylo dáno na barevné spreje, bylo to asi 45 odstínů což je velká škála  barev, ale v podchodu jich je tak  10 a to možná přidávám. A to kvůli tomu jací  lidé se na výzdobě podchodu podíleli a sprostě spreje rozkradli a vymalovali do města .(dokonce už sem jich pár potkal) Za zbytek peněz byla pak nakoupena impregnace, barvy,  válečky,  štětce a věci na malbu důležité. Ale jak chcete malovat podchod,který není na výmalbu připraven, u kterého opadávají zdi a je v něm vlhko, zbytečná práce. Ale skupina lidí se do toho pustila. Řekl bych, že již v tuto chvíli jsou peníze jak vyhozeny oknem. Nehledě na to, že organizátor dvakrát napadl jednoho z dobrovolníků a to nejen slovně. To jsem byl udiven. Od té doby už jsem tam nevkročil, protože to byla ztráta času, ne jen že lidi co se snaží podchod opravit o tom vůbec nic neví, ale nemají k tomu ani potřebný materiál. Přesuňme se tedy do konečné fáze s obrazy na zdech. Je to něco hrozného a neskutečne nevkusného. Jak může něco takového vzniknout na tak frekventovaném místě? Odpověď je, že lidé co podchod malovali neměli ani tušení co je do těchto míst hodící se a co ne. Ani samo město vlastně nevědělo jaká bude konečná fáze. Když to shrneme tak město dalo peníze ani nevědělo na co a navíc lidem kteří nemají s uměním nic společného.       Adam Novák
 
Šestá prohra hokejistů v krajské lize: MOR. TŘEBOVÁ - Č. TŘEBOVÁ  13:1 (3:1, 5:0, 5:0) 

Branky: 7., 33., 48. a 56. Malý, 14. a 31. Zeman, 26. a 28. Kobza, 7. Skácel, 24. Fekiač, 42. Musílek, 50. Peška, 55. Faltus – 14. Kašpar. Rozhodčí: Chlaň – Hájek, Kemprlík. Vyloučení: 5:4 (navíc T. Řehák 10 minut + OK). Využití: 1:0. Diváků: 520.
Česká Třebová: Kaplan – T. Řehák, Chadima, Bačík, Kiac – Chudý, Kvasnička, Rak – Váně, Teplý, Kašpar – Bažant, Hašek, Brukner. K dalšímu utkání krajské ligy přijeli hosté pouze se čtyřmi obránci a třemi útoky. nelze se proto divit, že přetížená obrana dělala chyby a výsledek je takový. Moravská Třebová byla jasně lepší a od druhé třetiny si na ledě otevřela střelnici.
 
Péče o talentované žáky má pro společnost obrovský význam

 Všestranný student Miroslav Koblížek z Gymnázia Žamberk za úspěch v přírodovědné soutěži, technicky nadaný žák Jiří Bohatec z Integrované střední školy technické Vysoké Mýto za výsledky v dovednostní soutěži svářečů či nápaditý Aleš Stejskal z letohradského soukromého Gymnázia, za výsledky v oblasti nanotechnologií, které jej dokonce vynesly ke zlaté medaili v mezinárodní soutěži vědeckých a technických projektů I-SWEEP v americkém Houstonu - to jsou pouze tři jména z celkového počtu dvanácti žáků z Pardubického kraje, kteří byli v pondělí 31. října 2011 oceněni titulem Mladý talent 2011.
 V přednáškovém sále budovy Krajského úřadu Pardubického kraje byl zároveň slavnostně ukončen Program podpory talentovaných žáků 2011, určený školám a školským zařízením na území Pardubického kraje, jejichž žáci získali vynikající umístění v celostátních kolech předmětových soutěží (olympiády, středoškolská odborná činnost), odborných soutěžích (přírodovědné, technické, humanitní a umělecké obory) nebo jsou držiteli významných ocenění z mezinárodních soutěží. Celková částka k rozdělení v tomto programu činí 305 tisíc Kč.
„Hodnotící komise měla opravdu z čeho vybírat, vždyť jen v Programu podpory talentovaných žáků 2011 bylo celkem přijato a projednáno 20 žádostí od 17 žadatelů. Je to důkaz toho, že v se v našem kraji práce s mladými talenty vyplácí a mají-li navíc vhodné rodinné zázemí a dobré pedagogické vedení, mohou to dotáhnout opravdu daleko,“ hodnotí členka Rady Pardubického kraje Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči a dodává: „Péče pedagogů o tyto talenty jde obvykle nad rámec jejich pracovních povinností. Velice si také vážím přístupu firem, které žákům umožňují vyzkoušet si dovednosti a ověřit nabyté znalosti přímo v praxi. Jsem proto ráda, že pozvání na slavnostní vyhlášení přijali ředitelé škol, vedoucí prací či mentoři, jejichž žáci v uvedených programech uspěli.“
 
K Týdnu vzdělávání dospělých se přihlásil i kraj  

Pardubice (1. 11. 2011) - Dalším vzděláváním ke zvýšení šancí na trhu práce – to je téma letošního Týdne vzdělávání dospělých, ke kterému se ve dnech 7. – 11. listopadu 2011 přihlásí také Pardubický kraj. V rámci této nekomerční celosvětové akce se v prostorách Krajské knihovny v Pardubicích a především pak Krajského úřadu v Pardubicích uskuteční řada kurzů a seminářů pro širokou veřejnost.
Účastníci se budou moci seznámit s pravidly nakládání s informačními zdroji, možnostmi úprav digitálních fotografií či se základy obsluhy osobního počítače. K dalšímu osobnímu rozvoji mohou napomoci kurzy asertivity, sebeprezentace či koučinku, závěr celé akce bude věnován problematice zdravotně postižených občanů a způsobů komunikace s nimi.
V pondělí 7. listopadu 2011 budou o problematice rozvoje lidských zdrojů hovořit účastníci kulatého stolu. Ve středu 9. listopadu 2011 od 14.30 do 17.00 hodin se uskuteční Den otevřených dveří pro veřejnost na útvarech rekvalifikací úřadu práce v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách.
Týdny vzdělávání dospělých v ČR jsou nekomerční celosvětové akce na podporu vzdělávání dospělých. V České republice se realizují již od roku 1995, k akci se připojily například Německo, Švýcarsko, Norsko, Island, Rusko, Saúdská Arábie, Japonsko, Madagaskar či Austrálie.  Cílem je motivovat potenciální účastníky celoživotního vzdělávání k aktivnímu přístupu ke svému osobnímu a profesnímu růstu. Týdny vzdělávání dospělých nabízejí otevřené přednášky, semináře a kurzy, ukázkové hodiny, prezentace, testování, konference a kulaté stoly se vzdělavateli, personalisty, úřady, happeningy ve městech, dny otevřených dveří a další akce. Zúčastnit se mohou dospělí občané, vzdělavatelé dospělých, zaměstnavatelé, ale i zástupci obcí, krajů či státu.
Týden vzdělávání dospělých 2011 v Pardubickém kraji je pořádán ve spolupráci s  Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Záštitu nad ním převzala krajská radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.
OZNÁMENÍ 

15. – 17. 11. 2012, Hotel Bohemia Chrudim  Masarykovo náměstí 900, 537 01 Chrudim  www.hotel-bohemia-chrudim.cz
Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
pořádá ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, Asociací komunitních služeb, o.s. Kolumbus
a o.s. Péče o duševní zdraví
32. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE
na téma: Zapojení do léčby a rehabilitace
Jak zlepšit zapojení lidí se závažnou duševní poruchou do léčby a rehabilitace a podpořit jejich motivaci? Konference se bude zabývat navazováním a udržováním terapeutického vztahu nejen v ambulantní praxi, dále pak využitím psychoterapie pro zvýšení motivace či konceptem připravenosti v psychiatrické rehabilitaci. Dalšími náměty budou asertivní komunitní léčba, problematika zaangažování u duálních diagnos či adherence v psychofarmakoterapii. Samostatným tématem bude péče  o duševní zdraví v Pardubickém kraji.
 
Dlužníci výrazně ovlivní výsledky voleb! 

S ohledem na velkou zadluženost občanů budou politické strany v nadcházejících volbách slibovat řady změn pro zmírnění dluhové pasti. V České republice je zaznamenán výrazný nárůst zadlužení, a to i dětí, které budou muset v dospělosti čelit mnohonásobně vyšším exekučním titulům.

Exekutorské úřady, které díky vysokým nákladům dosahují mnohasetmilionových zisků, mají prozatím dostatečný vliv podložen vládní legislativu. Stává se, že je dlužník exekučním řízením absurdně vystaven 10ti násobně vyššímu dluhu. České legislativě v rámci exekucí zcela chybí přiměřenost.

  • Dluh nárůstá nepřiměřeně vzhledem k výši dluhu, čímž se defacto stává ještě více nevymahatelný
  • Exekučně lze vymáhat i drobné částky do 10.000,-Kč, kdy celková výše dluhu mnohonásobně přeroste samotný dluh
  • Exekutor má vyšší pravomoc než policie - pro zabavování věcí mu postačí pouze podezření a může bez soudního povolení vstoupit do jakýchkoli prostor. Za své úkony nenese téměř žádnou právní a ani hmotnou odpovědnost
  • Za nedodržování lhůt při podání žádosti dlužníka o vyloučení věcí nemají téměř žádné postihy
  • Exekutoři často sahají až k vydírání prostřednictvím dětí, zabavují jim hračky a vybavení dětských pokojů

Nesmyslnost mobiliárních exekucí spočívá zejména v tom, že většina zabavených věcí nemá významnou hodnotu a jejich prodej většinou nepokryje stěhovací službu, náklady na dražbu a náklady na exekuci samotnou. Často je tento druh exekucí používán pouze jako forma psychického nátlaku.

Dlužníkem se můžete stát snadno, opomenutí uhradit závazek, který věřitel nezaurguje. Neuhrazením pokuty v MHD nebo těžko prokazatelným zpochybněním samotné pokuty vůči snadno vykonavatelným pohledávkám ze strany státní správy.

Dítě je radost, ale i riziko. Dítě může svou nedbalostí nebo opomenutím rodinu zruinovat, neboť hmotně odpovědní jsou za něj rodiče. Centrální registr dlužníků zaznamenává stovky případů dluhu, které přecházejí na otce a matku. Často nejsou rodiče schopné dluh uhradit najednou a končí v EXEKUCÍCH.

Jak z dluhů ven? Česká republika zavedla statut Osobního bankrotu, který je ovšem natolik komplikovaný, že si žádost nezvládne podat občan sám. Oddlužit lze jen fyzické osoby, podnikatelé jsou odsouzeni v případě krachu k nekonečným exekucím, kvůli nimž se často uchylují do zóny šedé ekonomice