Českotřebovský deník 293/2011 (3.11.)                                  
Kulturní centrum Česká Třebová informuje

P R O   M I M O Ř Á D N Ý   Z Á J E M   O P A K U J E M E
Podzimní  koncert 
Velkého swingového orchestru při KC Česká Třebová,
jeho sólistů a zpěváků
 
Host večera:               Laďa  K e r n d l     
Průvodní slovo:         Alfred  S t r e j č e k
Dirigent:                     Milan  Š p i č á k 
Sobota 26. listopadu 2011 ve 20.00 hodin                                                 Kulturní centrum – velký sál
Vstupné Kč 150,--
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny
 
Podzim v NZDM Borek         


Listy padají a aktivita v nízkopraháči stoupá. V září jsme přijali dvě nové pracovnice. Posílení pracovního kolektivu nám umožnilo rozšířit pracovní dobu. Otevřeno máme od pondělí do čtvrtka vždy odpoledne. Od září probíhá pravidelné doučování. To je navštěvováno skupinou dětí, jejichž rodiče si uvědomují potřebu vzdělání. Ve spolupráci s DDM se pravidelně koná kroužek street dance a kroužek mladých novinářů. Pokračuje spolupráce s MC Rosa. Program pro nejmenší děti probíhá každé úterý v dopoledních hodinách. S dětmi, které navštěvují nízkoprahové zařízení jsme vyjeli reprezentovat naše zařízení do okolních měst. Ve Svitavách jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenise a obsadili jsme první tři místa. Na fotbalovém turnaji mezi nízkoprahy jsme jako nováček turnaje obsadili druhé místo. Jan Holub
 
Vážený pane Koníčku, 

Děkuji za Vaše příspěvky, které mě nutí vlastní postřehy trochu korigovat a veřejně je sdílet. Máte nepochybně pravdu v tom, že vkus je velmi subjektivní záležitost. Někomu se výzdoba podchodu líbí, někomu ne, to je stejné, jako s tou sochou Jana Pernera. (ta však byla na rozdíl od postaviček v podchodu vybrána v regulérní soutěži, regulérní komisí). Vaše naléhání v duchu „nic jste neudělali, tak nekritizujte, nebo vezměte kýbl s barvou a sami se předveďte“, je ale zcela zcestné. Neumím malovat, nemám výtvarné, ani technické vzdělání, abych se do takového podniku pustil, ani nemám takové ambice. To jsou předpoklady, které očekávám u lidí, kteří takové projekty schvalují a realizují. Nelíbila se mi výzdoba, proto jsem se podivoval, jak něco takového mohlo vzniknout. Když by nefungovalo veřejné osvětlení a nikdo by s tím nic nedělal, také bych ho nešel opravovat, ale pídil bych se po tom, kdo má jeho správu na starosti a proč nefunguje. A když by pak osvětlení opravil někdo nekompetentní ve svém volném čase špatně, navíc s finanční podporou odpovědných osob, asi bych byl na systém a koncepci města pěkně naštvaný.
Byly pro mě velice zajímavé informace v článku pana Nováka, které myslím výstižně dokreslují problém, na který jsem upozorňoval ve svých příspěvcích. Jde o to, že město vydalo peníze na projekt, o kterém nemělo předem žádné informace, nevidělo žádné návrhy, nepožadovalo žádné záruky. Zjevně se „zalíbila ta myšlenka“. Výsledek? Rekonstrukce podchodu ve smyslu stavebním neproběhla, část investice byla rozkradena, výzdoba je minimálně diskutabilní, navíc zřejmě dlouho nevydrží – a to jak z důvodu vlhkosti, tak právě té neadekvátnosti dané lokalitě, o které jsem psal. (je velmi pravděpodobné, že si během pár měsíců postavičky vezmou na paškál nějací umělci ulice a dotvoří podchod k obrazu svému – alespoň pak zase ve zpravodaji bude příležitost psát o mládeži, která se nudí a není jí nic svaté…).
Takže ještě jednou na závěr: nehodlám do budoucna vymalovávat žádné podchody, neumím to. Ale budu se ozývat, pokud se mi bude zdát něco špatně. Jsem rád, že jsem se veřejně svěřil se svým pocitem z výzdoby podchodu, protože díky diskuzi se ukázalo, že tu je skutečně „něco divně“. A že to zdaleka není jen pochybná výzdoba.
A úplně na závěr to nejdůležitější. Aférka kolem podchodu u Červeňáku by neměla vést k tomu, že se napříště od podobných projektů ustoupí, to by byla věčná škoda. Ukázalo se, že je tu spousta mladých lidí, kteří se chtějí angažovat. Trochu se bojím toho, že by odpovědní úředníci mohli příště reagovat v duchu „kdepak chlapci a děvčata, to už tady jednou bylo a jakej to pak byl průšvih…“. Chci věřit, že právě díky této zkušenosti a této diskuzi město nebude čekat, ale vypíše soutěž o zvelebení dalších podobných míst podle předem jasně deklarovaných pravidel, s větší finanční spoluúčastí a se zapojením odborníků na kultivaci veřejného prostoru. Protože to, jakou atmosféru má město se všemi svými zákoutími je pro veřejný stejně důležité, jako např. stav silnic či fungování sociálních služeb. A mnohem důležitější, než jak často bude hrát na náměstí Aleš Brychta.  
K této věci snad už také opravdu naposled Tomáš Klášterecký

 

Pohybová předpřípravka dětí 2005-2008 v plném proudu. 

Od začátku října 2011 se nám podařilo rozjet cvičení pro děti 2005-2008 zaměřené na motoriku, pohybové základy a základy míčové techniky. Cvičení probíhá každou středu od 17.00-18.00 hod na ZŠ Ústecká pod vedením Lucie Beranové a dalších spolupracovnic. Děti při cvičeních využívají bohatého sportovního vybavení tělocvičny a dalších pomůcek, které vyrobilo např. krejčovství Hany Kosnovské (viz.obr.).                                          Za Sokol Č. Třebová-oddíl volejbalu a SK Geodézie Č. T. Michal Kadlec

 

Výzva: za hezčí knihovnu 

DĚKUJEME moc všem, kteří nám darovali nepotřebné kachličky a dlaždičky, výzva stále trvá. Knihovna prosí veřejnost o nepotřebné kachličky a dlaždičky pro tvorbu mozaiky (výzdoby) v prostorách knihovny. Donést je můžete do knihovny i na pobočku Parník. Po domluvě možný i odvoz.