Českotřebovský deník 299/2011 (10.11.)                                
Muzikantská vzpomínka 

V sobotu 5. 11. 2011 v „dušičkovém čase“ se na českotřebovském hřbitově uskutečnila dnes již tradiční „muzikantská vzpomínka“. Pod vedením bývalého kapelníka Jiřího Tölga se zde sešla parta převážně třebovských muzikantů, aby zahrála zesnulým kolegům a kamarádům, mnozí z nich byli osobnostmi českotřebovského hudebního života. Za tónů smutečních písní a chorálů jsme společně s rodinnými příslušníky zesnulých muzikantů navštívili jejich hroby a věnovali jim vzpomínku. Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným muzikantům za jejich ochotu a upřímnost při tomto vzpomínkovém muzicírování. A tak nezbývá než vzkázat našim kamarádům do muzikantského nebe: „Stále na vás rádi vzpomínáme“.
           Jiří Zeman – kapelník DH Řetůvanka
Projít Bezděkovem je často jako v hororovém filmu.

Dobrý den, dne 9.11.jsem jako obyčejný pracující šla ráno na pátou hodinu do zaměstnání. Cesta to ale byla jak z hororového filmu. Veřejné osvětlení v celém Bezděkově a na celém sídlišti Křib totiž opět nesvítilo. Píši opět, protože to není ani měsíc, co tomu bylo také tak.( I když přes den potom svítí! )Vzhledem k tomu, že celé sídliště je nyní rozkopané a to i včetně chodníků, byla to opravdu strašidelná cesta.Nevím, kdo by byl zodpovědný za to, kdyby tu někdo, díky nefungujícímu osvětlení, do výkopu spadl. Cesta brzy ráno i osvětleným městem není moc příjemná, natož v naprosté tmě! Určitě nějakému tomu výpadku se sem tam nedá předejít, ale v této oblasti je to poměrně častý jev. Měl by se ten, kdo je za tuto situaci zodpovědný, zkusit sám brzy ráno temnými ulicemi města projít! Nevím, jestli je v moci obyčejného pracujícího a daně platícího občana tohoto města něco změnit, ale alespoň se pokouším a doufám, že tu příšernou temnou cestu nebudu brzy muset opět absolvovat!                                                               M.Tomšová

Poznámka:  Horor v Bezděkově (ale jindy zase v jiných částech města) je třeba zařadit do kontextu dnešní doby, kdy se ve městě  chlubíme třemi desítkami kamer sledujících bezpečnost občanů, máme ulice města sledované hlídkami městské policie, která je stále připravena zasáhnout (je za to placena), máme pult centralizované ochrany, který hlídá vytipované objekty. A přesto se nenajde nikdo, kdo by zalarmoval hned po zjištění závady, tedy večer po setmění elektrikáře MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI Eko Bi a přiměl je k tomu, aby závadu neprodleně odstranili.  Třeba potmě, večer nebo i v noci. Stejně tak by jistě zasáhli pracovníci  ČEZu, kdyby byl přerušen přívod proudu do našich domácností. Pokud tato služba není zajištěna, je někde chyba. Proč budovat nákladný městský kamerový systém, neumíme-li zajistit opravu porouchaného obvodu veřejného osvětlení, bez kterého nevidí ani zmíněné kamery Podle poslední informace (pátek 11.11. dopoledne) šlo však v Bezděkově o složitější závadu, poruchu kabelu, která by nebyla odstranitelná v rámci pohotovosti. 

Vyjádření městské policie:

Veřejné osvětlení  spravuje společnost EkoBi s.r.o. Česká Třebová. Městská policie v rámci plnění svých úkolů monitoruje a hlásí  veškeré závady na veřejném osvětlení přímo vedoucímu Michalovi Vébrovi, který má veřejné osvětlení na starost. Ačkoliv nemá nařízenou žádnou hotovost, přesto v mimopracovní dobu vyjíždí opravovat závady, které mu MP nahlásí. Pokud se týká konkrétně nesvítícího osvětlení v Bezděkově a na sídlišti Křib dne 9.11.2011, tak tato závada byla hlášena na firmu EkoBi, ale její rozsah je zřejmě závažnější, ale to nejsem schopen posoudit. Samozřejmě by  MP uvítala, kdyby byla zřízena pohotovost na veřejné osvětlení tak, jak tomu je na zimní údržbu, neboť se nejedná  pouze o nesvítící osvětlení, ale například při dopravní nehodě apod. Ale to je v kompetenci jednatele společnosti EkoBi. Petr Vencl, velitel MP.
Nová výpravní budova v Ústí nad Orlicí nebude na 90% postavena

Milí příznivci nádražní budovy v Ústí nad Orlicí, v pondělí jsme zveřejnili zpracovaný stavebně-historický průzkum (SHP) nádražní budovy v Ústí. Památkáři potvrdili, že budova je naprosto v pořádku, krovy jsou zdravé a dokonce zde byl objeven protiatomový kryt, o kterém věděly snad jen České dráhy, protože ještě v listopadu 2006 prováděly jeho kontrolu! Budova má tedy festovní základy, je suchá a zdravá. Nad prostory restaurace byla objevena původní výmalba z roku 1874, perfektně zachovaná. Toto by dnes bylo minulostí, kdyby nebylo Vás, kteří jste po tisících podepsali naši petici. Moc Vám děkujeme a referujeme, že na 90% nebude na jižní straně nádraží postavena nová výpravní budova!                                                                                      o.s. Nádraží nedáme
 
Den válečných veteránů s rozšířeným programem  
Městský úřad, Kulturní centrum Městské muzeum, Městská knihovna, Čs. obec legionářská a ZO ČSOP Podorlicko v České Třebové zorganizovaly při příležitosti Dne válečných veteránů a 150. výročí sjednocení Itálie rozšířenou nabídku pořadů:
Středa 09.11.2011 08:15 hod. „STOPY VÁLEK" Velký sál Kulturního centra  seminář pro gymnázium
ITALSKÝ VEČER"  - Ekocentrum Podorlicko přednáška a promítání dokumentu pro veřejnost
Za přítomnosti delegace z partnerského města Agrate Brianza přednášel  Martin Zahálka
a promítal se dokument „Vzpomínky na Cechy"
Na Třebováky pozdě večer se (uprostřed týdne) od 21:00 hod. konal v rotundě sv. Kateřiny třičtvrtěhodinový koncert „Z DÍLA ITALSKÝCH AUTORŮ"v podání varhaníka Václava Uhlíře a sopranistky Hany Medkové. Oba umělci zde již vystoupili v říjnu v nabité rotundě na koncertu v rámci mezinárodního varhanního festivalu. Nyní však rotunda spíše zela prázdnotou,  pořadatelé podcenili propagaci a nevhodně zvolili pozdní  večerní čas.
Ve Čtvrtek 10.11.2011 se konal „STOPY VÁLEK" - dopolední seminář pro žáky základních škol  a večer od 18 hodin pak zajímavá přednáška "„DOLOMITY 2011" aneb Po stopách 1. světové války v italských horách. V nabitém přednáškové sále sledovalo přednášku Mgr. Jany Dušánkové se zajímavou  videoprezentací  na čtyři desítky posluchačů.
 
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v sobotu 1. ledna 2012 třináctý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivírá rok 2012 Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i motoristé. Na dvanácti předchozích ročnících se prezentovalo celkem 11 476 milovníků zimní přírody. Všechny ročníky „NOVOROČNÍHO VÝSTUPU“ proběhly za finanční podpory města Ústí nad Orlicí za což turisté mnohokrát děkují.  MR.
TOP 09 vysvětluje: Jak uspěla hazardní koalice

Všechny parlamentní strany krom TOP 09 podpořily včera návrh, který připraví obce o tři miliardy korun a ponechá privilegia hazardní lobby. Koaličně dojednaný návrh Ministerstva financí, jenž navyšoval obecní rozpočty o 4 miliardy korun, rozhodnutím ODS, ČSSD, VV a KSČM neprošel. Porovnání dopadů pozměňovacích návrhů Ministerstva financí a Michala Babáka:
 
Co by se dělo s penězi z hazardu podle návrhu, který za Ministerstvo financí předložila Helena Langšádlová:
Cílem vládního návrhu bylo zvýšit celkové odvodové zatížení hazardu zhruba o polovinu. Tedy z 21 % na 30 %.
Veškeré vybrané prostředky by spravovaly veřejné instituce. O téměř čtyři miliardy by se tak navýšily obecní rozpočty.
Obecní zastupitelstva a starostové, kteří podrobně znají místní prostředí, by tak sami rozhodovali o tom, kde a proč peníze použijí.
Zodpovědnost za nakládání s veřejnými penězi by podle návrhu nesly demokraticky volené orgány, nikoli soukromé společnosti, které se veřejnosti nijak nezodpovídají.
Návrh rušil výjimku pro loterijní společnosti, které jako jediná skupina daňových poplatníků mohly rozhodovat o tom, kam budou jejich povinné odvody putovat.
Byly by zavedeny poplatky za každé zařízení videoloteroijních terminálů, nikoli pouze poplatky za celek. (Jeden videoloterijní terminál obsluhuje více koncových zařízení.)
Návrh odstraňoval nesmyslné rozdělování prostředků na veřejně prospěšné účely, kdy loterijní společnosti dotovaly téměř šedesáti procenty celkových prostředků sport a pouze jedním procentem školství.
 
Jak by se rozdělovaly peníze vybrané z hazardu podle vládního návrhu:
1) Výherní hrací přístroje, videoterminály a jiná technická zařízení („bedny“): Z jednoho zařízení by byla pevná sazba v hodnotě zhruba 20 000 korun/rok pro obec, kde se zařízení nachází. Vedle toho by byla odváděna poměrná část (20 %), která by se rozdělila mezi stát a obec, a to v poměru 3 : 7 ve prospěch obcí.
2) U ostatních typů loterií se výnos rozděluje v také poměru 7 : 3 ve prospěch státu, obcím se rozděluje standardně dle RUD.
 
Jak budou přerozděleny peníze z hazardu:
Původní (vládní) návrh: Obce 5,9 mld. Kč   Stát 2,3 mld. Kč
Návrh schválený poslaneckou sněmovnou: Obce 2,9 mld. Kč   Stát 2,6 mld. Kč   Sázkové společnosti 2,7 mld.
 
Proč TOP 09 nesouhlasí s pozměňovacím návrhem Michala Babáka, který Sněmovna schválila:
Obce a města byly okradeny ve prospěch hazardu o tři miliardy korun.  Loterijní společnosti budou i nadále rozhodovat o veřejných prostředcích, a to ve výši téměř tří miliard korun. Jde o vítězství hazardní lobby. Loterijním společnostem byla jako jedinému výseku soukromého sektoru ponechána nestandardní výjimka. Mohou totiž rozhodovat o tom, jak s částí svých povinných odvodů naloží.
Zmírnily se o čtvrtinu odvody internetových loterijních a kurzovních společností. Návrh Michala Babáka tak okatě vychází hazardu vstříc. Loterijní společnosti budou odvádět poplatky pouze za celkové jednotky videoloterijních terminálů, nikoli  za každý koncový přístroj. Nadále bude v rámci veřejně prospěšných aktivit preferován sport před školstvím, sociální problematikou či kulturou. Vytváří se pro něj totiž speciální oddělený fond. (Zatímco na sociální oblast půjdou pouze 4 %.) V tomto fondu se nebude o penězích rozhodovat v obvyklém procesu, ale zjednodušeně. Hlavní vliv na jejich použití bude mít Ministerstvo školství na místo samospráv, které jistě lépe vědí, kde jsou peníze potřeba.
 
„Dobré“ příklady toho, jak loterijní společnosti nakládají s veřejnými penězi v letech 2009-2010 (Hospodářské noviny)
Junior Racing Klub – automobilový klub podnikatele Antonína Charouze – téměř 90 milionů. Pod hlavičkou klubu zároveň jezdí rallye Charouzův syn Petr. Celkem kasina, herny a loterie poslaly nejrůznějším motoristickým stájím podle propočtů HN nejméně 190 milionů, tedy téměř desetinu peněz, které putovaly od hazardních firem na sportovní účely.
Sdružení Brána Kapura – dostalo loni 52 milionů, které se údajně věnuje práci s imigranty. Týdeník Euro upozornil, že odborníci Bránu Kapuru neznají a o její činnosti nelze téměř nic najít.
Komerčním muzikály Michala Davida - firma Cleopatra Musical Michala Davida získala loni 6,5 milionu. Muzikál Děti ráje, v němž zní známé normalizační songy (právě od Michala Davida) si zase polepšil o 10 milionů.
Nadační fond Salutaris – dostal loni od čtyř hazardních společností celkem 8,95 milionu. Podle obchodního rejstříku fond vznikl 20. května 2009, založila ho pražská společnost Ryčrd, o níž není možné nic zjistit, vyjma toho, že majitel společnosti Richard Sova a jeho bratr jsou taxikáři.
Paintball Alligator – severočeský poloprofesionální paintball klub – 3 miliony