V pátek 4. listopadu se v prostorách Národního domu uskutečnila druhá prodloužená zdejších tanečních kurzů.  Na zdejší žáky, kteří pod vedením tanečního mistra Jana Bílka předvedli své taneční dovednosti, se přišla podívat řada  rodičů, babiček, sourozenců a kamarádů.  Zcela zaplněné jeviště poměrně brzy nestačilo a tak se zvolna zaplnily i stoly v jeho blízkosti.
Zpestřením prodloužené byly již tradiční balónkové soutěže, které k těmto tanečním již pravidelně patří. Došlo také na  oblíbenou sérii pro rodiče a ostatní hosty, při níž si měli přítomní možnost zatančit se svými ratolestmi.
Příjemná atmosféra  a dobrá pohoda v sále  přispěly ke zdárnému průběhu celé akce.                Martin Šebela