Českotřebovský deník 306/2011 (17.11.)                                
Sokolové  nacvičují na XV. Všesokolský slet  

Již začínáme s nácvikem na XV. Všesokolský slet, který bude v Praze v r. 2012 a máme v úmyslu pořádat i Místní slet v České Třebové.  Dorostenci a muži nacvičuji skladbu Chlapáci III v sokolovně Na Skále ve středu od 19.00 hod. Zájemci ze Sokola Lhotka  i z široké veřejnosti se mohou přidat do nácviku a případně se ještě předtím domluvit se cvičitelem bratrem Ing. Jiří Venclem e-mailem 1jirka.vencl@seznam.cz, nebo telefonicky na tel. 461 032 503, nebo mobilem 607 906 780. Zatím nacvičují br. Zdeněk Obešla, br. Filip Borek a br. Martin Dospěl.                                                                 Na další cvičence se těší cvičitel bratr Ing. Jiří Vencl
 
Jen 315 návštěvníků výstavy Meta(l)morfózy Jaromíra Garguláka v Kulturním centru

Podle statistik návštěvnosti navštívilo téměř měsíc trvající výstavu Jaromíra Garguláka pouze 315 návštěvníků. Odmyslíme-li si poměrně dobře navštívenou vernisáž a potom i autorem komentovanou prohlídku a devět školních tříd, které výstavu během  jejího otevření navštívili, vychází na ostatní dny skutečně minimální počet zájemců. Třeba i tři dny za sebou na výstavu nikdo nepřišel.
 
Vánoční ZUMBA párty  

Neděle 11.prosince 2011 tělocvična ZŠ Ústecká 10.00-12.00hTaneční šílenství, super zábava, tombola (originál zumba triko,volňásky, zumba náramky...)  Rezervace do 9.12.na čísle 732 985 603  Zumbovné: 100Kč
Od ledna stále zumbíme každý čtvrtek 18.00-19.00hod v tělocvičně ZŠ Ústecká. Více info, videa, fotky, písničky na stránkách www.zumbasadrianou.wz.cz
 
Příležitost pomáhat má teď každý 

Už čtvrtým rokem se v Litomyšli koná v předvánoční době benefiční prodejní akce na dofinancování stavby Nového kostela (www.novykostel.cz). Výtěžky z těchto akcí dosud přesáhly částku 150.000 Kč. Loni se na organizaci podílelo čtyřicet dobrovolníků a během prodejního týdne Lidový dům navštívilo téměř 700 lidí. Z výtěžku se pak do Nového kostela zakoupily čalouněné židle do hlavního sálu.  Nový kostel v Litomyšli lze jen těžko při návštěvě města minout; je zakomponován vedle silnice, která je hlavním tahem na Svitavy a potažmo Olomouc. Jde o rušnou tepnu, již přejít z jedné strany na druhou vůbec není snadné, a tak tu kostel působí velmi nečekaně, vlastně jako zjevení. Architekt jej částečně zahloubil do svažitého pozemku, který bude nadále upravován a osazován zelení. Od loňského otevření kostel přivítal tisíce lidí (nejen při bohoslužbách, ale i akcích pro děti, přednáškách, koncertech nebo výstavách – jen doprovodný program festivalu Smetanova Litomyšl shlédlo v kostele během deseti dní více než 3500 návštěvníků). Letošní, čtvrtý ročník benefičního Prima bazaru se koná ve dnech 5.-9.12.2012 opět v hlavním sále Lidového domu v Litomyšli. Podpořit dobrou věc lze například věnováním nepotřebných věcí z domácnosti či vlastních rukodělných výrobků; nakoupit pak nové hračky, knížky a zajímavé netradiční dárky – možnost pomáhat má teď každý  -  stačí si jen vybrat ten nejvhodnější způsob.    Martina Soukupová, email: m.soukupova@unet.cz, tel: 604 207 751, www.novykostel.cz BAZAR ZDE
 
Na naše katastrofální hospodaření s eurofondy si posvítí Evropský parlament. 

Veřejné propírání našich prohřešků bude jednak znamenat obří ostudu, jednak zhorší naše vyhlídky na úspěch při vyjednávání o období 20014-2020, kde je ve hře až 600 mld. korun pro české regiony  Týdeník European voice s odkazem na zprávu Evropské komise dnes oznámil, že Česká republika spolu s Itálií a Španělskem nejhůře hospodaří s evropskými dotacemi. Ze zjištění Evropského účetního dvora vyplynulo, že na tyto tři země připadají dvě třetiny všech chyb při čerpání fondů. 
"Na špatné čerpání evropských dotací upozorňuji dlouhodobě a bohužel se ze strany odpovědných ministerstev setkávám s nevraživou reakcí a zlehčováním statistických dat a dalších varovných signálů. Ukazuje se, že čerpáme nejenom málo, ale i špatně. Snad odpovědným ministrům konečně dojde, že zametání problémů pod koberec není ta správná a dlouhodobě udržitelná taktika. Jestliže Komise splní svou hrozbu a zvolí vůči nám tvrdší postup, může se stát, že budeme vracet do evropského rozpočtu miliardy korun. To by mělo zkázonosné důsledky pro státní rozpočet i jednotlivé žadatele. Je proto třeba bezodkladně zjednat nápravu, dokud ještě zbývají poslední zbytky času", uvádí k tomu europoslanec Březina, člen výboru EP pro regionální rozvoj, který koncem října upozornil, že spolu s Bulharskem, Rumunskem, Maltou a Itálií aktuálně nejvíce zaostáváme v čerpání z eurofondů, když jsme zatím vyčerpali jen přibližně 20% dostupných prostředků (evropský průměr je přitom cca 30%). "Teď se navíc ukazuje, že z toho žalostného mála, co čerpáme, je velká část utrácena v rozporu s pravidly EU, a tedy nezákonně. To s sebou přirozeně nese riziko sankcí. Máslo na hlavě mají především ministerstva školství, dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu a místního rozvoje, která mají na starosti klíčové operační programy, jimiž evropské peníze tečou. Informace o nesrovnalostech v čerpání vrhají špatné světlo na celou naši státní správu a v neposlední řadě zhoršují  naši pozici při vyjednávání o budoucnosti kohezní politiky v období 2014-2020, kde hrajeme o nezanedbatelných 600 miliard korun", uzavírá své obavy Březina.
 
Zelené lobby navzdory: hlasování o finanční injekci do jaderného výzkumu ve výši 2,5 mld. eur 

 Soubor legislativních opatření, o jehož technické části hlasoval Evropský palrament v úterý a dnes bude hlasovat o jeho stěžejní finanční části, má za cíl finančně podpořit výzkum a vývoj v oblasti jaderné energie.  Jedná se o rozšíření časové působnosti  7. rámcového programu Euratomu (2007–2011) na roky 2012 a 2013.
„Výzkum spolufinancovaný Euratomem hraje důležitou roli při zvyšování bezpečnosti a nákladové účinnosti výroby jaderné energie a jejího využití v průmyslu a lékařství", zdůrazňuje europoslanec Jan Březina, který je zpravodajem celého legislativního balíčku.
„Navýšení finanční kapacity programu Euratom přispěje ke snadnějšímu předávání jaderných technologií mezi akademickou sférou a průmyslem.  Program Euratom klade ve všech svých činnostech důraz na odbornou přípravu, podporu konkurenceschopnosti v jaderné energetice, ale i podporu špičkového energetického průmyslu, a tím přispívá k růstu a vytváření nových pracovních příležitostí v celé řadě oborů“, podtrhuje význam schvalované legislativy europoslanec Březina.
„O finanční podporu z programu se mohou ucházet i výzkumníci a podnikatelé v České republice, a jedná se tedy o příležitost, kterou bychom jako stát s významným podílem jádra na energetickém mixu měli využít“, upozorňuje Březina.
Podle Březiny potřebuje Evropa po katastrofě ve Fukušimě více jaderného výzkumu a vývoje a nikoli méně.  „Postoje frakce zelených, kteří v rámci boje proti jaderné energii odmítají i výzkum v této oblasti,  jsou krátkozraké a ve svých důsledcích ohrožují vědecký a technologický rozvoj Evropy  s přímými dopady na konkurenceschopnost a energetickou bezpečnost".
„Bez ohledu na skutečnost, že některé členské státy se rozhodly ukončit využívání jaderné energie, je nezbytné pokračovat ve výzkumu a vývoji jaderné energie na evropské úrovni s cílem posílit bezpečnost jaderného štěpení a zkvalitnit provoz stávajících zařízení, nakládání s odpady či demontáže a vyřazení z provozu“, obhajuje legislativní balíček Březina.
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Los 13. Ústeckoorlicko hokejové ligy (Computer Shop Cup) 2011 – 2012  

Družstva

1

Krajánci Ústí n/O (7)

7

Adba hockey Ústí n/O (4)

13

Kačeři Kerhartice (1)

2

HC Hornets Záměl (5)

8

Kapři Dlouhoňovice (6)

14

Pašáci Jehnědí (9)

3

Skala team Ústí n/O (8)

9

TJ Sokol Libchavy (3)

15

Buldoci V. Skrovnice (14)

4

Armat Řetová (2)

10

Renegades Ústí n/O (12)

16

Rieter Tooling Hnátnice (15)

5

Žamberští kanci (16)

11

Medvědi Rokytnice (11)

 

 

6

Olbena Lukavice (10)

12

Turováci Podlesí (13)

 

 

Hraje se systémem každý s každým. Každé družstvo odehraje patnáct zápasů (celkem se odehraje 120 zápasů). Hrací čas: 3 x 11 minut čistého času (minutové přestávky mezi třetinami bez úpravy ledu), v případě nerozhodného stavu 2 minuty prodloužení ve třech hráčích + brankář s pravidlem náhlé smrti, v případě nerozhodného stavu vždy jeden nájezd až do rozhodnutí (jede libovolný hráč ze zápasové soupisky). V případě prodloužení pokračují tresty ze základního hracího času. V případě ukončení prodloužení hráči, kteří mají ještě trest, tak nesmí jet trestné střílení. Trestné střílení nesmí jet brankář a hráč, který ho vykonává, tak musí být plně oblečen ve výstroji. Jede se po jednom trestném střílení až do rozhodnutí. Hráči se mohou střídat nebo ho může vykonávat vždy jiný hráč. Za výhru v normálním hracím čase jsou 3 body, za prohru 0. Za výhru v prodloužení jsou 2 body, za prohru v prodloužení 1 bod. Do statistik se píše gól pouze poslednímu hráči, který utkání rozhodl při trestných stříleních. Brankáři se počítá pouze poslední obdržený gól při trestných stříleních.

Pardubický kraj získal peníze na sanaci skládky v Dolní Lipce

Pardubický kraj uspěl se žádostí o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na odstranění staré ekologické zátěže v Dolní Lipce. Náklady na realizaci projektu přesahují 89 milionů korun, Pardubický kraj předpokládá, že jeho finanční podíl na sanaci nepřesáhne patnáct procent.  „Díky tomu, že jsme s žádostí uspěli, bude provedena kompletní sanace skládky. Dojde k zabezpečení kalového pole a jeho následnému zrekultivování a odtěžení kontaminované zeminy skládky. Během sanace bude zajištěno průběžné čerpání a čištění podzemních vod. Počítáme rovněž s využitím hydraulické clony. Laicky řečeno zlikvidujeme veškeré odpady, které tuto lokalitu ekologicky zatěžují,“ uvedl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Pardubický kraj se v rámci celé České republiky stal jedním ze čtrnácti úspěšných žadatelů o dotaci z OPŽP, prioritní osy číslo 4, oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – Sanace vážně kontaminovaných lokalit a sanace SEZ na území postižených těžbou vyhrazených nerostů. „Na spolufinancování projektu jsme připraveni a máme pro jeho realizaci připraveny finanční prostředky v rozpočtu na rok 2012. Kraje mají ze zákona povinnost, v situaci kdy není znám původce, likvidovat staré ekologické zátěže a to je přesně tento případ,“ dodal radní Kroutil.Skládka v Dolní Lipce však není jediným případem, kde Pardubický kraj napomáhá s likvidací starých ekologických zátěží. V posledních dvou letech identifikoval pomocí rizikových analýz oblasti, které jsou zatížené starými ekologickými zátěžemi. „Odhalování těchto rizik otevřelo cestu k dotacím dalším třem žadatelům v Pardubickém kraji. Jedná se o sanaci v bývalém podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí a likvidaci ekologické zátěže v bývalých prádelnách v Přelouči a Chrudimi. Předpokládané náklady na realizaci všech čtyř úspěšných projektů na území Pardubického kraje jsou přibližně 249 milionů korun,“ uzavřel Kroutil