Českotřebovský deník 312/2011 (23.11.)                                 

 Ïl Rifugio oslavil 45 let  


Ve dnech 12. a 13. října oslavil 45. výročí svého založení soubor „ Il Rifugio“ z italského města Seregno. Přestože od poslední návštěvy souboru v České Třebové uplynulo dlouhých 22 let, vzpomínky u nás i v Seregnu jsou nezapomenutelné. Vždyť v publikaci, kterou soubor u příležitosti svého „ anniversaria“ vydal, je věnováno dvanáct stránek našemu městu. Mužský pěvecký sbor, který dosáhl mnoha úspěchů v Itálii a vystupoval několikrát v italské televizi, měl v letech 1969, 1971, 1986 a 1989 řadu koncertů v České Třebové.
Slavnostního večera v kostele „ Chiesa del Lazzaretto“, v jehož suterénu má soubor klubovní a zkušební místnost, se z České Třebové zúčastnili manželé Peterkovi a Jaroslav Demel, který před více jak 500 posluchači předal vedení sboru blahopřání a malý dárek od našeho starosty. V průběhu oslavy pozval Presidente  Il Rifugia Sergio Molteni bývalého dirigenta Oreste Tagliabua (řídil soubor 32 roků) k dirigování jedné z písní a po jejím skončení ocenil jeho činnost titulem „ čestného dirigenta“. Závěrečnou píseň si zazpívali všichni, včetně bývalých členů.
Druhý den se pokračovalo slavnostním obědem, který trval šest hodin, a to proto, že italskou kuchyni prokládali účastníci vzpomínkami, často na Českou Třebovou, a především písněmi, mezi kterými zazněla Teče voda, teče ve velmi slušné češtině. Vyslovili i přání zazpívat si opět v našem městě.                                                                                            RNDr. Jaroslav Demel

 

Silvestrovská noc na Starém náměstí s půlnočním ohňostrojem  


Srdečně zveme všechny občany našeho města, aby s námi společně oslavili příchod nového roku 2012. Oslavy se již tradičně uskuteční na Starém náměstí.

Program:

-          reprodukovaná hudba od 23 hodin

-          občerstvení – svařené víno, horký čaj

-          sekt za zvýhodněnou cenu

-          slavnostní půlnoční přípitek starosty města

-          půlnoční ohňostroj

-          losování hodnotných cen

Bližší informace budou uvedeny na plakátech. V prostoru vchodu do „Staré radnice“ bude zajištěno občerstvení včetně prodeje sektu za zvýhodněnou cenu. Za vrácené láhve od zakoupeného sektu lze získat slosovatelný kupon a na který bude možné ještě během večera získat některou ze zajímavých cen. Ohňostroj bude odpálen na Starém náměstí v prostoru u kašny. Žádáme všechny účastníky, aby se zdržovali v bezpečné vzdálenosti.  Těšíme se na vaši účast.  Vedení města

 
Úmrtí v listopadu 2011  

Václav Hermon nar. 1955 Sedlišťka
Libuše Špatenková nar. 1938 Dlouhá Třebová
Věra Špatenková nar. 1928 Česká Třebová
Jaroslav Procházka nar. 1923 Česká Třebová
Jiřina Jirásková nar. 1930 Opatov
Bohumír Kovář nar. 1944 Česká Třebová
Václav Stolín nar. 1953 Semanín
Božena Řeháková nar. 1924 Česká Třebová
Jana Procházková nar. 1944 Česká Třebová
Jan Lexa nar. 1932 Česká Třebová
František Kovář nar. 1930 Česká Třebová
Alena Horáková nar. 1922 Česká Třebová
Jiří Pištora nar. 1931 Česká Třebová
Václav Drábek nar. 1926 Česká Třebová
Bohumil Jasanský nar. 1927 Česká Třebová
Vladimír Rula nar. 1940 Česká Třebová
Helena Demelová nar. 1935 Česká Třebová.
Čest jejich památce !
 
Vánoční program v Domově pro seniory 

Klienti Domova U Studánky nacvičili Adventně vánoční program, se kterým mimo jiné vystoupí  29.11. ve 14:00 v  Domově pro seniory v Bezděkově.
 
Prodejna Konzum v Rybníku slavnostně otevřena 

Dnes ve středu 23.11. byla ráno před 8. hodinou slavnostně otevřena nová montovaná prodejny odbchodního družstva Konzum v Rybníku, která je umístěna v lokalitě naproti obecnímu úřadu a škole.
 
Proplácení faktur je v rukou Regionální rady severovýchod  

V případě civilního letiště Pardubice, kde Regionální rada pozastavila financování,    postupuje úřad Regionální rady soudržnosti NUTS II Severovýchod zcela podle pravidel, stejně jako v ostatních podobných případech. Na základě  upozornění  Policie ČR jsme provedli příslušné šetření ve všech v těchto chvílích schválených  a probíhajících projektech z Regionálního operačního programu.  Tam, kde jsme zjistili souvislosti s údaji, které nám poskytla policie,  jsme se rozhodli provést  nezávislé šetření, abychom posoudili, zda vysoutěžená cena odpovídala cenám v čase obvyklým. Zároveň jsme poskytli policii veškeré informace o případech vykazujících podobnost s jejím upozorněním. Pokud se týká zastavení proplácení, je tato věc čistě v rukou příslušného úředníka regionální rady. Do těchto rozhodnutí jako předseda Regionální rady soudržnosti NUTS II Severovýchod jsem nikdy nezasahoval a taky zasahovat nebudu. Z celé záležitosti nemám vůbec žádnou radost. Předem jsem upozorňoval na chybný postup při výběrovém řízení a učinil jsem veškeré kroky k tomu, aby se takovému postupu zabránilo. Nicméně neúspěšně. Pokud se potvrdí, že  výběrové řízení na stavební firmu pověřenou modernizací pardubického letiště bylo netransparentní,  bude paradoxně právě Pardubický kraj tím, kdo  ponese finanční náklady za toto rozhodnutí.  Tento problém se v žádném případě nebude projednávat na vnitrostranickém  fóru. Evropské prostředky jsou prostředky veřejnými  a jejich použití musí být jasné a transparentní. Tuto zásadu v žádném případě nehodlám porušovat.  
Radko Martínek hejtman Pardubického kraje, předseda Regionální rady soudržnosti NUTS II Severovýchod
 
Beseda s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem CSc. “Otevřeně o zdravotnictví“

25. listopadu navštíví město Holice ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), aby se zde sešel s odbornou i laickou veřejností a otevřeně promluvil o současném zdravotnictví. Moderátorství se ujme poslanec Jiří Skalický (TOP 09). Beseda se koná pod záštitou holické MO TOP 09 v aule Gymnázia Dr. E. Holuba v Holicích od 15:00.
 
Přísný rozpočtový dohled ano, ale jen nad nedisciplinovanými 

Zpřísnění rozpočtového dohledu nesmí vést k rozleptání národní suverenity států,  které se chovají odpovědně a dodržují rozpočtovou disciplínu. Kuratele evropských úředníků by měly být podrobeny jen státy, které nedokáží udržet deficit rozpočtu pod 3% HDP anebo celkové zadlužení pod úrovní 60% HDP.
Zavedení eurodluhopisů neodstra příčiny aktuální krize zemí eurozóny a naopak povede k prohloubení morálního hazardu, kdy šetrně hospodařící státy doplácí na ty rozhazovačné. Společné evropské dluhopisy ještě více usnadní černé pasažérství vysoce zadlužených zemí, které budou moci nadále dluhově financovat své dlouhodobě neudržitelné výdaje. Jediné opodstatnění eurodluhopisů spatřuji v poskytnutí dostatečného času k provedení nezbytných vnitřních reforem v nejvíce zadlužených státech. V takovém případě by však bylo třeba doplnit vydávání eurodluhopisů o přísné kontrolní a sankční mechanismy vztahující se k hodnocení průběhu a výsledků těchto národních ekonomických reforem.
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781