Českotřebovský deník 316/2011 (28.11.)                                
"Návrhy" jízdních řádů OREDO bude možné měnit až od března 2012.  

Kritika na nově zaváděné jízdní řády OREDO  se množí z více stran. Bližší zkoumání podstaty realizovaných změn jsou nabíledni: ušetřit krajskou kasu. Na první pohled vypadají stanovené jízdní řády sympaticky díky zavedené taktové dopravě.   Již v prosinci se však ukáže, že stávající spoje nezabezpečí dopravu  v nejpotřebnějších časech, tedy do práce, do školy. Zato přibude v sedlech dopravy méně vytížených spojů, které pak bude snadné zrušit.  Nelze souhlasit asi se stanovením tarifních pásem, které rozparcelovaly katastr města do několika samostatných pásem zvlášť je Č. Třebová, Parník, Rybník , v jiném pásmu je Lhotka,  v dalším samostatném pásmu je Skuhrov a o osudu kozlova a Svinné se nic nedovíme,  měly by patřit pod Českou Třebovou, ale asi nebudou, protože se tam, jede přes zónu s vyšším tarifem, tedy přes Semanín v případě Kozlova a přes Zhoř v případě Svinné.  Měli bychom požadovat sjednocení zóny pro celý katastr města, jako to je např, v Hradci Králové.  Zajímavé je, že se tarify nikde na žádné konzultaci na radnicích nikdy neprobíraly, mapa zón se objevila  na webu sice jako "návrh", ale těsně před ostrým nasazením systému, takže opět již bez možnosti něco měnit. Zajímavé je, že vše bude schvalovat krajské zastupitelstvo 15. prosince, tedy 4 dny po zavedení jízdních řádů do praxe, tedy vlastně "s křížkem po funuse".
 
Největším problémem v České Třebové, který systém OREDO zavádí je neschopnost dopravit žáky z Kozlova do školy.  To by museli odjíždět nahoře z točny nad Kozlovem již v 6:30, byť by se jednalo třeba o prvňáčky.  Ani dodatečně se nenašla v systému rezerva, která by tito vyřešila a tak město Česká Třebová bude muset od 11. prosince zajišťovat dopravu školáků z Kozlova samo na svoje náklady s tím, že je bude  chtít refundovat od Pardubického kraje. Není přitom pravda, že by tato skutečnost nebyla městem požadována. Pouze byla tato připomínka, jako řada dalších, na OREDU smetena se stolu. Další ukázkou neschopnosti OREDA je případ, kdy žáci dojíždějící ze Semanína do České Třebové do školy doveze "jejich" spoj jen na terminál Jana Pernera, odkud budou muset chodit na ZŠ Habrmanova   pěšky, a nikdo není schopen zajistit, aby autobus tohoto jediného spoje projel nejdříve kolem školy Habrmanova, tedy alespoň Litomyšlskou ulicí a teprve potom zamířil na terminál. Je to opravdu ukázka jaký je přístup OREDA k řešení místních problémů. OREDO se stále ohání svými "statistikami", které byly zjišťovány problematickým způsobem  a které zcela popírají skutečnosti, které lze zajistit každý den na zastávkách.  Známý je případ počtu cestujících na ranních spojích ze sídliště Lhotka, neschopnost zajistit ve vhodném čase přímý spoj  do DKV atd.
 
Některé připomínky však od města na OREDO nedošly a při včasném a podrobném rozboru  zveřejněných návrhů jízdních řád to možné bylo. Konkétně myslím na  potřebu "zastavit" rychlíkové spoje ČT - Ústí n.O. na zastávce Habrmanova, kde pravidelně nastupuje 20 i 30 lidí. Verze JŘ na této lince se zavedenými rychlíky byla zveřejněna 2. 11., kdy jsem  o tom psal na tomto místě. Nikdo se toho nechytl. Jistě by to šlo zajistit i dodatečně po spuštění jízdního řádu, pokud by k tomu byla vůle, jinak hrozí, že spoje nebudou naplněné a že nám je pak zase  "s radostí" škrtnou. 
 
Podobně by se jistě dalo napravit nezastavování vlaků na lince ČT - Lanškroun  v Třebovici.  Jsou pro to nejméně čtyři důvody:
1) Tato změna nikoho nic nestojí, nezpozdí, cestující do Lanškrouna nepoznají, že přijedou o 2 minuty později.
2) Spoje o víkendech nelze nahradit autobusy, protože o víkendech žádné nejedou, zato zde jede min.11 párů vlaků. Díky nezastavování vlaků v Třebovici (a podivnému návrhu firmy OREDO) tak zdejší občané ztrácí možnost o víkendech cestovat do České Třebové či Lanškrouna veřejnou hromadnou dopravou, která však tudy jede!.
3) Ve vlaku lze bez problémů přepravovat kočárky i ve větším počtu, také jízdní kola,  v autobusech to nejde. Jízdní doba vlaku je samozřejmě poloviční než  jízdní doba autobusové linky, přitom ten vlak tudy stejně jede....
4) Cestující od Moravské Třebové do Lanškrouna (a obráceně)  mohli v Třebovici přestupovat, teď musí dojet  přestoupit až do České Třebové.  Není to pro ně zadarmo, protože díky tomu musí zaplatit o 8 korun vyšší jízdné 37 Kč, kdyby jeli jen přes Třebovici, zaplatili by 29 Kč.          (mm)