Českotřebovský deník 318/2011 (30.11.)                               
Poslední pohled na stromořadí v Semaníně (nyní už bývalé)


Hasiči zde dnes 30. listopadu nastoupili s motorovými pilami, aby pokáceli poslední zbytek aleje topolů vedoucích z obce  směrem k areálu bývalého teletníku, nyní firmě Cervin. Všechny stromy v tomto stromořadí byly označeny červenými křížky a tím bylo dáno na srozuměnou, že s nimi bude amen.  Topoly skutečně mají svá "nejlepší léta" za sebou  a mohly by zřejmě být i nebezpečím pro projíždějící vozidla. Očekával bych ale obnovu aleje v jiné podobě. Očekával bych také, že motorové pily se zakousnou na protější straně silnice i do topolového pralesa (na druhé fotografii), který  tvoří spousta topolů z části již zřícených. Vstupovat do tohoto porostu bych ani nedoporučoval. Nevím, kdo je vlastníkem, ale stojí za zvážení, zda  by neměly být i tyto stromy z havarijních důvodů pokáceny.
 

Středisko Javor hlásí: Skauti domlouvali akce s olavskými harcery na rok 2012

V sobotu 26. 11. 2011 se skupina 6 skautů vydala do partnerského města Olawa, aby domluvila s harcery společné akce na příští rok. První akcí bude tradiční pálení čarodějnic. Dále se setkáme na jedné akci v Olawě, která bude upřesněna později.
Hlavní akcí bude tábor v Hoštejně, kterého se zúčastní asi dvacetičlenná skupina harcerů.
Při vlastní návštěvě Olawy jsme se setkali také s účastníky tábora v Lubiatowu a zavzpomínali na krásně strávených 14 dní u moře.
Akce spolupráce s polskými harcery jsou podpořeny městem Česká Třebová a Pardubickým krajem.
3. chlapecký oddíl střediska Javor Česká Třebová
 
Listopadové sucho se na stavu Třebovky nyní neprojevuje

Důvodem je vypouštění soustavy rybníků v povodí Třebovky. Díky tomu i dnes teklo Třebovkou vody vlastně nadbytek. Vodní stav v Třebovici dnes zaznamenala měřící stanice stav 42 cm a průtok 0,7 m3/s.  Díky tomu se postupně naplňuje i nedávno (5.listopadu) lovený rybník Hvězda.  Fotografie z 30.11. 
 

Nové autobusové zastávky
Změna jízdního řásu a vytvoření nové linky 805 Č. Třebová - Svitavy  si vyžaduje zřízení nových autobusových zastávek. První je v Zádolce umístěna těsně u vlakové zastávky "Semanín", druhá na horním konci Třebovice pod hrází rybníka Hvězda a třetí u prodejny Konzum v Třebovici. Jsem opravdu velmi zvědav  na to, jak ¨bude tato linka nahrazující poměrně dobře vytížené osobní vlaky na Svitavy od 11. 12. využita. Zatímco jinde se potřebné spoje ruší, tak zde budou jezdit dokonce i o víkendech  autobusy úplně zbytečně. Místo dvacetiminutové jízdy vlakem do Svitav pojedeme autobusem téměř hodinu.
 
MINERALOGICKÝ  KLUB PLÁNUJE ČINNOST  na I. pololetí 2012  

Besedy se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové od 17 hodin
 
Středa 19. ledna  - přednáška Mgr. Miloše Pechance:
Holandsko – země památek, vodních kanálů a brusičů diamantů
Středa 22. února - přednáška Hedviky Poukarové :  Lokalita Opatov, aneb  pohled do křídového moře
a přednáška Tomáše Weinera: Za trilobity v okolí Brna
Středa 21. března  - přednáška  Ing. Jiřího Šury:   Island očima geologa
Středa 18. dubna  - přednáška Prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.  Minerály řady granátu, jejich výskyty a využití
Duben – Exkurze  - Contipro Dolní Dobrouč. Vedení a odborný doprovod RNDr. Vladimír Velebný
4. – 6. května Zájezd na mineralogickou burzu  Tišnov (Vlakem a osobními auty)
Květen – Mineralogická olympiáda pro žáky základních a středních škol
Středa 23. května - přednáška  Miroslava Nepejchala:  Zlato a jeho výskyt v Jeseníkách
Středa 20. června - přednáška RNDr. Svatopluka Šedy: Podzemní vody Podorlicka
Pátek  29.června – úterý 3. července Exkurse -  Krušné Hory + Freiberg
 
Problém v distribuci Českotřebovského zpravodaje - prosinec 
mají předplatitelé v oblasti Farářství, Truby, Skalka. Pro onemocnění distributora budou mít zpravodaj ve schránkách  mimořádně až v pátek 2.12.dopoledne.  Omlouváme se za problém.
 
VÁNOCE FLORA na olomouckém výstavišti - nákupy i sváteční atmosféra

Vánočním nákupům bude od 10. až do 18. prosince patřit olomoucké výstaviště Flora.
O pestrou nabídku  -  od vánočních ozdob, cukrovinek, hraček, knih, galanterie, drogistického zboží až po sportovní potřeby, obuv  a konfekci se na prodejních trzích  VÁNOCE FLORA 2011 postarají výrobci a  prodejci z celé ČR.  Na výstavišti nebudou chybět  vánoční stromky – nabídku z olomouckých lesů doplní i soukromníci. Kapry na sváteční stůl Olomoučanům opět přivezou rybáři ze Šumvaldu.  Kromě toho, že i letošní trhy poskytnou návštěvníkům skvělou příležitost pořídit vše, co je pro sváteční pohodu  nezbytné pod jednou střechou, nabídnou VÁNOCE FLORA i příjemnou vánoční atmosféru a doprovodný program určený malým i velkým návštěvníkům – od vánočního salaše s ovečkami, kozami, exotickými lamami, či setkání s čertem a Mikulášem, s neobvyklou sváteční nabídkou -  až po zabijačkové hody. Nebudou chybět ani tradiční ukázky lidových řemesel.
Brány Výstaviště Flora Olomouc budou otevřeny  denně od 9 do 18 hodin, poslední den trhů do 17 hodin. 
 
EU v letech 2014-2020 napumpuje do vědy a výzkumu 90 miliard eur. Česko zatím v čerpání zaostává.

Evropská komise dnes oficiálně představí návrh Horizonu 2020, což je nový název pro program podpory vědy a výzkumu z rozpočtu EU. "Navržený rozpočet programu představuje oproti současnému období 2007-2013 navýšení o 40 mld. eur, tj. téměř dvojnásobek současného stavu. Čerpání celé sumy  90 mld. eur bude probíhat formou celoevropské soutěže, do které se bude moci zapojit  i široké spektrum českých organizací a jednotlivců - univerzit, výzkumných center, podniků, veřejných institucí a fyzických osob", upozorňuje europoslanec Jan Březina, který je členem výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
"Za pozornost stojí, že název Horizon 2020 pochází z české hlavy, neboť jej vymyslela česká občanka a uspěla ním v Evropskou komisí vyhlášené soutěži", doplňuje Březina. Březina doufá, že se do programu Horizon 2020  zapojí více českých subjektů, než je tomu v současnosti. "V období 2007-2010 jsme z programu podpory vědy a výzkumu vyčerpali jen 100 mil. eur (0,7% z celkové sumy), což nás řadí na 17. místo v rámci EU. To není příliš lichotivý výsledek, zvláště při vědomí důležitosti investic do vědy a výzkumu pro ekonomický rozvoj našeho státu", podotýká Březina. "Evropská soutěž o peníze na vědu a výzkum je tvrdá a subjekty z nových členských států v ní kvůli své nezkušenosti logicky tahají za kratší konec. Pokud to však budou dopředu vzdávat, nikdy se to nenaučí a budou odkázány na domácí zdroje, kterých se ale zvlášť v době krize nedostává. Univerzity, výzkumná centra i podniky je proto třeba k většímu zájmu o účast v evropské soutěži motivovat. Líbí se mi třeba španělská cesta, která dotaci z národního rozpočtu podmiňuje účastí v evropském programu. Ten, kdo to nezkusí a svůj projekt do evropské soutěže nepřihlásí, tedy na národní dotaci nedosáhne", odkazuje na jeden z možných postupů Březina. Březina vyjadřuje přesvědčení, že v Horizonu 2020 je zajištěna rovnováha mezi potřebami starých a nových členských států. "V oblasti podpory vědy je jistě přínosem podpora kreativních jednotlivců, ale tu je ještě třeba přesněji definovat, aby mohla přinášet kýžený efekt. Celým textem dokumentu se jako červená nit line vyzdvihování významu malých a středních podniků a vůbec průmyslu a poněkud stranou naopak zůstávají univerzity, výzkumná centra a nevládní organizace. To nepochybně souvisí s dramatickým nárůstem podílu inovací na celkovém rozpočtu programu ze stávajících 6,5% na 30%, jehož následkem je určité zastínění základního výzkumu", dodává závěrem Březina. 
 
KALENDÁŘ VÝSTAV A VELETRHŮ  2012 VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC    

 
                    27.  – 29. 1.                    Tourism EXPO - výstava služeb cestovního ruchu a využití volného času  
                        2. – 4. 3                      FOR MODEL  prodejní výstava modelů a sběratelství
                     19. - 22. 5.                     FLORA OLOMOUC, jaro mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní etapa
                                                           HORTIFARM veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických  pomůcek 
                                                           prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin,
                                                           školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb
       7. – 9.  6.                     MEZI NÁMI / DNY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH   
       prodejní výstava kompenzačních, rehabilitačních, protetických pomůcek
       a nabídka  služeb pro zdravotně postižené
                   16. – 19. 8.                     FLORA OLOMOUC, léto
                                                          mezinárodní zahradnická výstava a veletrh,  letní etapa 
                                                          LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
       prodej květin, zahradnického sortimentu a drobné zahradní mechanizace,
       pomůcek a potřeb
                    11. – 14. 10.                  FLORA OLOMOUC  - HORTIKOMPLEX, podzim
                                                          výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
                                                          PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
       prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny,  okrasných a ovocných dřevin,   
       drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
                                                          OLIMA  festival gastronomie a nápojů
                   26. – 28. 10.                   BYDLENÍ  veletrh nábytku, vybavení interiérů a životního stylu                   
                   8. – 19. 12.                    VÁNOCE FLORA vánoční trhy