Římskokatolická farnost informuje                                     

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích

 

 

 

24.12. Sobota

Štědrý den

25.12.

Neděle

Narození Pána  

26.12.

Pondělí

sv. Štěpána

1.1.

Neděle

Sl. P. Marie

8.1.

Neděle

Křtu Pána

Česká Třebová

16.00 h

24.00 h

9.30 h

9.30 h

 9.30 h

18.30 h

 9.30 h

18.30 h

Dlouhá Třebová

 

9.30 h

9.30 h

9.30 h

9.30 h

Řetová

22.00 h

8.00 h

8.00 h

11.00 h

8.00 h

Damníkov

22.00 h

 

 

 

11.00 h

Rybník

 

 

11.00 h

 

 

Třebovice

 

11.00 h

 

 

11.00 h

Semanín

 

 

11.00 h

 

 

Zhoř

 

 

 

11.00 h

 

 

 Bohoslužby v Domově důchodců v ČT:  26. prosince v 16.00 hod
 
Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2012 bude v naší farnosti a v okolních obcích probíhat již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Obracíme se tedy s prosbou na vás všechny, kterým není osud starých, nemocných a potřebných lidí lhostejný. Prosíme, pomozte nám jako vedoucí skupinek i s pozváním dětí jako tříkrálových koledníků. Budete obdarováni i sami vlastní radostí z přineseného poselství a z dobře vykonané služby. Hlaste se u Růži Lomarové - tel. 724 059 264. Děkujeme.
                                                                                      P. Miloš Kolovratník, R. Lomarová
 
Nedělní bohoslužby v České Třebové budou od  1. neděle adventní s průvodem dětí od vchodu kostela k oltáři (děti nesou rozžaté svíce, které kladou na oltář) za zpěvu rorátů „Ejhle, Hospodin přijde“.
 
O sobotách během adventu vás zveme na rorátní bohoslužby při svíčkách v rotundě sv. Kateřiny (od 6.30 hod). Po jejich skončení bude na faře společná snídaně.
 
Betlémské světlo dorazí do České Třebové 17. prosince vlakem v 10.12 hod.
 
31. prosince - půlnoční v rotundě sv. Kateřiny. Na přelomu starého a nového roku poděkujeme za všechno požehnání v uplynulém roce a vstoupíme do nového roku s modlitbou a s vírou v Boha. Při této bohoslužbě (ale i při bohoslužbách nadcházejícího dne) si z košíku u oltáře vytáhneme oříšek s uvnitř ukrytým veršem Písma svatého, který nás bude provázet nadcházejícím rokem a osvětlovat jednotlivé situace, ve kterých se ocitneme (stejně jako nás provázejí světci, které jsme si vybrali o slavnosti Všech svatých).
 
Koncerty v adventu a o Vánocích 2011
 
* neděle 27. listopadu v 16.00 hod, Rybník
* neděle 27. listopadu v 17.00 hod, Česká Třebová, Staré náměstí – program u vánočního stromu
* sobota 3. prosince v 18.00 hod, Česká Třebová, sv. Jakub adventní koncert učitelů ZUŠ v České Třebové
* sobota 10. prosince v 16.00 hod, Skuhrov
* sobota 10. prosince v 17.00 hod, Semanín
* sobota 10. prosince v 18.00 hod, Dl. Třebová, kostel – Pěvecký recitál Dany Jindrové
* neděle 11. prosince v 17.00 hod, Dl. Třebová, kostel – koncert pro rodiče a děti
* čtvrtek 15. prosince v 17.00 hod, Kozlov rozsvěcení vánočního stromu
* neděle 18. prosince v 16.00 hod, Dl. Třebová, kostel – 21. adventní koncert
* pondělí 19. prosince v 19.00 hod, Česká Třebová, sv. Jakub předvánoční koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby
* sobota 7. ledna 2012 v 16.00 hod, Česká Třebová, sv. Jakub – Tříkrálový koncert
 
Prohlídky betlémů
 
Česká Třebová, sv. Jakub - stejně jako v předchozích letech po dobu celého vánočního období (až do 2. února 2012), vždy před začátkem bohoslužeb a po jejich skončení.
 
Třebovice - kostel bude otevřen ve dnech 23. a 24. prosince v době od 14.00 do 16.00 hod (v těchto dnech bude k dispozici i Betlémské světlo).
 
Semanín – v kostele si budete moci mimo jiné prohlédnout původní ze dřeva vyřezávaný a výtvarně hodnotný betlém. Otevřeno bude na Štědrý den a rovněž 25. prosince od 14.00 do 17.00 hod (v jinou dobu a den bude nutné si domluvit otevření kostela - tel. číslo a instrukce budou vyvěšeny na dveřích). Více informací naleznete na farním webu.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
více informací lze najít na www stránkách farnosti: www.farnostct.cz