Žáci gymnázia opět v německém Balingenu                         


Počátkem letošního školního roku navázalo třebovské gymnázium na  tradici partnerských výměn a uskutečnilo další výměnný pobyt svých žáků a žáků gymnázia v jihoněmeckém Balingenu ve spolkové zemi Badensko-Württembersko.
První kontakty s partnerskou školou byly navázány v roce 2005. První  cesta našich žáků do Balingenu se uskutečnila v říjnu 2008 a  v témže měsíci  pobývali němečtí studenti se svými pedagogy v České Třebové. Předpokládali jsme, že v případě zájmu budou výměnné  pobyty žáků pravidelnou součástí školního života obou gymnázií. Jsme proto rádi, že se tato očekávání naplnila a výměnné pobyty našich a německých gymnazistů mohly proběhnout v říjnu letošního roku. . Program byl v obou případech pestrý a jsme přesvědčeni, že ani jedna ze zúčastněných stran nebyla zklamána. Pokračování tohoto partnerství pokládáme za důležité také proto, že takováto setkávání pomáhají odbourávat břemeno minulosti, kterým jsou česko- německé vztahy dodnes u starší generace zatíženy.
 
 
                                                                                  Petr Poldauf,
ředitel, Gymnázium Česká Třebová