Akutality z českotřebovského gymnázia                               

Studenti gymnázia na semináři Stopy válek

Při příležitosti Dne válečných veteránů skupina studentů českotřebovského gymnázia (Tomáš Čada, Kateřina Dostálková, Petra Hildebrandová, Zuzana Řeháková, Andrea Tašnerová a Jan Tesař) vystoupila 10. listopadu 2011 v Kulturním centru na semináři s názvem Stopy válek. Pod odborným dohledem paní Jany Voleské, ředitelky Městského muzea Česká Třebová, připravili prezentace přibližující válečnou techniku a mapující pamětní desky a pomníky věnované obětem obou světových válek. Samotnému vystoupení předcházela mnohatýdenní práce, kdy jsme shromažďovali údaje potřebné k vytvoření prezentací.
Velký dík si zaslouží členové fotokruhu Spoušť Gymnázia Česká Třebová, kteří vytvořili potřebnou fotodokumentaci. Zásluhu na vypracovaném projektu mají také paní Dana Řehořová a Eva Vašinová, vyučující dějepisu na naší škole, které nás do projektu zapojily. Po vystoupení na semináři jsme se zúčastnili exkurze do Vojenského muzea Králíky, kde jsme si prohlédli vojenskou techniku z období 2. světové války a navštívili jeden z bunkrů, který byl součástí rozsáhlého pohraničního opevnění.
Naše prezentace se setkala s kladnými ohlasy, protože přístupnou cestou seznámila účastníky semináře ve všemi pamětními místy,  která  častokrát míjíme bez povšimnutí.                                                            Petra Hildebrandová Gymnázium Česká Třebová
 
Okresní kolo soutěže Pišqworky

Dne 8.11.2011 se v DDM Ústí nad Orlicí uskutečnilo okresní kolo celostátní soutěže Pišqworky. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, z nichž tři reprezentovaly Gymnázium Česká Třebová. Po nezbytném úvodu ze strany organizátorů se přešlo k rozlosování týmů do dvou skupin po 4 týmech. Ve skupině A předvedl suverénní výkon tým Červený pokoj, který vyhrál všechny svoje zápasy. Ve skupině B si nejlépe vedl tým Black Death z Vysokého Mýta, vítěz minulého ročníku.
Také ve čtvrtfinále a semifinále tyto dva týmy dál válcovaly své soupeře, a proto se dalo čekat velmi dramatické finále. Oba týmy měly postup do krajského kola už jistý, ale přesto hrály naplno a nedaly si nic zadarmo. Výsledek 13:7 nakonec určil za vítěze tým Červený pokoj, a tak se českotřebovské gymnázium může těšit ze svého zastoupení i v krajském kole.Ondřej Hudec
 
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

1. listopadu 2011 se na českotřebovském gymnáziu konal již sedmý ročník Příběhů bezpráví – měsíc filmu na školách. Podstata projektu spočívá v tom, že v průběhu měsíce listopadu na mnoha školách v České republice probíhají projekce filmů zachycujících atmosféru socialistického Československa a poté následují besedy s pamětníky, historiky či filmaři.
Téma pro letošní rok znělo Emigrace a život v exilu. Z nabízených filmů jsme vybrali dokumentární cyklus Příběhy železné opony. Jednotlivé snímky cyklu vypovídají o absurditě přísně střežené hranice komunistického Československa, přibližují na jedné straně pokusy obyvatel překonat železnou oponu a uprchnout na Západ, na druhé straně praktiky komunistického režimu, který se jim v útěcích snažil zabránit. Po zhlédnutí filmu následovala beseda s panem Jiřím Čechem žijícím v Rakousku. Vyprávěl studentům o okolnostech, za jakých se jeho rodiče i s třemi malými dětmi rozhodli opustit republiku, o svých zkušenostech s emigrací.
Studentům se beseda líbila, hodnotili ji jako přínosnou. „Konečně jsme se dozvěděli o emigraci od někoho, kdo to přímo zažil …“
Dana Řehořová, Eva Vašinová