Ing. Jiří Jandera Třebovák tělem i duší
Narodil se v rodině strojvedoucího Čeňka Jandery 17. 1. 1933. Rodina žila v České Třebové, Felixova 311. Po obnovení Junáka po válce se pilně věnoval skautingu až do jeho zrušení na podzim 1949. Školní léta ukončil maturitou na gymnáziu v roce 1952. Po maturitě pokračoval ve studiu na Fakultě architektury a pozemního stavitelství v ČVUT, do roku 1957 bydlel v České Třebové, dále v Pardubicích a potom v Rábech pod Kunětickou horou.
Na umístěnku nastoupil do Státního projektového ústavu Chemoprojekt - později Cheming v Pardubicích, kde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1993, převážně ve funkci hlavního architekta. V té době se stal "Městským architektem" ve své milované České Třebové. S výsledky jeho snažení se dodnes českotřebovská veřejnost často setkává.
S průřezem jeho prací se měla možnost seznámit českotřebovská veřejnost na Výstavě realizací a projektů ve Výstavní síni Kulturního centra v České Třebové v lednu 2005. Povolání tohoto optimistického a skromného člověka bylo zároveň jeho celoživotním koníčkem. Znali jsme ho jako vstřícného člověka, ochotného vždy s úsměvem poradit a pomoci.  Zemřel uprostřed práce po krátké těžké nemoci 22.6.2007.
 
Pro Českou Třebovou vypracoval uvedené stavebně architektonické studie, z větší části realizované: koncepce fasád závodu KORADO - koncepce pavilónu "Prameniště Javorka" - polyfunkční dům na Tyršově náměstí - Domov důchodců  - budova MěÚ v Klácelově ulici - rekonstrukce Malé scény - rekonstrukce městské polikliniky - rekonstrukce "Červeňáku" - úprava a architektonické řešení Domu s pečovatelskou službou. 
Mezi soukromé realizované zakázky v České Třebové patří  rekonstrukce administrativní  budovy SINTEX,  rodinné domky na Hřbitovní a Kateřinské ulici,  bistro KORUNA - sportovní areál "Peklák" - dům u fary - nástavba radnice a interiér chodeb radnice - vlajkosláva na náměstí a u nádraží - fasády na Farářství č. p. 1101 - 1112 a č. p. 63 a č. p. 1142.  Dosud nebyl nikde umíněn jeho podíl na přípravě stavby multufunkčního dopravního terminálu  u českotřebovského nádraží, kde je v souvislosti s jeho dokončení a pozdějším oceňováním zmiňován především současný městský architekt Ing. Hájek. Je však skutečností, že základní práce pro přípravu projektu vypracoval právě Jiří Jandera. Jeho poslední prací pak byla architektonická studie rekonstrukce Národního domu. 
Jiří Jandera byl u mnoha dalších konzultací, pomáhal při přípravě podkladů pro práci komise městského architekta, vyhodnocoval architektonickou soutěž na realizaci dostavby Kulturního centra a svůj rukopis má tedy na řadě dalších nejmenovaných realizací v našem městě. Ač k nám dojížděl z Pardubicka, měl Českou Třebovou opravdu rád a na jeho práci to je určitě vidět. Jeho odchod citelně poznamenal další přípravu investičních projektů ve městě. Práce Ing. Jiřího Jandery pro svoje rodné město je takového rozsahu, že si právem zaslouží, aby byl zařazen do galerie významných osobností našeho města. 17. ledna příštího roku by se dožil 78 let. (mm)