K U L T U R N Í   C E N T R U M   Česká Třebová – program v prosinci        

Čtvrtek 1. 12. – neděle 4. 12.                                                                         KC - výstavní síň
Pokračuje výstava obrazů a soch Viléma  B r á z d y
Pořádá Městské muzeum Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 1. 12.                                                                     Malá scéna, začátek v 19.30 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY – 50. koncertní předplatné
Felix  S l o v á č e k  a klavírista Boris  K r a j n ý
Vystoupí s programem, se kterým slavili velký úspěch v loňském roce na turné v Kanadě.
 
Felix Slováček a klavírista Boris Krajný

Felix Slováček, absolvent kroměřížské konzervatoře a Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, představuje na české hudební scéně špičku mezi hráči na klarinet a saxofon. Do jeho stálého repertoáru patří díla jak z oblasti klasické hudby, tak i jazzu a popu. Boris Krajný patří mezi naše nejúspěšnější klavíristy. Koncertoval v 35 zemích pěti kontinentů, např. v New Yorku, Washingtonu, Moskvě, Londýně, Paříži, Bogotě, Johanesburgu a mnoha dalších světových velkoměstech. Jako sólista České filharmonie absolvoval řadu prestižních koncertů v Japonsku a Austrálii. V programu zazní populární melodie Z.Fibicha Poem, J.Ježka Bugatti step, E.Moriiconeho Tenkrát na západě a další skladby a melodie, které budou pro posluchače milým překvapením a ve kterých oba umělci předvedou své výjimečné instrumentální mistrovství.
Na tento koncert platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 4. 12.                                                               KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin
Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová  
Občerstvení zajištěno  
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem
u pokladny.                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 4. 12.                                                                       Malá scéna, začátek v 10.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pro veřejnost
Mikuláš - čert -  loutková pohádka - film - nadílka
Účinkuje loutkářský soubor Čtyřlístek KC Č. Třebová
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 6. 12.                                                                  KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2011
Slezské divadlo Opava uvádí: 
J. Křička:  „Č E S K É   J E SL I Č K Y“  Vánoční opera o prologu, třech dějstvích a epilogu, kterou složil valašský rodák Jaroslav Křička na libreto Jana Porta a Bohuše Stejskala. Autoři čerpali ze své vinohradské inscenace dramatického pásma České pašije a hlavně z lidových her a koled. Děj tvoří obecně známé biblické příběhy od vyhnání Adama a Evy z ráje, zaslíbení Marie tesaři Josefovi, zvěstování anděla Gabriela o volbě Marie jako matky Spasitele, sčítání lidu, cesta Josefa a Marie do Betléma a narození Ježíška ve chlévě, putování tří králů a předávání darů, vraždění neviňátek vojskem krále Herodesa, až po proroctví Simeona o Spasiteli vykupiteli lidstva. Církevní tematika je proložena světskými lidovými prvky valašské vesnice. Hudebně autor spojuje lidovou melodiku s moderními prvky 20. století. Premiéru měla tato vánočně laděná opera 15. 1. 1949 v Divadle 5. května v Praze (Státní opera Praha).
Dirigent:  Jan  S n í t i l  Režie:  Jana  A n d ě l o v á  - P l e t i ch o v á
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předptrodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa 7. 12.                                                               KC – velký sál v dopoledních hodinách
Výchovně vzdělávací multimediální koncert Pro školy uvede Emma production s. r. o. Praha
 
Středa 7. 12.                                                                      Malá scéna , začátek v 18.00 hodin
H U D E B N Í  B E S Í D K A
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
 
 
Čtvrtek 8. 12.                                                                               KC – velký sál v 10.00 hodin
Karel Čapek:  “B Í L Á   N E M O C”- divadelní představení pro VOŠ a SOŠ G. Habrmana
Uvede Divadlo Rity Jasinské Praha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 8. 12.                                                                     Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
Expedice do Mongolska
O zážitky ze své cesty v září letošního roku se s vámi rád čerstvě podělí  Honza  B e t l a ch
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 11. – pátek 30. 12.                                                   KC – výstavní síň
V Ý S T A V A   B E T L É M Ů
Vernisáž v neděli 11. 12.  v 17.00 hodin v malém sále KC
Pořádá Městské muzeum Č. Třebová – podrobnosti na plakátech!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 12. – pondělí 19. 12.                                                                              KC – malý sál
V Á N O Č N Í    V Ý S T A V A  2 0 1 1                  Vernisáž v pondělí 12. 12. v 16.00 hodin
Pořádá Město Česká Třebová ve spolupráci s DDM a KC Č. Třebová  - sledujte plakáty!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 13. 12.                                                                   KC – velký sál v 8.30 a v 10.00 hodin
Africká pohádkakombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat
Uvede Divadélko pro školy Hradec Králové pro I. stupeň ZŠ
Středa 14. 12.           KC - velký sál dopoledne pro školu, v odpol. hodinách pro veřejnost
 
A K A D E M I E   G Y M N Á Z I A
Pořádá Gymnázium Česká Třebová – podrobnosti sledujte na plakátech, popř. na webových stránkách školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 15. 12.                                                              KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
“VÁNOČNÍ  KONCERT 2011” Orchestru Václava HYBŠE, jeho sólistů a hostů  
Hlavním hostem večera je zpěvačka a moderátorka Yvonne  P ř e n o s i l o v á, jejíž vystoupení tradičně doplní čtyři mladí, skvělí zpěváci.  
Předprodej vstupenek v Inf. centu MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 16. 12.                                                                             KC – velký sál  od 18.00 hodin
V Á N O Č N Í   K O N C E R T
Pořádá ZUŠ Česká Třebová – sledujte plakáty!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 18. 12.                                                              Staré náměstí od 10.00 do 16.00 hodin
V Á N O Č N Í  Z L A T Á  N E D Ě L E  v České Třebové s programem
Dále:
Lidový betlém v životní velikosti – lití olova – pečení kaštanů – mincovna mistra pregéře
Prodej dekorativních vánočních předmětů, tradičních lidových výrobků, medoviny, svařáku
Kovář – oslík – zvonička s „vánočním zvonem štěstí“ – Ježíškova vánoční pošta
Podrobnosti na plakátech a v Českotřebovském zpravodaji!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz.
 
 
PROGRAM DIGITÁLNÍHO 3D KINA SVĚT                                      

Sobota 3. v 17.00 hodin                                                                                  Mládeži přístupno
MICIMUTR (ČR)     2D
Velkolepě pojatá pohádka s hvězdným obsazením. Kromě Libuše Šafránkové, jako kouzelnice Micimutr, uvidíte Jiřího Bartošku a Jaroslavu Kretschmerovou v rolích královského páru, Vojtěcha Dyka jako zákeřného prince nebo Martina Dejdara v roli dvorního kuchaře. A chybět nemůže ani dechberoucí tříhlavý drak. Režie Vít Karas Vstupné 80,-- Kč
 
Pondělí 5. v 19.00 hodin                                                                  Mládeži přístupno od 12 let
BASTARDI 2 (ČR)     2D
Děj nového dramatu přímo navazuje na příběh předchozího filmu: vlivný podnikatel a místní mafián Dostál spolu s otcem chystají odvetu za smrt jejich syna a vnuka Michala. Podezření, že ředitel školy Majer je zapleten do smrti tří spolužáků, má také nový policejní vyšetřovatel Karas, který převzal celý případ a začíná pátrat po nových důkazech. Okolo Majera se začíná stahovat smyčka výhružek a nebezpečí. Zároveň musí dále řešit problémy s dětmi, které povyrostly a z některých se stávají noví Bastardi...
V režii Jana Lengyela hrají J. Šťastný, J. Krampol, T. Magnusek, M. Dejdar a další. Vstupné 70,-- Kč
 
Středa 7. v 19.00 hodin                                                                  Filmový klub
SINGLE MAN (USA)     35 mm
Single Man režiséra Toma Forda, původně módního návrháře stojícího za oživením značek Gucci a Yves Saint Laurent, je příběhem o lásce a osamění, zdánlivě bezejmenných okamžicích a záblescích smyslu života. Filmově nádherné zpracování „padne“ jako na míru šitý oblek.   Titulky Vstupné 80,-- Kč, pro členy FK 60,-- Kč
 
Sobota 10. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (ČR)     2D
„Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ.” Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě…..
Rodinná komedie Václava Vorlíčka   Vstupné 100,-- Kč
 
Pondělí 12. v 19.00 hodin                                                                            Mládeži nepřístupno
DRIVE (USA)     2D  Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s  policejními vozy v zádech.  Samotářskému a ze svého dvojího života značně rozpolcenému Řidiči zcela změní život náhodné setkání se sousedkou Irene, se kterou tráví stále více času......   Titulky
Vstupné 65,-- Kč
 
Sobota 17. v 17.00 hodin                                                                                Mládeži přístupno
KOCOUR V BOTÁCH (USA)     3D  Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh. Režisér Chris Miller říká: „Je to tak zajímavá postava, že vás přitahuje jako magnet. Prostě chcete vědět, odkud se vzal a čím si prošel,“. A právě tenhle chybějící kousek životní mozaiky Kocoura v botách teď v luxusním 3-D balení dostanete.    Česky mluveno Vstupné 130,-- Kč
 
Pondělí 19. v 19.00 hodin                                                                Mládeži přístupno od 12 let
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA (USA)     2D Oscarový Tom Hanks  hraje v nové americké komedii  chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci pro své budoucí povolání. Ve škole se zapíše do hodin komunikace, nečekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts) a dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co mělo smysl už tě minulo, objevíš důvod proč žít.....   Titulky  Vstupné 70,-- Kč
 
Středa 21. v 19.00 hodin                                                                              Mládeži přístupno od 12 let  
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR)     2D  Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky Eriky (Ivana Chýlková) přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii , jejíž hlavní hrdinka jaksi nestihla dospět. Má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam (Vojta Kotek). Vstupné 90,-- Kč
 
Pondělí 26. v 17.00 hodin                                                                               Mládeži přístupno
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA (USA)     3D   Tento počítačově animovaný 3D snímek konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož složky jsou jako vystřižené z klasické vánoční pohádky.   Česky mluveno  Vstupné 155,-- Kč
 
Středa 28. v 19.00 hodin                                                                                 Mládeži přístupno
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (USA)     2D  Romantická komedie oslavující lásku, naději, odpuštění, druhé šance a nové začátky v příbězích párů i singlů, jež se vzájemně proplétají a odehrávají se uprostřed pulzujícího  New Yorku plného nadějí během nejkouzelnějšího večera roku.   Titulky  Vstupné 80,-- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem  představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281.
Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru MěÚ.