Lidovci v České Třebové jsou nejaktivnější politickou stranou ve městě          

Rozhovor s předsedou MO KDU - ČSL Ing. Jiřím Venclem, Ph.D.

Městská organizace KDU – ČSL v České Třebové je po pardubické se svými téměř sto členy  druhá největší  v našem kraji . V našem městě o činnosti KDU – ČSL uslyšíte poměrně často. Na rozdíl od ostatních stran, působících ve městě, pořádají právě lidovci mnoho akcí pro občany města a to bez ohledu, zda se jedná o volební rok či ne. KDU – ČSL v našem městě si za svoji aktivitu vysloužila   mimořádně dobré vztahy s krajskými i ústředními orgány KDU-ČSL ( senátorem Petrem Šilarem  náměstkem hejtmana Pardubického kraje Romanem Línkem ale i s předsedou strany Pavlem Bělobrádkem, který zde nedávno byl na besedě). I díky tomu zástupci českotřebovských lidovců byli v mnoha konkrétních případech nápomocni při prosazení mnoha zdánlivě nereálných návrhů vedení našeho města K činnosti MO KDU-ČSL přispívá také její předseda Ing. Jiří Vencl a má to o to těžší, protože během týdne profesně působí v Bratislavě. 

Jak byste hodnotil práci českotřebovské organizace KDU-ČSL?

Chtěl bych nejdříve všem poděkovat za úzkou spolupráci. Mohu se spolehnout na členy výboru ale i na řadové členy, kteří jsou nápomocni při pořádní našich akcí. Bez toho by nebylo možné abych funkci předsedy MO KDU –ČSL „z Bratislavy“ vůbec vykonával. Nemohu všechny jmenovat ale i v tomto článku chci poděkovat své pravé (i levé) ruce, kterou je Míla Tesař. Během roku se rozhodně  naši členové a příznivci  nenudí, snažíme se pokračovat v úspěšné činnosti z předcházejícího období a máme na co navazovat. Naše činnost je systematická, nikoliv nárazově předvolební. Pořádáme akce pro rodiny s dětmi (Den dětí, Den matek, Mikulášské nadílky) Již po čtyřiačtyřicáté a to nepřetržitě v řadě, budeme v lednu pořádat tradiční Lidový ples. Do České Třebové zveme významné osobnosti, připomeňme např. RNDr. Jiřího Grygara, Prof. Bohuslava Sokola, PhDr. Tomáše Sedláčka a další. Vždy bylo na tapetě aktuální téma a vždy bylo nabito.

Projevil je v místní organizaci nějak úbytek členů přechodem do odštěpené strany TOP9 ?

Neprojevil. Do TOP 09 vstupovali především funkcionáři, nemám zprávy o tom, že by tato strana měla v České Třebové velké zázemí, a když, tak nikoliv z řad lidovců. I mne samotnému bylo členství v TOP 09 nabízeno. V KDU – ČSL osobně prosazuji spíše pravicovější názory  se skutečně potřebnou mírou solidarity. Nechci, aby KDU – ČSL byla veřejností vnímána jen jako „mluvčí“ církví ale jako strana slušných lidí a zásad.  Při mém rozhodování, zda zůstat v KDU – ČSL mimo jiné převážilo to, že jsem  nemohl jsem zradit své členy, se kterými v naší organizaci dlouhodobě spolupracuji a kterých si vážím. 

KDU ČSL  se účastní  veřejného života města také v městském zastupitelstvu v rámci  Koalice pro Českou Třebovou. Které priority se zde snažíte prosazovat?

Pro KDU-ČSL je typická především rodinná politika  Proto je logické, že se snažíme působit tak, aby naše město mělo pro maminky dostatek míst v mateřských školách. Dosud se vše podařilo zajistit pomocí organizačních opatření, zvýšení počtu dětí ve třídách. Pro další rok to již stačit nebude. Znepokojuje nás, že se zatím nechystá zvýšení počtu tříd jako v jiných městech, ač to bude nezbytné. Nebude-li dostatek míst pro děti v MŠ,  zůstanou maminky doma "na podpoře" a to jistě není cílem. Město se na jedné straně snaží zvýšit zaměstnanost  i díky investicím firem, ale zatím se nikde neuvádí, že to stejné se dá zajistit i dostatkem míst v mateřských školách. Nelze přijmout ani uváděné zdůvodnění, že zvýšený počet tříd bude potřeba jen dva roky. I podle zdrojů z Městského úřadu  (když neberu v úvahu možné navýšení zájmu o školky přestěhováním dalších zaměstnanců, například vedení firmy Metrans) půjdou do předškolních zařízení děti ze silných populačních ročníků a zvýšení kapacity našich školek bude potřeba minimálně po dobu tří až pěti let. Potom bude možné v případě poklesu porodnosti zase snížit počet dětí ve třídě na normální únosnou míru, omezit dojíždění dětí do okolních obcí,  nebo otevřít alespoň některou školku jako „jesle“, tedy i pro dvouleté děti. To by následně pomohlo těm rodičům, kteří chtějí , nebo „musejí“  pokračovat ve svém zaměstnání dříve než jejich dítě dosáhne třetího roku. Podle mého názoru by se tím opět  zvýšil počet ekonomicky aktivních občanů i koupěschopnost ve městě. Dalším námětem pro Českou Třebovou bude doplnění systému kontejnerů ve městě tak, aby po vymístění sběrného dvora do vzdálené lokality měli občané možnost ukládat objemný odpad  v bližších místech od svého bydliště. Nechci kritizovat něco, co ještě nefunguje, ale osobně se mi nyní jeví nový systém  vzdáleného sběrného dvora jako ne příliš vstřícný vůči občanům. Ne každý může vozit odpad automobilem. Pokud na to budeme spoléhat, mohou a dle mého názoru i budou, vznikat opět černé skládky.

V příštím roce budou volby do krajského zastupitelstva. Jak se na ně připravujete?

Je pravda, že určitá příprava již zahájena byla. Jako v předchozích letech se KDU-ČSL podílí společně s SNK - ED na vzniku Koalice pro Pardubický kraj. Díky tomu  máme naše zástupce v radě kraje od jeho vzniku. V krajské kandidátce budou podle výsledku krajské konference i Třebováci, konkrétně Josef Menšík  a Jiří Vencl. Kandidátku Koalice pro příští volební období, dle mých informací naopak opouští (doufám, že názorově a ne pragmaticky) náš starosta Jaroslav Zedník.  Věříme, že voliči z České Třebové zváží dosavadní přínos naší strany pro tvorbu krajské politiky, pro další období máme dostatek námětů.

Jaký osobní námět pro náš kraj budete prosazovat? 

Usiluji především o zlepšení dopravní obslužnosti v rámci kraje, nejsem spokojen s připraveným návrhem "optimalizovaného" dopravního řešení firmou OREDO, které vede ke zbytečnému omezení železniční dopravy, nesouhlasím s vynecháním spojů a omezením zastávek (kraj zaplatí za vlak stejně i když zastaví všude nebo jen někde). Přínos některých opatření je skutečně fiktivní. Chtěl bych také využít všech svých možností pro zajištění zastávek většího počtu vlaků vyšší kvality na českotřebovském dopravním terminálu. Proto jsme ho přece budovali. 

Jaké akce pořádá KDU - ČSL v České Třebové v  nejbližším období?

Chtěli bychom navázat na úspěšnou besedu s předsedou KDU-ČSL Dr. Pavlem Bělobrádkem, který v České Třebové vystoupil 17.10. 2011 s kritikou důchodové reformy z pera ODS, TOP09 a VV a současně představil, jak by měla tato reforma vypadat podle záměrů naší strany.  Nejbližší akcí MO KDU-ČSL bude tradiční Mikulášská besídka v Národním domě 4. prosince  od 14.30 hodin. Mikulášskou besídku pořádáme spolu s českotřebovskou farností. Pro všechny děti máme připraveny dárky , přijde Mikuláš a anděl, čert má dovolenou..  21.ledna 2012 spolu s krajskou organizací KDU - ČSL pořádáme  již  44. Lidový ples . Naši občané obdrží  tradičně pozvánku na ples do své poštovní schránky   chtěl bych se pochlubit tím, že čtyři hudby na jednom plese asi jen tak v České Třebové nikdo nemá  .To  nehovořím o programu a  tombole. Nechci ale jen sám chválit akci na které se  organizačně podílím, přijďte 21.1. 2012 večer do Národního domu a posoudíte sami.  Vstupenky si mimo jiné můžete objednat i přes naše internetové stránky : http://www.kdu-csl.ctrebova.cz , kde můžete vyjádřit i své názory a připomínky k naší činnosti.  Na závěr mi dovolte,  abych nejen svým jménem, popřál všem Třebovákům požehnané vánoční svátky a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2012. 

Děkuji za rozhovor.  Ptal se Milan Mikolecký