Podzimní doteky není jednorázová akce, ale festival tance, který se konal ve dnech 1. - 5. listopadu. Vyvrcholil v sobotu 5. 11 dvěma představeními pro veřejnost, které měly ohromný úspěch. Fotografoval Martin Šebela. Organizátor festivalu - taneční škola Šárky Prossové se opět zhostila svého úkolu na jedničku a to jak po stránce organizátorské, tak i dramaturgické.