PROBLÉMY SKUHROVÁKŮ S VODOU       

Skuhrov měl odedávna problém s nedostatkem vody. Často se stávalo, že následkem suchého léta či podzimu vyschly místní studně a lidé museli vodu dovážet pramene v „Hlubočku" na Parníku. Tak tomu bylo např. v roce 1920 nebo v roce 1922, kdy se nedostatek vody projevit jíž jaře a změnu přinesly až deště, v měsíci říjnu. V roce I928 došlo obecní zastupitelstvo k rozhodnutí vyřešit problémy s vodou vybudováním vlastního vodovodu. Byla oslovena firma Wagner z Moravské Třebové, která měla situaci posoudit. Naneštěstí nastalo deštivé počasí a přípravy musely být zastaveny. 
Na začátku roku 1929 se situace opakovala. 26. února byly studně vyčerpány a jen některé dávaly trochu vody. Lidé opět museli vodu dovážet z „Hlubočku". V květnu navštívil obec proutkař z Rumburku, který se v obci pokusil najít nový pramen vody, bohužel, bezvýsledně. Snahu obyvatel obce vybudovat vlastní vodovod podpořil ze zdravotních důvodů i okresní lékař Dr. Bruno Proksch a vyjádřil svou podporu při jednání s úřady o finanční pomoci. V roce 1930 vypracovala firma Ing. Hans Straube z Ústi nad Labem projekt na  stavbu vodovodu. Stavba pak byla povolena v roce 1932. Náklady byly vyčísleny na 714.000 Kč.
Výstavba vodovodu probíhala v několika etapách od 14. června 1931 do 29. října 1931 probíhaly přípravné práce. Od 5. června 1932 do l. října 1932 probíhala výstavba studně. Hlavni etapa měla za cíl vybudovat pumpu a nádrž na vodu. Tyto práce prováděla firma Ing. Straube od 5. listopadu 1934 do 17. ledna 1935. Položení vodovodu a vybudovaní domovních přípojek probíhalo
15. listopadu do 17. ledna 1936. Kolaudace nového vodovodu proběhla
29. a 30. dubna 1937. Náklady dosáhly výše 560.098,20 Kč (oproti rozpočtu vznikla tedy úspora 153.901,80 Kč). Po dlouhých letech nedostatku vody byl konečné tento problém vyřešen. (V této době žilo ve Skuhrově cca 550 - 600 obyvatel, tedy cca dvojnásobek současného stavu. Ve Skuhrově byla (německá) škola, do které chodilo 60 - 70 dětí) 

Na fotokopiích.je slavnostní dokončení vodojemu nad Skuhrovem v r. 1935. V kronice obce Skuhrov jsou i jména lidí uvedených na zmíněných fotografiích, jsou zde německá, ale i česká jména.

V současné době je obec Skuhrov napojena na vodovodní systém města Česká Třebová prostřednictvím čerpací stanice umístěné pod zahrádkářskou oblastí Hliníky. Tímto připojením  byl zabezpečen dostatek kvalitní pitné vody pro obec Skuhrov definitivně. Výše uvedený vodojem nad Skuhrovem ani zdroj v lese na katastru Parníka se pro Skuhrov nevyužívá.                      (mm)