Proč studovat na Gymnáziu Česká Třebová aneb proč vůbec studovat na gymnáziu (1. část)
Tomáš Kupka, Petr Poldauf 

 
Vážení přátelé,
série textů o gymnaziálním studiu, jejíž první díl nyní čtete, by nejspíše nevznikla, kdyby se v poslední době neobjevilo tolik zavádějících a zkreslujících informací. Chceme se s vámi podělit o několik stručných informací doplňujících vaše povědomí o studiu na škole, kterou zastupujeme. V poslední době to totiž vypadá, jako by se někdo pokoušel záměrně postupně snižovat kvalitu vzdělání nejmladší generace v naší republice, jako by někdo usiloval o to, abychom se v evropském a světovém prostředí stávali méně konkurenceschopnějšími, abychom za čas představovali jen onu „montovnu Evropy“. Tyto zkreslující názory ovlivňující negativně veřejnost jsou podle nás nebezpečím pro ty, kteří svým potomkům chtějí zajistit co nejlepší vstup do života. Naší snahou je posunout ručičku pomyslných vah mezi táborem odpůrců a táborem zastánců gymnaziálního vzdělávání z toho negativního pólu alespoň trochu více k objektivnímu středu. Proto nestavíme na pocitech nebo stále se tradujících pověrách a hloupostech vyřčených z neznalosti. Pokud možno ověřitelnými údaji a fakty, závěry výzkumů a výsledky našich vlastních zjištění bychom rádi odpověděli na několik následujících  otázek.  
 
Stačí dnes jen maturita?
Do nějakých 80. let 20. století se pro většinovou společnost zdála vrcholem dosaženého vzdělání maturita. Kdo měl maturitu, měl lepší práci nebo mohl jít na vysokou školu. V současnosti už mnohdy nestačí ani vysoká škola, sledujeme-li nárůst doktorandských studijních programů a různých kurzů dalšího vzdělávání. Vysokoškolské vzdělání je požadováno už i po pracovnících ve středním managementu, ve zdravotnictví po ošetřujícím personálu, u policie, po učitelkách v mateřských školách atd.   
 
Pro koho to gymnázium vlastně je?
Gymnázium určitě není pro každého. Nemělo by však být jen pro nadané. Mělo by být pro ty, kteří se nevyhýbají učení a vzdělání, kteří jsou ambiciózní a chtějí si pojistit budoucnost. Měli by mít šanci všichni, kteří třeba nejsou na základní škole nadprůměrní, ale tak nějak tuší, že to v životě stejně bez neustálého vzdělávání nepůjde.
 
Radí základní školy ve prospěch žáka?
Těžká a nejednoznačná odpověď. Logicky ale vyplývá, že odchodem žáků pátých tříd na víceleté gymnázium přicházejí základní školy o peníze. Škoda, že se v mnoha případech, z čistě ekonomických důvodů, brzdí rozvoj nadaných jedinců ve třídě, kde jsou relativně veliké intelektové rozdíly mezi žáky. Třída víceletého gymnázia je v podstatě výběrová třída, kde se chuť po poznání mezi žáky vyrovnává a žáci jsou v podpůrnějším prostředí více motivováni, získají větší chuť do studia[1], což je pro ně do budoucna jedna z nejvýznamnějších výhod. Nejsme přesvědčeni o tom, že odchodem nadanějších žáků z 5. tříd na víceletá gymnázia se tak výrazně zhorší vzdělavatelnost „zbytku“ těch méně nadaných. Jisté zhoršení připustit můžeme, vždy ale především záleží na učiteli a jeho schopnostech motivovat žáky. Pokud učitel jen nad problémem mávne rukou s tím, že se s třídou stejně už nedá nic dělat, je to špatně. A navíc, je férové nechat nadanější dítě zakrnět jen proto, aby se učitelům na druhém stupni učilo pohodlněji?
 
Jak náročné je studium na gymnáziu?
Bez pochyby je náročnější než například na učilišti. S tvrzením, že je gymnázium o tolik těžší než průmyslová škola nebo technické lyceum, už by se dalo polemizovat. Domníváme se, že gymnázium je mezi školami, zakončenými maturitní zkouškou, možná náročnější proto, že díky všeobecnému záběru se student dostane k velmi široké škále oborů a předmětů. Výhodou je možnost dalšího studia na všech typech vysokých škol.
 
Potřebuje trh práce absolventy gymnázií?
Ano, nutně. Gymnázium je totiž jeden z mála typů škol, který vybaví budoucí zaměstnance doslova vším, co firmy požadují. Domněnky, že většina firem hledá zkušené absolventy specializovaných oborů, jsou dnes již trochu překonané. V moderně řízených firmách je dnes běžné, že jsou jejich zaměstnanci pro dané zaměstnání teprve školeni a vzděláváni firemními či smluvními vzdělávacími středisky. Od zaměstnanců se proto vyžaduje tzv. schopnost dále se vzdělávat. Z průzkumu[2] inzerátů nabídek práce vyplývá významný požadavek kladený na vlastnosti osobnosti (na předních místech např. komunikační schopnosti, flexibilita, adaptabilita, dynamika, organizační schopnosti, pracovitost, samostatnost a pečlivost). Právě ty jsou na gymnáziích běžně rozvíjeny. Evidentní je i důraz firem na minimální dosažené vzdělání. Ze vzorku více jak 8000 inzerátů umístěných na internetu byl požadavek na vzdělání s maturitou u více než poloviny inzerátů, na vysokoškolské vzdělání u třetiny inzerátů. Dalšími významnými požadavky jsou znalost světového jazyka a počítačová gramotnost. Všechny tyto předpoklady získávají studenti na gymnáziích běžně, mají tedy při hledání zaměstnání nesrovnatelnou konkurenční výhodu (a to i kdyby náhodou žádnou vysokou školu nevystudovali).  
 
V příštím čísle Zpravodaje bychom se rádi zaměřili na otázky spojené s letošními přijímacími zkouškami, s úspěšností absolventů gymnázií (včetně absolventů českotřebovského gymnázia) u přijímacích zkoušek na vysoké školy a na otázky spojené s úspěšností při dokončení studia na vysokých školách.

[1] STRAKOVÁ, Jana. Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích [online]. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2010 [cit. 2011-11-08]. Dostupné z WWW: <http://sreview.soc.cas.cz/uploads/5301a482048f24216ed10329bc0948c43f224d54_ Strakova.pdf>.

[2] ŠŤASTNOVÁ, Pavlína. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010 [online]. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2011 [cit. 2011-11-08]. Dostupné z WWW: <http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/ Analyza_inzerce_2011_pro_www.pdf>.