Ani letošní 51. Jabkancová pouť se neobešla bez dopoledního koncertu dechové hudby Řetůvanka. Kapela oblečená tentokrát do "zimního oblečení" v  9.30 hod. zahrála jednu skladbu na náměstí před  radnice a pak se průvodem hudba přesunula ke spolkové chalupě U Kateřiny, kde pak na "Jabkancovém pódiu" vyhrávala návštěvníkům pouti.  Ke kostelíčku směřovaly davy lidí již dopoledne, byl zde opět dobře zásobený trh a také již tradiční program v rotundě sv. Kateřiny.  Pouť se stala cílem návštěvníků města, během půl století trvání se dostala do podvědomí celého regionu.  Fotografie Martin Šebela.