ZUŠ v Domově u studánky                                                     

Předvánoční hudební vystoupení Základní umělecké školy Česká Třebová v Anenské Studánce pro klienty Domova u studánky se stalo již tradicí. To letošní proběhlo ve středu 30.11.2011. V programu účinkovali Kateřina Přívratská, Jan Mrštný, Pavla Strouhalová, Anna Hubálková s tatínkem a také klientky z Anenské Studánky a ze Svitav Marie Piknová a Renata Dušková, které studují na naší zušce hru na elektronické klávesové nástroje a Luboš Prešek s Jiřinou Čížovou, kteří nastoupili v tomto školním roce do hudebního oboru – sólový zpěv. Vystoupení připravili učitelé ZUŠ Jarmila Holcová, Mgr. Milada Hamplová, Ludovít Štark, Jitka Nováková a Petra Kotyzová, kteří na závěr společně vystoupili s blokem vánočních písní. Pozorní posluchači, příjemná atmosféra a velký potlesk byly odměnou všem účinkujícím.