Základní umělecká škola v Č.Třebové – koncerty v prosinci

               
Římskokatolická farnost – děkanství Česká Třebová
a Základní umělecká škola v České Třebové pořádají

 

Adventní koncert 
Sobota 3. prosince 2011 v 18.00 hod., kostel sv. Jakuba v České Třebové, vstupné dobrovolné
Účinkují: Žáci a učitelé ZUŠ
 
Předvánoční koncet ZUŠ
V pátek 16. prosince 2011 v 18.00 hod. se uskuteční ve Velkém sále Kulturního centra, tradiční předvánoční koncert Základní umělecké školy v České Třebové. V bohatém programu bude možno vyslechnout žáky všech oddělení hudebního oboru, včetně houslového souboru, školního smyčcového orchestru, přípravného pěveckého sboru. Nebude chybět ani vystoupení DPS Kajetánek a tanečního orchestru, představí se žákyně tanečního oboru a žáci literárně dramat. oboru . Vstupné dobrovolné.
 
 
 Vánoční koncert – Rybova Česká mše vánoční
Na pondělí  19. prosince 2011 v 19.00 hod. připravuje Komorní orchestr J.Kociana s dirigentem MgA. Bohuslavem Mimrou a smíšeným pěveckým sborem BENDL se sbormistrem Mgr. Josefem Menšíkem, sólisty Martinou Houdovou – soprán, Pavlou Skopalovou – alt, Františkem Mikešem – tenor, Františkem Čechem – bas a Blankou Poukarovou – varhany, Vánoční koncert, na kterém bude provedena Česká mše vánoční J.J.Ryby.  Koncert se uskuteční v kostele sv. Jakuba v České Třebové.
Vstupné dobrovolné
 
Základní umělecká škola a Komorní orchestr Jaroslava Kociana děkují všem svým věrným posluchačům, rodičům i ostatním přátelům, za jejich přízeň a přeje příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2012.
Za všechny zaměstnance ZUŠ a členy KOJK MgA. Bohuslav Mimra.