Mgr. Jana Dušánková předvedla jako vždy dokonalou profesionálně připravenou prezentaci ze svého letošního velmi zajímavého a jistě také velmi náročného cestování v italsko-rakouských Dolomitech, které jsou nejen krásným koutem přírody, ale současně také velkou připomínkou na významné bojiště I. světové války.  Na trasách kolem města Toblachu tak ukázala na  zbytky vojenských staveb, tunelů, také mohyly a památníky padlým obětem. Tím akce velmi dobře zapadla do letošních listopadových česko-italských dnů, které posloužily velmi dobře vzájemnému poznávání historie, která nás spojuje. Akce byla určena pro veřejnost, která  možnost návštěvy velmi dobře využila, v přednáškovém sále Ekocentra nebylo volné místečko. Na přednášce Jana Dušánková nezapřela své zájmy o poznávání přírody, fauny i flóry, ukázala se jako znalec historie i vojenského konfliktu, který probíhal právě  v představeném území poblíž italsko-rakouské hranice.  ZO ČSOP Podorlickotak dvěma akcemi dobře doplnila program letošního dne veteránů 2011 rozšířený o připomínku letošního 150. výročí sjednocení Itálie.