Ve městě se nejen kácí, ale také sází. Důkazem, toho jsou nově zasazené smrky na Tyršově náměstí v parku u gymnázia. Jak můžeme vidět na snímcích Vojtěšky Vohralíkové, vypadají slibně. Kéž by byly ušetřeny nájezdům vandalů. Věřme, že vydrží a za pár let zde budeme mít opět zdatné a důstojné stromy poskytující stín a krášlící prostor. Sázelo se také jinde, např. bylo doplněno stromořadí na ulici Masarykově. Nově zasazené stromy poznáme podle instalovaných podpěr, jsou pečlivě vybrané a do stromořadí  dobře zapadnou. Je na nás všech by byly tyto stromy uchráněny.