Česká křesťanská akademie Česká Třebová uspořádala 7. listopadu večer v koncertním sálku Základní umělecké školy v budově na Tyršově náměstí 81 zajímavou a dobře navštívenou přednášku na téma
POSILOVÁNÍ PAMĚTI - Jak na to, pro všechny generace.
 
Téma jistě trápí všechny generace, od školního žactva po seniory. Přednášející z Rychnova nad Kněžnou se věnovala metodám, které umožní zajistit dobrou výkonnost paměti  nejen trénovaným osobám, ale i seniorům, ukázala na možnosti vlastní diagnostiky a  možnosti tréninku. Velkou účastí na přednášce byla  velmi překvapena. Přednáška byla ukázkou velké šíře zájmu Místní pobočky Č křesťanské akademie v České Třebové.