Nemoc  RS a dnešní doba                                                       

Na regionální úrovni Pardubického kraje pracuje aktivně Roska se sídlem v Ústí nad Orlicí. V současné době má 65 aktivních členů. Regionální organizace Pardubického kraje se sídlem v Ústí nad Orlicí (dále jen RO PK se sídlem v ÚO) je členem Unie Roska MS v ČR ( Česká multiple sclerosis společnost). RO PK se sídlem v ÚO je jednou z 38 regionálních organizací pracujících pod záštitou Unie Roska v ČR. RO PK se sídlem v ÚO sdružuje nemocné roztroušenou sklerózou a jejich rodinné příslušníky a pro své členy pořádá již 3. desetiletí program v těchto oblastech:
 
- rekondiční pobyty (týdenní pobyt se zavedeným denním režimem, kde se nemocným dostává cvičení pod odborným vedením speciálně vyškolených cvičitelů, relaxací a odborných přednášek . Nechybí zde masáže, pedikúra a kosmetika., společenský večer. Po celou dobu je zajištěn zdravotní dohled). Rekondiční pobyty se pořádají dva ročně (jaro a podzim).
- rehabilitační cvičení ( celoroční cvičení každé úterý v místě našeho sídla organizace)
- jednodenní přednášky (pořádané zatím 1x ročně s našim odborným garantem-lékařem MUDr. Danou Horákovou)
 
V roce 2010 vzniklo za podpory ESF MPSV MS centrum Roska, které má za úkol poskytovat sociální a psychologickou podporu ne jen svým členům, ale také nově diagnostikovaným pacientům a jejich blízkému okolí. Vytváří novou sociální síť pro nemocné RS. RO PK se sídlem v ÚO se stala partnerem projektu z Evropského sociálního fondu MPSV  – programu OPLZ a kromě vzniku MS centra Roska, zaštiťuje veškerý tok finančních prostředků projektu. Díky tomuto projektu se dostalo bez mála 6 mil. korun na vzdělávání nemocných RS v celé republice (do současné doby se proškolilo přibližně 790 členů Unie).
Novou iniciativou se stala také aktivita v lékové politice pro nově diagnostikované pacienty s roztroušenou sklerózou. Pro mnohé občany je velkým rozčarováním ta skutečnost, že ve vyspělém státě, za který se naše republika jistě považuje, není zajištěna dostupná bezplatná léčba. Nově diagnostikovaní pacienti nedostávají léky takzvané první volby. Jsou to léky,  které zmírní rychlý nástup choroby a mohou jí při vhodném nasazení i „zakonzervovat“ na několik let. Díky této léčbě se oddaluje částečná nebo úplná invalidita pacienta. Pokud se však léčba nenasadí ihned v začátcích stanovení diagnózy, dochází k nevratnému poškození nervových vláken. Léky první volby předepisují lékařská MS centra. Z informací získaných v průběhu měsíce června 2011 bylo na MS centrech 66 nově diagnostikovaných pacientů, kteří nedostali tyto léky, protože lékařská MS centra neměla na léčbu dostatek finančních prostředků. Situace se každý měsíc zhoršuje a přibývají další nově diagnostikovaní (přibližně 2 pacienti týdně). S nemocnými přibývají také nová lékařská MS centra, která čerpají kvótu danou ZP z předchozího období. Z tohoto důvodu se RO PK se sídlem v ÚO aktivně zapojila do nově vzniklé komunity bojující za práva svých členů. Stala se platným členem a zapojila se do sdružení dvou existujících pacientských organizací v ČR sdružující lidi s roztroušenou sklerózou (Unie Roska a Sdružení mladých sklerotiků). Za aktivitu ve všech výše jmenovaných oblastech získala Ing. Daniela Kopecká - předsedkyně RO PK se sídlem v ÚO cenu Laureát cen Unie Roska 2011 v kategorii odborník. 
Nutno však zdůraznit,že bez finančních prostředků by nebylo možné poskytovat žádné služby nemocným roztroušenou sklerózou.
Velký dík patří  MěÚ ÚO, který je dlouholetým podporovatelem RO PK se sídlem v ÚO. Na základě zvyšujícího se počtu členů z dalších měst regionu Pardubického kraje organizaci podporují v r. 2011 i MěÚ Letohrad, Vysoké Mýto, Choceň, Lanškroun, Holice a Česká Třebová. V roce 2011 je organizace dále dotována ze zdroje Pardubického kraje, který přispěl účelovou dotací na nově vzniklé MS centrum Roska. RO PK se sídlem v ÚO děkuje všem státním organizacím a všem dárcům ze soukromého sektoru mezi něž patří Nadace nadaných Jablonné nad Orlicí,  A+A Kaspo s.r.o. a V.J.Stav za jejich podporu.
Pokud Vás budou zajímat bližší informace o činnosti naší organizace, najděte si naše stránky www.roskauo.cz