Dnes 1. prosince je den, kdy uplynul termín dokončení stavby nového sběrného dvora v Semanínské ulici. Je v podstatě připraven, předán, zkoušejí se všechny technologie, které zde byly instalovány. Plně funkční je vstupní a výstupní váha,  na stanovištích jsou přistaveny kontejnery, chybí pouze označení  jednotlivých komodit, které zde budou ukládány. V kanceláři sběrného dvora mají také připraveny nové čipy v podobě přívěsku na klíče, které budou vydávány českotřebovským občanům při jejich  první návštěvě sběrného dvora (na fotografii). Plně funkční jsou také čtyři (!) kamery, které vidí všude a ovládat je může pracovník z kanceláře u vstupní váhy. Snímky jsou také k dispozici i dispečinku městské policie.  Na přítomnost kamer by ovšem mělo být zřetelné upozornění ve stupu do dvora. Zdá se mi, že to nějak s těmi kamerami v České Třebové přeháníme. Už jich budeme mít ve městě čtyři desítky, další jsou pak na chodbách tří budov městského úřadu, jistě přibudou i další kamery po dokončení  nového městského muzea. Už je  asi dnes taková "kamerová" a možná i tak trochu "špehovací" doba. V našem městě se to projevuje dost zřetelně. Kamery jsou ovšem i v areálech firem a najdeme je i u  rodinných domků.
Slavnostní otevření sběrného dvora se uskuteční v pondělí 12. prosince dopoledne pro pozvané hosty, odpoledne  pak pro veřejnost, kdy zde bude za spolupráce s firmami odebírajícími  tříděný odpad informační odpoledne.  Současně ukončí provoz stávající sběrný dvůr v Benátkách, který měl do svého konce všechny znaky provizória a nelze se divit, že město činilo kroky k jeho  rekonstrukci a zřízení dokonalejšího zařízení. Zatím  jsou kontejnery přistavené a prázdné,  nově vydlážděné i asfaltové plochy čisté. Věřme, že to tak vydrží i během provozu a hlavně  věřme i tomu, že se s novým zařízením ztotožní i českotřebovští občané a budou sem odpad vozit, i když je  přece jen podstatně vzdálenější  než bylo současný provizorní dvůr v Benátkách. (mm)