Soumrak osobní dopravy na trati 262                                  

Datum 11. 12. 2011 se neúprosně blíží. Toho dne již nepojedou žádné osobní vlaky na trati mezi Moravskou Třebovou, Chornicemi a Velkými Opatovicemi. Další vlaky pak nepojedou ani po části trati 272 z Chornic do Dzbelu. Nastane i změna v řízení provozu na samotné trati č. 262 z Třebovice v Čechách do Chornic. I nadále se zde bude jezdit dle předpisu D 3 pro zjednodušenou dopravu. Ale po mnoha letech bezproblémového provozu v řízení provozu z Moravské Třebové, kde sídlí dosud dirigující dispečer, bude tato pozice zrušena a stanice Moravská Třebová se změní v pouhou dopravnu D 3, stejnou, jako je na této trati Mladějov na Moravě, nebo Městečko Trnávka. Od roku 1899, kdy byla tato dráha, jako součást Moravské západní dráhy otevřena bude Moravská Třebová bez výpravčích a výhybkářů. Celou trať bude řídit dirigující dispečer z Chornic, kam ale žádný vlak nebude jezdit, vyjma nákladních manipulačních vlaků, které sem budou jezdit v pondělí, středu a pátek a to v optimálním případě, kdy budou vozy z a do Chornic a Jevíčka, popřípadě pro vlečku kamenolomu Šubířov. Tento zaměstnanec, řídící provoz od 11. 12. na 36 km dlouhé trati, neuvidí téměř žádný vlak, osobní už žádné, nebude znát strojvedoucí a vlakové čety, které budou jezdit mezi Třebovicí a M. Třebovou, bude znát pouze jejich hlasy. Samotná trať je v pořádku, nedávno byly opraveny některé propustky a mosty, jen po ní téměř nic nepojede.
A tak mají dirigující dispečeři v Chornicích šanci spatřit osobní vlak s cestujícími až 3. a 4. března 2012, kdy zde pojede výletní vlak KŽC.  Zdejší místní trať byla postupně utlumována tak, aby ubylo cestujících a toto pak bylo hlavní záminkou pro zrušení osobní dopravy. Před několika lety byly nejprve rozvázány přípoje v Chornicích, následně omezení některých vlaků. Dalším krokem pak bylo znepříjemnit cestujícím, kteří ještě vydrželi, cestu po této trati několikerým přestupem ve Velkých Opatovicích a Moravské Třebové. Výsledkem je právě zastavení provozu na části trati č. 262. V Pardubickém kraji však nejde jen o ojedinělý případ. Další rozsáhlé omezení, nebo i zastavení provozu nastane od 11. 12. 2011 i na tratích č. 018 (úsek Vysoké Mýto – Litomyšl), č. 024 (v úseku Moravský Karlov – Štíty) a č. 261 (v části trati Pustá Kamenice – Žďárec u Skutče). Omezení se však netýká jenom lokálek, postiženou tratí je i hlavní, koridorová trať č. 260. V úseku Svitavy – Březová nad Svitavou je až na několik výjimek zrušena osobní doprava, zcela opuštěny zůstanou zastávky Svitavy-Lány a Dlouhá. Bude tato rakovina likvidace železnice, která nejméně zatěžuje životní prostředí, je několika násobně bezpečnější, než silniční doprava, pokračovat i v příštích letech?                                   Pavel Stejskal
 
Fotografie
Obr. 01: Nádraží Moravská Třebová po stránce dopravní služby osiří, provoz bude řízen z Chornic. Osobní doprava z České Třebové bude končit právě zde.
Obr. 02: Téměř denní obrázek na opačném konci postiženého úseku trati č. 262 ve Velkých Opatovicích bude od 11. 12. 2011 minulostí. Křižování osobních vlaků z a do Moravské Třebové a nákladní vlak do České Třebové se zde již nepotkají.
Obr. 03: Parte k ukončení dopravní služby v Moravské Třebové.