Českotřebovský deník 324/2011 (6.12.)                                  

HC Lokomotiva Česká Třebová letos opět uspořádal ve čtvrtek 1. prosince odpoledne za velké účasti dětí a jejich rodičů  Mikulášský rej na ledě.  Zájem byl obrovský, děti byly nadšené.Byly zde připraveny různé úkoly za jejichž splnění čekala vždy na děti sladká odměna. Největší úspěch však měla  hra "Chyť si svého čerta"  (Foto A. Bindicsová)
 
Oredo vyvěsilo na své webové stránce definitivní jízdní řády. 

Přece jen se nakonec na minutu dvanáct podařilo něco málo prosadit, v České Třebové připomeňme např.  převedení linky určené pro žáky škol ze Semanína tak, aby pokračoval jako další linka po trase městské dopravy  ke škole Habrmanova až na sídliště Lhotka a zpět. Podařilo se také nakonec posílit ranní spoje ze sídliště Lhotka, to  je důležité. Nepodařilo se zajistit zastávky rychlíků na ústecké lince také u ZŠ Habrmanova a ni dopravu žáků z Kozlova později než v 6:30 hodin.  Tuto dopravu bude muset zajistit  Město za své peníze, mělo by za to dostat kompenzaci. Zajímavostí je určitě také "přejmenování" linky do Ústí n.O., která měla po celou dobu číslo 900 a nyní je vedena mezi definitivními jízdními řády jako linka 930. Číslo 900 získala linka Ústí - Lanškroun....
 
Kolaudace dokončené investiční akce - napojení výměníkových stanic pro sídliště Trávník 

Bude se konat ve středu 14. prosince. Akci organizuje DKV Česká Třebová jako investor akce ve spolupráci s městskou společností TEZA s.r.o. a realizační firmou Uchytil s.r.o. Celý záměr směřuje ke zviditelnění společného zájmu o udržení a rozvoj centrálního vytápění v našem městě. Souběžně s touto akcí byla dokončena rekonstrukce kotle K 3 v uzlové kotelně Díky této investiční akci do uzlové kotelny a nového dálkového rozvodu  získají bytové jednotky na Trávníku "lacinější teplo"..
 
Festival NEpočítačových her GameCon 2011  bude opět v České Třebové v červenci

Přesně je  naplánován termín 19. - 22. července a pořadatelé připravují také propagaci v Českotřebovském zpravodaji. Stejná akce se v České Třebové konala již letos a v loňském roce za účasti více než 300 většinou mladých lidí z celé republiky.
 
České jesličky - vánoční opera valašského rodáka Jaroslava Křičky uzavřela podzimní předplatné

Představení ukončilo úspěšný podzimní cyklus divadelního předplatné v českotřebovském Kulturním centru.  Abonomá vždy doplňuje hudební téma, opera, opereta či muzikál.  Nyní dramaturgicky zapadla do předvánočního období  velmi dobře "vánoční opera" Jaroslava Křičky na libreto Jana Porta a Bohuše Stejskala. Autoři čerpali ze své vinohradské inscenace dramatického pásma České pašije a hlavně z lidových her a koled. Děj tvoří obecně známé biblické příběhy od vyhnání Adama a Evy z ráje, zaslíbení Marie tesaři Josefovi, zvěstování anděla Gabriela o volbě Marie jako matky Spasitele, sčítání lidu, cesta Josefa a Marie do Betléma a narození Ježíška ve chlévě, putování tří králů a předávaní darů, vraždění neviňátek vojskem krále Herodesa, až po proroctví Simeona o Spasiteli vykupiteli lidstva. J. Křička je autorem oper Ogaři, Hipolyta, Tlustý pradědeček, Zastaveníčko, atd., mnoha sborových, písňových a instrumentálních opusů. Do paměti široké veřejnosti se zapsal skladbičkou Babičin maršovský valčík.
KC již vyhlásilo jarní divadelní předplatné,  jeho program najdete ZDE
 
Poslední jednání o jízdních řádech se konalo v Moravské Třebové

Moravská Třebová (6. 12. 2011) – Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý dnes dopoledne absolvoval poslední jednání se starosty o aktualizovaných jízdních řádech autobusů. V historické budově radnice se setkal se starosty, jejich obce spadají pod správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová.
Podobně jako na předchozích jednání na úrovni ORP, i zdejší starosty seznámil náměstek Tichý s harmonogramem změn v jízdních řádech. „Jízdní řády, o kterých se dnes tady budeme bavit, budou platit od 11. prosince, s dalšími změnami počítáme ke 2., respektive 15. lednu příštího roku,“ uvedl na začátku setkání Tichý. „S většími zásahy do jízdních řádů počítáme na základě vašich připomínek a připomínek vašich občanů k začátku března příštího roku. Domníváme se, že celý optimalizovaný systém veřejné dopravy v Pardubickém kraji by si měl takzvaně sednout během prvního pololetí.
S navrženými jízdními řády je řada zdejších starostů spokojená. „Nám jízdní řády vyhovují,“ řekla na začátku diskuze místostarostka Radkova Martina Trčková. „Chybí nám ještě víkendové spoje, ale vzhledem k ostatní nabídce nemám připomínky.“ Bez vážnějších výhrad je i starostka Mladějova Drahomíra Lišková. Jedinou připomínku měla k rannímu svážení dětí do školy. To vedlo k rozsáhlejší diskuzi o navážení jednotlivých dětí z menších obcí do školy. „Není možné, aby kraj objednával autobusy pro jedno, dvě děti z každé malé obce přesně na dobu začátku vyučování. Tato situace má řešení v takzvané třetí vrstvě dopravy,“ reagoval na to náměstek Tichý. „Počítáme s tím, že by byly z grantu Pardubického kraje pořízeny mikrobusy, které by obce využívaly právě k takovým účelům.“ Takový postup je podle slov Tichého nepoměrně pružnější a pochopitelně také levnější na rozdíl od vedení autobusové linky. „To je rozumný návrh,“ reagoval na to místostarosta Třebářova Vladislav Ambrozek a dodal: „Když jsme slyšeli, že je možné obsluhovat území dotovaným radiobusem, jsme spokojení.
Po mnoha mailech a telefonátech se nám podařilo většinu našich požadavků vyřešit,“ řekl na jednání starosta Městečka Trnávky Milan Šedaj. „Stále ale ještě některé drobné připomínky máme, například ke spoji, který odváží občany na ranní směnu do Moravské Třebové a nepokrývá nám místní část Lazy.“ Podle technologa Oreda tuto lokalitu obsluhuje předchozí autobus, nicméně je možné ještě v budoucnu zajížďku dalšího autobusu řešit, a to přesto, že zájem ze strany cestujících je zatím minimální.
My jsme s návrhem jízdních řádů spokojení,“ uvedla starostka Marie Vychodilová z Vranové Lhoty. „Do budoucna bych chtěla ještě vyřešit odpolední spoj do Moravské Třebové, kde je na přestupu dlouhé čekání. Jinak bych chtěla poděkovat panu Zárubovi z Oreda, naše spolupráce byla po počátečních obtížích dobrá.“ Oredo si je v tomto případě vědomo poněkud komplikovanějšího řešení tohoto spoje a bude se jím ještě zabývat.
S problémem přišel starosta Borušova Josef Kroupa. „Máme potíž v tom, že když děti končí ve škole o půl jedné, nedostanou se domů. Původně jsme používali spoj Olomouckého kraje a teď tam nic nemáme, děti nemůžou čekat dvě a půl hodiny.“ Tuto nepříjemnou situaci vyřeší nový spoj, který bude nasazen na půl druhou. Jezdit by podle příslibu Oreda měl od začátku ledna příštího roku. S takovým řešením stejně jako s ostatní obsluhou obce je starosta spokojený.
Bez připomínek je starosta Moravské Třebové Miloš Izák. „Jde mi jen o to, aby spoje měly návaznost na dálkovou dopravu, protože řada lidí odsud například studuje na Moravě,“ uvedl starosta. Oredem byl proto ujištěn, že doprava do vzdálenějších center v jiných krajích bude zajištěna. „Dá se říct, že optimalizací dopravy bouráme na hranicích kraje železnou oponu,“ uvedl technolog Oreda Tomáš Záruba. „Nově například vyjedou autobusy od Moravské Třebové do Olomouckého kraje. Obvykle každé dvě hodiny budou navazovat u nádraží v Mohelnici na rychlíky dále na Moravu.
S problémem týkajícím se školního autobusu přišel starosta Bělé u Jevíčka Zdeněk Dražil: „Chtěli bychom zpozdit ranní školní autobus do Jevíčka, který podle nového návrhu jede o půlhodiny dřív než dosud a nevozí děti, jako je to dnes, až ke škole. Půlhodina v Jevíčku, kdy by se děti samy pohybovaly v oblasti frekventovaných křižovatek, by mohla být nebezpečná.“ Tento požadavek nemohl být vyřešen na místě, jako řadu jiných, Oredo ale přislíbilo, že bude hledat možnost, jak konkrétní spoj zbavit povinnosti odbavovat návazně další lokality, což by umožnilo jeho požadované zpoždění. „Jinak jsem se změnami vcelku spokojen, líbí se mi například víkendová nabídka spojů, která dosud u nás téměř nebyla,“ dodal starosta Dražil.
 
O jízdních řádech se v pondělí hovořilo na Litomyšlsku  

Litomyšl (5. 11. 2011) – Se zaplněným sálem Evropského školícího centra projednával dnes náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý aktualizované jízdní řády autobusů. Sešli se tady představitelé obcí spadajících pod správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl.
Dnes tady s vámi probereme aktualizované jízdní řády autobusů, které byly připraveny na základě optimalizace veřejné dopravy,“ řekl starostům v úvodu Tichý. „Samozřejmě ale tímto naším jednáním neuzavřeme prostor pro případné změny. Počítáme s tím, že drobnější změny na základě vašich připomínek a připomínek vašich občanů uskutečníme už ke 2. lednu příštího roku, větší změny pak budou možné na začátku března roku 2012.
S jednou z prvních připomínek v následné diskuzi vystoupil vedoucí odboru místního a silničního hospodářství litomyšlského městského úřadu Pavel Jiráň. Ten nadhodil problém, který má Litomyšl a okolní obce s ranním návozem do škol. „Nelíbí se nám příjezdy ranních spojů do Litomyšle. Původně to bylo pět minut po sedmé, nyní je v návrhu ještě o pět minut déle. Školy by kvůli tomu musely měnit začátek nultých hodin, které by jinak děti nestíhaly,“ uvedl Jiráň, ke kterému se připojil i starosta Tržku Miroslav Krýda: „Třikrát týdně jezdí žáci druhého stupně na nulté hodiny, navíc jezdí i děti ráno na kroužky, které začínají před vyučováním a jde nám i o lidi, kteří chtějí takové spojení pro cestu do zaměstnání.“ Nabídka spoje, který přijíždí do Litomyšle ve čtvrt na sedm ráno, starosty příliš neuspokojil a Oredo bude muset problém ještě řešit.
Se změnami, které v jízdních řádech nastanou v neděli 11. prosince, vyjádřila spokojenost starostka Makova Dana Drahošová. „Naše dosavadní připomínky, které jsme zasílali, jste do jízdních řádů zapracovali. Šlo nám především úpravy ranních i odpoledních spojů. Nyní jsme spokojení,“ uvedla starostka. Zástupci Suché Lhoty pak upozornili mimo jiné na dva možné tarify při cestě z obce do Vysokého Mýta. „Nevíme, jak to bude, podle tarifní mapy to vypadá tak, že bychom jinou cenu platili při jízdě přes Cerekvici a jinou přes Nové Hrady,“ ptala se místostarostka Lenka Drahošová. Jako nejjednodušší řešení se tady ukázala tarifní výjimka. „Dáme to do zápisu pro tariféry a vznikne tady výjimka. Někdy to nejde řešit jinak,“ uvedl k tomu náměstek Tichý. Občané obce pak nebudou mít zmatek v cenách jízdného.
Spokojený s novým systémem dopravní obsluhy je starosta Nového Sídla Zdeněk Sládek, naopak jeho kolega z Řídkého Václav Beneš vyjádřil své námitky. „Přidali jste nám poměrně dost spojů, ale nedávají nám příliš smysl. V některých hodinách jedou třeba čtyři spoje a v některých nejede nic,“ uvedl Beneš. Starostovi chybí zejména spojení kolem desáté hodiny dopolední do Litomyšle. Oredo bude zjišťovat možnost, jak získat v požadované době spojení, ovšem vzhledem k tomu, že obec má pouhých sedmdesát obyvatel a počet spojů během dne je nadstandardní, nebude tento problém řešen prioritně. „Vysvětlení námitky pana starosty k většímu množství naráz zastavujících spojů, je jednoduché. Je to dáno blízkostí k Litomyšli, takže spoje se tady sjíždějí a když už tady jsou, tak tady zastaví. Pokud pan starosta nechce, můžeme zastavování některých autobusů zrušit,“ dodal k tomu náměstek Tichý. Podobnou připomínku jako Beneš měl i starosta Cerekvice nad Loučnou Josef Abrham: „My jsme se spojením pro naší obec spokojení, ale také tady máme časy, kdy jedou dva autobusy v desetiminutovém intervalu.“ Starosta zároveň organizátorům dopravy poděkoval za posílení víkendové dopravní obslužnosti obce.
Starosta Dolního Újezdu Stanislav Hladík připomínkoval  obslužnost místních částí Jiříkov a Václavky. „Tady se mi obslužnost nezdá podle návrhu dostatečná, uvidíme, co přinese praxe a budeme připomínkovat dál,“ uvedl starosta, který také upozornil na dlouhé přestupní doby při cestě z Dolního Újezdu na Svitavy.
 
Štafetu populárního krtečka převezme po Zdeňku Milerovi jeho dcera Kateřina v Pardubicích 

na vernisáži vánoční výstavy ilustrací nedávno zesnulého výtvarníka a režiséra Zdeňka Milera  DĚTEM! ve Východočeské galerii v Pardubicích převezme zcela symbolicky štafetu jeho dcera Kateřina. Kmotrou její první knížky Krtek a rybka, na kterou otec ještě dohlížel, bude radní Pardubického kraje pro kulturu Jana Pernicová. Vernisáž  spojená s autogramiádou se koná v Domě U Jonáše ve středu 7. prosince od 16 hodin. Vyvrcholením Evropského roku dobrovolnictví v Pardubickém kraji bude 7. prosince 2011 od 17.30 hodin galavečer ve společenském sálu Magistrátu města Pardubice. Na něm budou oceněni nejlepší dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy v roce 2011. V doprovodném programu vystoupí Heidi Janků, folklórní soubor Perníček a divadlo Exil. Večer pořádá Pardubický kraj spolu s Koalicí nevládek Pardubicka pod záštitou radního Pavla Šotoly.
 
Již za týden bude známo nejlepší Místo pro život 

První ročník srovnávacího výzkumu Místo pro život, který vyhodnocuje úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích ČR,jde do finále. Už příští pondělí bude známvítězný kraj, ve kterém se v České republice žije nejlépe. Cílem projektu Místo pro život jekromě dlouhodobého sledování kvality a úrovně života snaha o vyvolání celospolečenské debaty nad současnými životními hodnotami. Projekt Místo pro život je společensky přínosným srovnávacím výzkumem, který mapuje kvalitu života českého národa v jednotlivých regionech České republiky. Princip hodnocení se opírá o dva hlavní pilíře: objektivní kritéria a hlas kolegia. Kolegium je tvořeno nezávislými osobnostmi, které svými názory a odborností významně přispívají k dění v různých společenských oblastech. Jsou mezi nimi například Jan Pirk, přední český kardiochirurg, ředitel Botanické zahrady hl. města Prahy Oldřich Vacek či desetibojař Tomáš Dvořák. Kraje se hodnotí na základě 54 kritérií rozdělených do 8 oblastí: ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity a turismus, infrastruktura, občanská společnost a tolerance, podmínky práce a bezpečnost.Členové kolegia sestavili pomyslný hodnotový žebříček, skrze nějž je posuzována důležitost jednotlivých zkoumaných oblastí. „Přestože kvalitu života rozhodně ovlivňují všechny uvedené parametry, pro mne je nejdůležitější, jaké lidi my i společnost vychováváme,“ uvedla členka kolegia Bohdana Horáčková, ředitelka komunikace partnera soutěže, skupiny ČEZ. Kromě samotného zmapování kvality života je cílem projektu dlouhodobě sledovat skutečné hodnoty, které občané vyznávají, a iniciovat o nich celospolečenskou debatu. „Životní hodnoty má dnes každý nastavené jinak. Záleží na tom, zda se zajímá pouze o svůj osobní úspěch a prospěch, nebo jestli chápe svět jako místo pro práci na sobě a pro spolupráci s druhými tak, aby svět byl prostorem pro rozvoj lidské tvořivosti,“ vysvětluje herečka a členka kolegia Táňa Fischerová.
Každoročně prováděný výzkum bude vyhodnocovat nejlepší regiony a poukazovat na jejich úspěchy v hodnocených oblastech. Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku proběhne formouvernisáže 12. prosince 2011 v prostorách hlavní pražské pošty v Jindřišské ulici od 16.00 hodin.