Českotřebovský deník 328/2011 (10.12.)                                
Volejbalová sobota: Sokol II  získal na Dřevěnicích jen dva sety a zůstává poslední  

Poslední předvánoční volejbalový víkend nedopadl pro Sokol Č. Třebová II. dobře. Sokolové nevyužili domácího prostředí a oba zápasy s týmem Dřevěnic prohráli 1 : 3. V tabulce tak zůstali po polovině  soutěže na poslední příčce pouze s jediným vítězstvím a to s volejbalisty sousedního Ústí n.O. na jejich půdě. Může nás trochu mrzet, že poněkud zaostáváme i za volejbalovými kluby z okolního regionu, které dříve hrávaly vždy v nižších soutěžích než Česká Třebová a nyní  hrají ve stejné skupině II. ligy. Jde o  týmy Ústí, Chocně, Kerhartic a jsou lepší než českotřebovský Sokol.  Na zlepšení máme k dispozici ještě druhou polovinu soutěže.

 

Tabulka II. ligy skupina B po 18 odehraných kolech
p. družstvo utkání V P K sety míče body
1. TJ Sokol Bonver Střelice 18 16 2 0 48:14 1451:1240 34
2. Sokol Sport V hotel Hrotovice 18 14 4 0 47:23 1622:1455 32
3. VK Hronov 18 13 5 0 42:26 1528:1444 31
4. Volejbalový klub Choceň 18 12 6 0 39:23 1435:1289 30
5. VK Pegas Znojmo 18 12 6 0 42:28 1547:1483 30
6. TJ Sokol Kerhartice 18 7 11 0 29:40 1455:1532 25
7. TJ Sokol Malšovice 18 6 12 0 31:38 1488:1511 24
8. TJ Sokol Dřevěnice 18 6 12 0 26:40 1453:1523 24
9. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 18 3 15 0 19:49 1374:1584 21
10. TJ Sokol Česká Třebová II 18 1 17 0 10:52 1220:1512 19
 
Předvánoční světelná výzdoba města by mohla v pošmourných dnech svítit celý den. 

Dostal jsem dotaz, proč nesvítí stromeček na Novém náměstí a proč se pěkná světelná výzdoba města nevyužívá více, když už byla pořízena.  Na otázky neumím odpovědět, jen vím, že výzdobě je vypínána jinak než osvětlení, takže to asi možné je.  Tradiční je i zazvučení Starého náměstí, je dobře, že se využívá. Mohlo by se rozšířit i do nově upravené ulice Na Splavě a ulice Hýblovy. Aby všichni věděli, že jsou Vánoce za dveřmi.
 
V neděli 11. prosince v 17 hodin je vernisáž výstavy betlémů 

Tradiční výstavu betlémů: JAK  JSI  KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO…………
Vernisáž se uskuteční v neděli 11. prosince od 17 hodin v malém sále Kulturního centra Česká Třebová, betlémy budou k vidění až do 30. prosince tohoto roku. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12  a od 13 do 17 hodin, s těmito výjimkami:
24. prosince zavřeno 25. a 26. prosince  otevřeno pouze od 13 do 17  hodin   
Ve dnech 25. a 26. prosince  v době od 13 do 16 hodin budou rovněž zpřístupněny některé betlémy v depozitáři muzea  (náměstí 17. listopadu 2055).   Kolektiv muzea přeje svým přátelům a příznivcům  klidné prožití svátečních dnů a vše dobré do roku 2012!

 

Vánoční koncert Základní umělecké školy bude 16.12. v ZUŠ

V pátek 16. prosince 2011 v 18.00 hod. se uskuteční ve Velkém sále Kulturního centra, tradiční předvánoční koncert Základní umělecké školy v České Třebové. V bohatém programu bude možno vyslechnout žáky všech oddělení hudebního oboru, včetně houslového souboru, školního smyčcového orchestru, přípravného pěveckého sboru. Nebude chybět ani vystoupení DPS Kajetánek a tanečního orchestru, představí se žákyně tanečního oboru a žáci literárně dramat. oboru . Vstupné dobrovolné.
 
 
Vánoční koncert – Rybova Česká mše vánoční  bude 19.12. v 19 hodin v kostele sv. Jakuba

Na pondělí  19. prosince 2011 v 19.00 hod. připravuje Komorní orchestr J.Kociana s dirigentem MgA. Bohuslavem Mimrou a smíšeným pěveckým sborem BENDL se sbormistrem Mgr. Josefem Menšíkem, sólisty Martinou Houdovou – soprán, Pavlou Skopalovou – alt, Františkem Mikešem – tenor, Františkem Čechem – bas a Blankou Poukarovou – varhany, Vánoční koncert, na kterém bude provedena Česká mše vánoční J.J.Ryby. Koncert se uskuteční v kostele sv. Jakuba v České Třebové.

Pojďme spolu do Betléma v Domě s pečovatelskou službou


CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ  v  ČESKÉ TŘEBOVÉ  zve  Obyvatele Domu s pečovatelskou službou /Žluťák/ i širokou veřejnost na předvánoční zpívání POJĎME SPOLU DO BETLÉMA - pátek 16.12 v 18 hodin. Zazní netradiční Mše  vánoční a plno koled, které si s námi můžete zazpívat ! ! ! Těší se na Vás volné sdružení Cantiléna  při CČsH.
 
V Ústí nad Orlicí se vedení města pravidelně setkává s občany 

Ve čtvrtek 8. prosince se v ústecké Malé scéně uskutečnilo letošní druhé setkání vedení Města Ústí nad Orlicí s občany. Na dotazy a náměty občanů zde byl připraven starosta města Petr Hájek a místostarostové Zdeněk Ešpandr, Jiří Holubář a Vladislav Fajt. Setkání, které trvalo bez mála dvě hodiny, se zúčastnily 4 desítky občanů města. Mezi diskutovanými tématy zde byl rozpočet města pro rok 2012 a na něj navazující investiční akce ve městě (opravy komunikací, chodníků, údržba zeleně atd.). Právě sestavování rozpočtu pro příští rok je v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat v radě města. Je třeba při jeho tvorbě  zohlednit globální finanční situaci a snažit se najít co nejvíce možných finančních prostředků na tolik diskutované investice ve městě. Na setkání přišla řeč také na problematiku parkování ve městě, dopravní situaci v centru města nebo práci městské policie. Vedení města se na všechny dotazy snažilo občanům uspokojivě odpovědět nicméně na některé z nich zatím konkrétní odpovědi nejsou a přinese je nejspíš rok 2012.
Z Litomyšle: Archeologický průzkum na zámeckém návrší 

Medializace problematiky archeologických nálezů na zámeckém návrší v době, kdy se Město Litomyšl se všemi zúčastněnými subjekty snaží nalézt východisko z dané situace, není nejlepším řešením. S některými publikovanými závěry se Město Litomyšl nemůže ztotožnit, byly uvedeny tendenčně či vytržené ze souvislostí. Proto dovolte pár upřesňujících informací.
Město Litomyšl mělo, jak je zvykem, snahu řešit danou problematiku maximálně zodpovědně. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly Městu Litomyšl dovoleny pouze nedestruktivní metody archeologického průzkumu. Problematika archeologických průzkumů byla konzultována s archeologem Regionálního muzea v Litomyšli a 16. června 2010 oznámena Archeologickému ústavu v Praze. Oznámení obsahovalo informace o průběhu inženýrských sítí a vodních prvků, zamýšlené drobné stavbě v sousedství úřednického domu a nové suterénní prostory v objektu zámeckého pivovaru. Stavební úpravy v ostatních objektech byly takového rozsahu, že nebyl archeologický průzkum předpokládán. Město Litomyšl samozřejmě čekalo na reakci, eventuelně další doporučení či metodologickou pomoc ohledně dané problematiky. Na oznámení však delší dobu nikdo nereagoval, a proto  zástupce Města v listopadu 2010 navštívil Archeologický ústav v Praze, aby osobně znovu předal původní oznámení z června 2010.
Archeologický ústav v Praze však odmítnul oficiálně převzít tento dokument a odkázal Město Litomyšl opět na archeologa v Litomyšli, kterému oznámení obratem postoupil zpět do Litomyšle. Je samozřejmé, že po celou dobu byla archeologům k dispozici kompletní projektová dokumentace stavby, což bylo uvedeno i v předaném oznámení. Město Litomyšl poté postoupilo řešení problematiky archeologie dodavateli, který zvítězil ve výběrovém řízení Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Hlavním důvodem tohoto řešení je fakt, že generální dodavatel by měl mít nejlepší předpoklady pro koordinaci veškeré činnosti v rámci takto komplikované stavby. Proto byla v rámci výběrového řízení poptávána cena i za archeologické práce, jejíž výši byl povinen nabídnout každý účastník výběrového řízení. O tom, že je archeologický průzkum součástí díla dle smlouvy o dílo, byli všichni účastníci výběrového řízení řádně informováni.    Předmětem současných sporů je otázka, zda vítězná firma podcenila objem archeologických prací, nebo zda archeologický výzkum je oprávněně činěn ve větším rozsahu, než který stanovily podmínky výběrového řízení.
Připouštíme, že současná situace není příjemná. To však neopravňuje žádnou ze zúčastněných stran, aby zkreslovala informace a očerňovala investora, který se snaží o záchranu nejcennější lokality nejen na území Města Litomyšl, ale i významné nadregionální památky, památky UNESCO.                                                         Ing. Michaela Severová tisková mluvčí Města Litomyšl