Českotřebovský deník  336/2011 (17.12.)                               
Ekobazar v Ekocentru Podorlicko za špatného počasí trpěl nedostatkem zájemců  

Každý kdo má rád vybírání ze směsice nejrůznějšího zboží, nepoužívaných, ale pěkných a třeba užitečných si přišel na své  v sobotu odpoledne v ekocentru Podorlicko. proto ten "Ekobazar". Možná by byl příznačnější "Bleší trh", třeba by přilákal více zájemců.  Uskutečnil se letos před Vánoci  již podruhé. Nějaký vztah k životnímu prostředí se jistě najde: tím, že budou věci využity, pomohou zabránit, aby je druhý zbytečně nevyhodil. Nahlédnout do ekocentra můžete na  několika fotografiích:
 
 
Region Orlicko-Třebovsko  měl  valnou hromadu, přijímal nové členy 

Jeho území leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 kilometrů čtverečných, jeho členy jsou vedle tří měst i dvě desítky obcí. Od svého vzniku v roce 1999 se svazek věnuje zejména rozvoji turistického ruchu, mj. vybudoval a udržuje cyklostezky, o zájmy menších obcí pečuje prostřednictvím zapojení do programu obnovy venkova. Mezi jeho další četné aktivity patří příprava různých projektů spolufinancovaných z evropských fondů, propagace celého území, péče o turistickou architekturu...  Manažer svazku je Pavel Neumeister. Do "klubu ROT" vstoupily dvě další obce a sice Sudislav nad Orlicí a Libchavy. Počet členů svazku je dnem 1. 1. 2012 tedy 24 a zahrnuje území se 48 145 obyvateli.
V právě končícím roce 2011 se svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko věnoval například společné smlouvě o provozování obecních rozhlasů, péči o soubor drobné turistické architektury, informační servis o dotacích evropských a republikových a krajských, provoz toho, co již bylo vytvořeno - především systému cyklostezek. Novými akcemi je projekt „Škola hrou v kraji Komenského“, jehož podstatou je tvorba výukových materiálů orientovaných na místní podmínky, a to ve spolupráci se dvěma základními školami a jedním gymnáziem. Žádost o dotaci uspěla a akce s celkovou hodnotou 5,9 milionu korun bude realizována v příštím roce. Výstupy – výukové programy – budou k dispozici žákům všech škol regionu. Další, administrativně hodně náročnou akcí, jsou sdružené nákupy silové elektřiny a plynu, do kterých je zapojeno 18 obcí
Práce svazku v příštím roce je logicky pokračováním v užitečných a osvědčených akcích. Pro veřejnost svazek ROT uspořádá tradiční Cyklo Glacensis s cílem 18. 5. 2012 ve Wojtowicích na polské straně společné hranice, dále to bude 30. 6. 2012 Orlické cykloklání v Cakli organizované tentokrát ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka a na podzim 7. 9. 2012 to bude Den regionu v Němčicích. Jasně viditelným společným každoročně obměňovaným projektem je „Program obnovy venkova“, dotovaný Pardubickým krajem, v jehož rámci jsou formou dílčích akcí obnovována veřejná prostranství ve členských obcích.
Cyklostezky svazku mají za sebou čtyři sezóny provozu.  Mají tři nové veřejné plakátnice - i proto, aby organizátoři akcí své upoutávky nevěšeli po stromech, pro děti jsou na odpočívkách jednoduché labyrinty, doplněny jsou odpadkové koše, vylepšeno je dopravní značení na Valdštejně. Vložená zametání jsou prováděna novým vlečeným smetákem, ke zlepšení údržby přispěla i nová mechanizace ústeckého Tepvosu. Velkou investicí je nové parkoviště v Černovíru, které bude zprovozněno na jaře.  Cyklostezky jsou jednoznačně zdařilým projektem - o slunné prázdninové neděli projelo po cyklostezce na Václavově rekordních 3400 uživatelů, to je pro všechny partnery projektu nejlepším potvrzením smysluplnosti vynaložené práce.ROT dlouhodobě usiluje o propojení svých stezek se sousedícími systémy, s napojením na síť republikovou a evropskou. Jako obyčejně jsou velkým problémem finance a také to, že cyklostezky nejsou prioritou Pardubického kraje. Českou Třebovou však může mrzet , že svazek ROT spíše prostřednictvím manažerů neustále prosazuje realizaci spojky Valdštejn – Šušek  ve směru na Žamberecko nebo cyklostezku z Českých Libchav do Sopotnice a le o tak potřebné věci jako je cyklostezka Česká Třebová - Rybník se nejedná.  Česká Třebová je přitom významným podporovatelem projektu,  podle schváleného usnesení městského zastupitelstva posíláme např. náš příspěvek pro ROT na rok 2012 před běžným termínem v předstihu již v rámci rozpočtového provizoria, abychom pomohli pomoci realizovat plánované projekty dříve, než přijde dotace. Zatím jsem však nezaregistroval, že by  kdokoliv ze svazku naopak někdy spěchal s pomocí právě pro naše město. Valná hromada, která se konala v pátek 2.prosince měla rekordní délku. Přesto např. nedořešila požadavek města Ústí nad Orlicí na obsazení místa místopředsedy svazku obcí. Ústí n.O. mělo dlouhá léta pod svou gescí funkci předsedy svazku. Po loňských komunálních volbách, kdy došlo k na ústecké radnici k velkému zemětřesení, se vše obrátilo. Z funkce předsedy odešel Luboš Bäuchel a na zástupce nového vedení ústecké radnice přichystal management svazku jen místo v sedmičlenné správní radě, což neodpovídá významu bývalého okresního města.  Řada lidí soudí, že svazek obcí ROT má ještě rezervy, že se vše spíše podřizuje managementu a zástupci obcí svazku jsou jen na to, aby již hotové materiály schvalovali. Nedostatky  vidím i na webu, jehož provoz je hrazen z rozpočtu ROT. Nejsou zde louhou dobu žádné  informace např. o valných hromadách a přístupný není ani rozpočet. Poslední přístupná výroční zpráva je ta rok 2008, to se mi zdá opravdu málo. A to nás ten svazek obcí stojí každý rok nemalé peníze (mm)
Vánoční běh kolem Zlatého pásku uzavřel letošní Iscarex cup  

Posledním běžeckým závodem zařazeným do populárního celoročního seriálu Iscarex Cup 2011 byl Vánoční běh okolo Zlatého pásku, který o víkendu připravili pořadatelé v Němčicích u Litomyšle. Počasí jim přálo, takže se na start postavilo celkem 156 atletů a atletek od malých dětí po veterány nad 70 let. Do hlavního závodu, který vedl po asfaltových komunikacích obcí Němčice a měřil pět kilometrů, vyrazilo téměř stohlavé pole juniorů, mužů a žen. Hned v prvním ze dvou okruhů si začal budovat náskok ústecký Tomáš Cink a udržel si ho po celou trasu. Cílem proběhl v čase 16:31 min. s náskokem pěti vteřin na druhého Radka Hübla. Třetí místo vybojoval Michal Horáček z Iscarexu Česká Třebová, který se stal také absolutním vítězem celoročního seriálu Iscarexcup. (Výsledky posledního závodu s ejiž do seriálu nezapočítávaly). Mezi ženami kralovala Táňa Metelková z Týniště nad Orlicí. Hned za ní doběhla svitavská Anna Krátká, která svým časem porazila všechny běžkyně z mladší kategorie. Stejné pořadí je mezi ženami i v celkové klasifikaci Iscarex Cupu. Na nejvyšší stupínek se po závodu postavili i litomyšlští Tomáš Kabrhel mezi juniory a starší žák Jáchym Kovář.  Vyhlašování výsledků se konalo opět v Kulturním domě v Němčicích.  běh v Němčicích vystřídal před několika lety dřívější rozloučení běžců se sezónou která zajišťoval Vánoční běh Paníkem.
 
Výsledky nejlepších
Muži A (20 – 39 let):
1. Tomáš Cink (Ústí nad Orlicí) 16:31, 2. Radek Hübl (Vencl Team Ústí nad Orlicí) 16:36, 3. Michal Horáček (Iscarex Česká Třebová) 17:01.
Muži B (40 – 49 let): 1. Martin Vacek (Iscarex Česká Třebová) 17:48, 2. Jiří Doucha (Start Náchod) 18:42, 3. Roman Buriánek (Ski Klub Česká Třebová) 18:55.
Muži C (50 – 59 let): 1. Josef Siegel (AC Choceň) 17:54, 2. Aleš Stránský (Iscarex Česká Třebová) 17:56, 3. Vladimír Vacarda (Slovan Liberec) 18:46.
Muži D (60 – 69 let): 1. František Hájek (FGT Stolany) 20:26, 2. Miloslav Červ (Atletika Polička) 21:26, 3. Jaroslav Šafář (NAA Ústí nad Orlicí) 22:00.
Muži E (nad 70 let): 1. Václav Brádle (Sokol Chuchelná) 25:12, 2. Jindřich Tomíšek (Obec Říkovice) 25:35, 3. Jaroslav Janeček (SABZO Praha) 25:37.
Junioři: 1. Tomáš Kabrhel (EKOL Elite Triatlon Team) 17:37, 2. Filip Záveský (Iscarex Česká Třebová) 17:44, 3. Martin Cink (AC Pardubice) 17:45.
Ženy A (20 – 34 let): 1. Marta Góždž (ULKS Bystrzyca Klodzka) 20:16, 2. Jana Jiroušková (RCR Bike Team Česká Třebová) 20:19, 3. Lenka Dušková (Iscarex Česká Třebová) 21:25.
Ženy B (35 – 44 let): 1. Táňa Metelková (AO SK Týniště nad Orlicí) 18:06, 2. Anna Krátká (TJ Svitavy) 19:57, 3. Lenka Topinková (AC Moravská Slavia Brno) 21:59.
Ženy C (45 – 54 let): 1. Jana Matyášová (Dolní Dobrouč) 21:34, 2. Lenka Sejkorová (Iscarex Česká Třebová) 24:45, 3. Magdalena Siegelová (AC Choceň) 25:52.
Ženy D (nad 55 let): 1. Marie Chaloupková (Iscarex Česká Třebová) 26:42, 2. Magdalena Jelínková (Hvězda SKP Pardubice) 35:00.
Juniorky: 1. Michaela Stránská (Iscarex Česká Třebová) 21:32, 2. Petra Čerenková (Atletika Rtyně) a 3. Pavla Kábrtová (Atletika Rtyně) 25:18.
Vítězové mládežnických kategorií – starší žáci (1,45 km): Jáchym Kovář (Atletika Litomyšl) 4:41.
Mladší žactvo (1,45 km): Michal Kačerovský (Atletika Albrechtice) 4:53 a Petra Čerenková (Atletika Rtyně) 4:53.
Nejmladší žáci II (1,45 km): Vojtěch Petiška (TJ Sokol Jaroměř) 5:03.
Nejmladší žákyně II (0,8 km): Sabina Šilarová (Atletika Jablonné nad Orlicí) 2:54.
Nejmladší žactvo I (0,8 km): Filip Gregora (Atletika Albrechtice) 2:56 a Alžběta Pourová (TJ Sokol atletika Jaroměř) 3:06.
Děti 6 – 7 let (0,26 km): Vladislav Hruška (Ski Klub Česká Třebová) 1:03 a Michaela Gregorová (Atletika Albrechtice) 1:02.
Děti do 5 let: 1. Marek Mlynář (Orel Dolní Dobrouč) 0:21 a Aneta Marholdová (Choceň) 0:26.
Více na www.iscarex.cz
Městská hokejová liga: Třebovice zdolala v souboji favoritů ústecký Proplast   

Devíti v první a sedmi ve druhé lize byly zahájeny na místním zimním stadionu boje o konečné pořadí v jednotlivých ligách šestého ročníku městské hokejové ligy O putovní pohár starosty města Česká Třebová, jehož pořadatelem je každoročně hokejový klub TJ Lokomotiva Česká Třebová. V prvním duelu se utkali dva největší favorité soutěže a celek Třebovic si ve vyrovnaném utkání připsal všechny tři body. V souboji nováčků první ligy jasně zvítězila Eukanuba hokej nad Sokolem, ovšem v následném zápase na favorita Proplast Ústí už nestačila. Ve 2. lize si HW Veterans smlsnul na posledním HC PaPoS a také Flyers ve svém úvodním druholigovém vystoupení zvládli bez potíží Qanto Bystřec. V českotřebovském derby udolalo v utkání chudém na góly těsně LDM CZ Loko a v posledním duelu si Truhláři z Oucmanice zastříleli proti českotřebovským Trolejářům. (Michael Resler)

Tabulka 1. ligy:

1

Třebovice

3

3

0

0

0

0

0

21:5

9

2

Eukanuba hokej Č. Třebová

3

2

0

0

0

0

1

15:7

6

3

Devils Č. Třebová

2

2

0

0

0

0

0

12:5

6

4

Proplast Ústí n/O

3

2

0

0

0

0

1

16:9

6

5

Lomax Č. Třebová

2

2

0

0

0

0

0

12:6

6

6

TČ Němčice

2

1

0

0

0

0

1

8:8

3

7

Typos CZ Č. Třebová

2

0

0

0

0

0

2

4:9

0

8

Strike Libchavy

2

0

0

0

0

0

2

4:11

0

9

Sokol Č. Třebová

2

0

0

0

0

0

2

2:15

0

10

Rydo Č. Třebová

3

0

0

0

0

0

3

5:24

0

.Tabulka 2. ligy:

1

Vespa Č. Třebová

2

2

0

0

0

0

0

11:3

6

2

Truhláři Oucmanice

2

2

0

0

0

0

0

8:2

6

3

HW Veterans Č. Třebová

2

1

0

0

1

0

0

8:3

4

4

Flyers Česká Třebová

1

1

0

0

0

0

0

7:2

3

5

Qanto Bystřec

2

1

0

0

0

0

1

13:9

3

6

Trolejáři Č. Třebová

2

1

0

0

0

0

1

7:8

3

7

Opatov

2

1

0

0

0

0

1

5:7

3

8

LDM Č. Třebová

3

1

0

0

0

0

2

6:13

3

9

CZ Loko Č. Třebová

3

0

1

0

0

0

2

5:7

2

10

Černovír

1

0

0

0

0

0

1

1:2

0

11

HC PaPoS Č. Třebová

2

0

0

0

0

0

2

3:18

0

 

 

 

 

;