Českotřebovský deník 338/2011 (19.12.)                                
Podpis kondolenční knihy k úmrtí Václava Havla  

Občané města Česká Třebová a  okolí budou mít v obřadní síni staré radnice v České Třebové na Starém náměstí možnost
podepsat kondolenční knihu k úmrtí Václava Havla,
a to od úterý 20. prosince 2011 do čtvrtka  22. prosince 2011,
vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Jaroslav Zedník, starosta města                                                  V České Třebové dne 19. prosince 2011
 

Vzpomínka na Václava Havla

Před oči se mi ale pořád tlačí občasná osobní setkání s prezidentem, vlastně i z dob, kdy jím ještě nebyl. Nejprve to byla (často tajená) hudební aj. představení v oprýskaném kulturáku na Jarově, kam občas "pan Václav", jak se mu za našich studentských let  familiárně říkalo, s přáteli zašel. Po Sametu je pro mě nezapomenutelné emocionálně silné setkání v tehdejším Realistickém divadle, kdy tam byl za masívní účasti českých spisovatelů v prosinci 1989 zrušen Svaz spisovatelů (z)řízený padlým režimem a po diskusích ustavena Obec spisovatelů. My, tehdy mladí adepti motající se kolem, jsme napjati čekali na oznámený příjezd Václava Havla, na schodech se s ním pak spontánně vítali a objímali a nakonec v sále pak aplaudovali, když byl jednomyslně zvolen čestným předsedou nové Obce. Po letech mi prezident Havel v Karolinu předával profesorský dekret Univerzity Karlovy a já byl moc rád, že jsem v této roli ještě "stihnul" právě jeho. Pak třebas jiná příležitost se naskytla o něco později, kdy v r. 2006 kolega Standa Komárek (profesor na naší fakultní Katedře filosofie a dějin přírodních věd, mj. známý esejista a blogger), přebíral Cenu Toma Stopparda za knihu  esejů Leprosárium a za další literární činnost. Organizovala to Nadace Charty 77 v Zrcadlové kapli Klementina. Přišel jsem poblahopřát (nejen z titulu děkana Přírodovědecké fakulty, na níž byl S. Komárek "doma", ale též jako kamarád sdílející cestování např. do Banátu).
A ve "frontě" gratulantů jsme stáli těsně za sebou s Václavem Havlem, který také přijal pozvání - alespoň letmo jsme spolu zakonverzovali na téma tehdy akutních problémů vysokoškolského prostředí (které se mimochodem prohlubují - dodnes).
No, nějak jsem se rozepsal... Lidské vzory pro mladé chybějí a VH mezi nimi bude chybět na prvním místě. Pavel Kovář
Fotografie: Ani v pondělí 19.12.večer svíčky u morového sloupu na Starém náměstí nevyhasly
 
Zrušení kulturních akcí v České Třebové

Třídenní smutek znamená zrušení kulturních akcí, v České Třebové se to týká zrušení středečního večerního filmového představení a možná i dvou dalších připravovaných filmových představení pro školy. Předem zakoupené vstupenky se budou vracet. Film Perfect days - I ženy mají své dny (2D)" bude jistě promítnut v náhradním termínu, který včas oznámíme..
TRIARIUS i klub Modrý trpaslík se připojují ke státnímu smutku. Z tohoto důvodu se páteční derniéra představení KSICHTBOOK / ČEKÁNÍ NA ZUCKERBERGA přesouvá z 23/12 2011 na sobotu 7/1 2012. Klub bude v pátek 23/12 2011 uzavřen. Chceme tím vyjádřit naši hlubokou úctu Václavu Havlovi. Čest jeho památce.
 
Třebovská dvojka se v Čenkovicích rozjede 23. prosince 

Zahájení provozu letos nově dokončení dvojsedačkové lanovky v Čenkovicích s názvem "Třebovská dvojka" je připraveno na 23. prosince. První záběry nové lanovky s prvním sněhem máme k dispozici, úspěšně proběhl zkušební provoz i zátěžové zkoušky, stavba byla řádně zkolaudovaná, má všechny potřebné parametry a byla schválena k provozu.  Lze si jen přát aby lyžařům přálo také počasí. Do Čenkovic se pohodlně dostaneme z České Třebové každou sobotu a neděli od 25. 12. do 25. 3. skibusem, který zastavuje také ráno nejdříve u Primony a potom v 7:30 na dopravním terminálu Jana Pernera a v 8:40 je autobus na parkovišti přímo pod sjezdovkou.  Zpáteční odjezd  skibusu je připraven na 16. hodinu.
 
Problémy s novým jízdním řádem 

Problémy s novým jízdním řádem mají nejen školáci z Kozlova, kteří musí nyní i v mrazech velmi brzo vstávat a odjíždět již v 6:30 hodin ze zastávky, která je navíc daleko nad obcí, kam nevede ani veřejné osvětlení, ale také žáci ZŠ praktické v Borku, umístěné poměrně daleko mimo centrum města.  Škola je tak odkázána na funkční dopravní systém. ukazuje se, že požadavek, aby spoje navazovaly na školní vyučování je pro OREDO moc složitý. rannímu příjezdu autobusu se škola dokázala přizpůsobit úpravu začátku školního vyučování, ovšem po školním vyučování musí žáci zase čekat na autobus více než hodinu. Týká se to více než dvacítky žáků vyšších tříd školy, kteří mají běžně v rozvrhu 6 vyučovacích hodin  a musí nyní od 12. prosince zbytečně čekat na svůj spoj. Za tuto dobu by došli domů jistě pěšky. To znamená, že se vrátíme zase o léta nazpátek. Možná tomu tak OREDO chce. Máme si zvykat nebo budou připomínky někdy vyřešeny? Nebo mají rodiče vozit své děti do školy a  třeba i ze školy autem a suplovat tak služby veřejného dopravce? (mm)
 
Ročenka Českotřebovsko 2012 - výzva

Tato výzva je určena všem subjektům (podnikatelé, společnosti, spolky, kulturní a sportovní organizace) působícím v České Třebové a nejbližším okolí. Součástí ročenky Českotřebovsko je telefonní seznam. V něm je možno zdarma zveřejnit jedno telefoní číslo (e-mail, www stránky, adresu). Prosíme tedy všechny, kteří svůj kontakt v telefonním seznamu ještě nemají - a chtějí mít, aby svoji žádost poslali na e-mail: rocenka@ceska-trebova.cz. Stejně tak žádáme všechny, kdo chtějí svůj stávající zápis upravit (pozměnit či zrušit) aby nám požadavek zaslali. Vytvoření a korekci zápisu lze ověřit na internetové adrese: http://www.rocenka.info/?page_id=223 .
Uzávěrka telefonního seznamu je 6.1. 2012.                                                    Za redakci ročenky Jaroslav Prossa 736 679 144

 

Změny v organizaci výplat sociálních dávek  

K 1. lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální oblasti, především u výplaty sociálních dávek. V platnost vstoupí nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převádí z obcí na Úřad práce České republiky.
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále přechází agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi se nově rozumí příspěvek na mobilitu a příspěvek na zdravotní pomůcky. Tyto dvě dávky od ledna nahrazují dosavadních osm dávek, o něž mohli žádat zdravotně postižení občané. V této oblasti bude úřad práce nyní administrovat i vydávání průkazu mimořádných výhod. Úřad práce bude zajišťovat i agendu související s příspěvkem na péči a organizaci veřejné služby. Úředníky, kteří zajišťují výplatu dávek a další zmiňované agendy najdete od 1. ledna v budově Úřadu práce - Na Strouze 1643, 560 02  Česká Třebová (s výjimkou dávek pomoci v hmotné nouzi, které budou poskytovány Úřadem práce ČR v budově pracoviště odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Habrmanova 1642, 560 02  Česká Třebová)
Ladislav Kunst, ředitel kontaktního pracoviště Česká Třebová, Úřad práce České republiky
 

VÁNOCE JSOU PŘEDEVŠÍM SVÁTKY DĚTÍ 

Rozzářené oči  měly v malém sále českotřebovského Kulturního centra u betlémů, stejně tak i nahoře, kde byla velice pěkná vánoční výstava. Foto: M. Richter