Českotřebovský deník  340/2011 (21.12.)                               

Pěvecký sbor na Gymnáziu Česká Třebová opět existuje 

Po několikaleté odmlce se na českotřebovském gymnáziu obnovila činnost pěveckého sboru, který zde měl pevnou tradici. Premiérově se nyní sbor představil publiku jako součást programu letošní školní Akademie konané dne 14. prosince 2011 v prostorách KC. Přestože většina členů sboru patří k mladším studentům gymnázia, podařilo se jim přispět k příjemné atmosféře, která panovala na všech představeních Akademie. Děti tak doplnily zpěvem herecké výkony svých spolužáků. Jednalo se o první veřejné vystoupení sboru, ale díky milému přijetí a povzbuzení obecenstva brzy opadla i počáteční obava a nervozita a premiéra se vydařila. O instrumentální doprovod se postarali starší studenti hrou na klavír, kytaru, housle, saxofon a klarinet. Doufáme, že studentům vydrží chuť zazpívat si a najdou si čas pro společnou práci i zábavu.                                                              PaedDr. Kamila Pavlíková

Základní umělecká škola v Č.Třebové – koncerty v lednu 2012  

Středa 11. ledna 2012 v 18.00 hod., Malá scéna
6. hudební besídka - vstupné dobrovolné    Účinkují: Žáci a učitelé ZUŠ
 
Středa 18. ledna 2012 v 19.00 hod., Malá scéna
Koncert učitelů ZUŠ    vstupné dobrovolné
 
 
Středa 25. ledna 2012 v 18.00 hod., Malá scéna
7. hudební besídka - vstupné dobrovolné    Účinkují: Žáci a učitelé ZUŠ

 

Nabízím k dlouhodobému pronájmu vybavený byt 1+1,
po rekonstrukci, na Křibu. Bližší: tel.: 776 773 380.
Pozvánka na zápis dětí v Rybníku 

Základní škola a mateřská škola Rybník
zve rodiče s dětmi  na
Z Á P I S      D Ě T Í   do 1. třídy  Základní  školy  Rybník ,
který se koná v budově školy v Rybníku
ve  středu  8.2.2012   v době od 13,30 do 17,00 hodin.
Zapsány budou všechny děti, kterým bude do 31.8.2012  šest let.
K zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte, zápisový lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (obdrží v MŠ).
K zápisu přijdou i ti rodiče, jejichž dítě nebylo přijato do prvního ročníku v roce 2011.
Těšíme se na vaši návštěvu naší školy!
Obec Rybník připravila zajímavé a výhodné podmínky pro rodiče dětí, zapsaných na ZŠ Rybník; mj. příspěvek na dopravu autobusem z České Třebové (pokrývající veškeré náklady) a další pozoruhodná zvýhodnění pro všechny zapsané žáčky.
Bližší informace najdete na stránkách www.zsrybnik.cz
 
Studentská Akademie 2011 – přehlídka kreativity studentů českotřebovského gymnázia 

Akademie 2011, studentský svátek fantazie, tvůrčího ducha a odhodlání, se již po jednadvacáté konala ve Velkém sále KC Česká Třebová ve středu 14. prosince 2011. Předvánoční čas je již tradičně určen pro přehlídku tříd připravujících si vystoupení na dané téma. Letošní ročník byl opět plný hudby, zpěvu a tance, poprvé zde vystoupil obnovený pěvecký sbor gymnázia. V říjnové tajné volbě si studenti zvolili téma Budoucnost blízká i vzdálená, proto se na podiu střídala představení futuristická i filosofické úvahy, jak by to asi dnes vypadalo, kdyby se minulost ubírala jinou cestou. Podle slov poroty byly výkony jednotlivých tříd velmi vyrovnané a na tradičně vysoké úrovni. Bylo tedy těžké vybrat ty nejlepší. Nakonec zvítězili studenti 7.A. Součástí slavnostního vyhlášení vítězů Akademie bylo poděkování studentům gymnázia, kteří se v letošním roce svými výkony významně zasloužili o propagaci našeho gymnázia na regionální i republikové úrovni. Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc a finanční podporu Městu Česká Třebová, Kulturnímu centru, firmě EVROservis.cz, Cukrárně Suk a Spolku Gymnázia Česká Třebová.
T. Kupka, M. Jiráský a J. Menšík, foto M. Soukupová, Gymnázium Česká Třebová 
ZMĚNY VÝPLAT SOCIÁLNÍCH DÁVEK 

K 1. lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální oblasti, především u výplaty sociálních dávek. V platnost vstoupí nový zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převádí z obcí na Úřad práce České republiky.  Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále přechází agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi se nově rozumí příspěvek na mobilitu a příspěvek na zdravotní pomůcky. Tyto dvě dávky od ledna nahrazují dosavadních osm dávek, o něž mohli žádat zdravotně postižení občané. V této oblasti bude úřad práce nyní administrovat i vydávání průkazu mimořádných výhod. Úřad práce bude zajišťovat i agendu související s příspěvkem na péči a organizaci veřejné služby. Úředníky, kteří zajišťují výplatu dávek a další zmiňované agendy najdete od 1. ledna v budově Úřadu práce - Na Strouze 1643, 560 02  Česká Třebová (s výjimkou dávek pomoci v hmotné nouzi, které budou poskytovány Úřadem práce ČR v budově pracoviště odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Habrmanova 1642, 560 02  Česká Třebová)  
 
Ladislav Kunst  ředitel kontaktního pracoviště Česká Třebová Úřad práce České republiky