Českotřebovský deník 341/2011 (21.12.)                                
Mile mě překvapilo, že se i na našem náměstí uctila památka Václava Havla. 

Při zapalování mé svíčky, jsem si vzpomněl na rok 1989 a na dny od 21.12., kdy jsem se se spolužáky účastnil manifestací u tohoto morového sloupu. Mrznuli nám prsty u nohou , ale nadšeně jsme hltali informace, které ve sdělovacích prostředcích chyběly.  Na noviny se stáli fronty už hodinu před otevírací dobou stánků PNS. Měl jsem i to štěstí, že se mi v domě nad dnešním Zverimexem (Pražského ul.) podařilo s dalšími účastníky vidět někdy okolo 22.12. první video záběry ze 17. září, které byli pořízeny zahraničními novináři. Na manifestacích bylo několik stálých řečníků, bohužel si nepamatuji jejich jména, ale mám v úctě jejich odvahu.
Věřím, že každý z nás , který zde v Č.T. roku 1989 manifestoval,  tak v dnešních dnech svíčku u našeho morového sloupu zapálil.
Však tomu odpovídá i počet svíček. Nebylo nás o mnoho více než těch uhaslých nebo ještě plápolajících plamínků zářících do tmy dne 21.12.2011.                                                                                                                                               S úctou Petr Šácha
 

Zima je tady  - aneb -

o tom, kterak nejen p. správce ze Svinné málem by bídně zahynul, anžto autobus jeho takřka zřítiv se do strže v Kohoutě pod hájenkou, cestou z České Třebové na Litomyšl... Autobus pak pln žactva školou povinného byl a samo zřícení neobešlo by se takto bez následků...toho jsa příčinou poměry nové, kdy řidič nový, cesty neznalý a v těchto místech nezkušený nevěda si rady s poměry ztíženými sněžením, anobrž stav cesty svodidly nevybaven... (LK)
 
 
Poděkování za podporu a spolupráci v roce 2011

Děkujeme za podporu a spolupráci v uplynulém roce Městu Česká Třebová, Krajskému úřadu v Pardubicích a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Děkujeme firmám Contipro C, a.s. Dolní Dobrouč,  LDM, spol. s r.o. Česká Třebová, ORLÍK-KOMPRESORY v.d. Česká Třebová, ASI-klub Česká Třebová, IMS-Drašnar, s.r.o. Česká Třebová, FARMTRANS H & H LOGISTIK s.r.o Praha, Česká spořitelna a.s., oblastní pobočka Pardubice, Krajské centrum osobní dopravy Pardubice, Depo kolejových vozidel a Osobní stanice Česká Třebová. S úctou  a přáním všeho dobrého v roce 2012         Eva Ostruszková, A-Centrum, týdenní stacionář 
 
Úmrtí v prosinci 2011 

Růžena Limberská nar. 1920, Česká Třebová
Jana Mrštná nar. 1946, Česká Třebová
Irena Vičarová nar. 1943 Skuhrov
Marie Holánková, nar. 1939 Česká Třebová
Miroslav Pávek nar. 1929, Česká Třebová
Božena Jansová nar. 1027, Česká Třebová
Emil Fečko nar. 1951, Česká Třebová
Ludmila Ilievová nar. 1949, Česká Třebová
Božena Štěpánková nar. 1922, Česká Třebová
Alois Grepl nar. 1935, Rybník
Zdeněk Pirkl nar 1944 Kozlov
Rosalie Veselá nar. 1918 Semanín
Jan Novotný nar. 1944 Rybník
Drahoslava Horáková, nar. 1928 Česká Třebová
Věra Snítilá nar. 1928, Česká Třebová
Karel Novotný nar. 1921, Česká Třebová . Čest jejich památce !
 
Poděkování  

Město Česká Třebová děkuje všem sponzorům akce „Oslavy silvestrovské noci a vítání nového roku 2012“, které se uskuteční na Starém náměstí v České Třebové:
DRUMEL a Co., s.r.o. Česká Třebová
EKOLINE GROUP s.r.o. Ústí nad Orlicí
Elektro Gregar, Česká Třebová
Hotel Bravo – Josef Janda, Česká Třebová
H-STAVEX s.r.o., Česká Třebová
Jindřich Dvořák, Česká Třebová
KORADO a.s., Česká Třebová
Ladislav Vraspír – ELVA, Česká Třebová
Orlická vodohospodářská společnost, Česká Třebová
PROPLAST spol. s r.o., Ústí nad Orlicí
RYDO spol. s r.o., Česká Třebová
TRUHLÁŘSTVÍ Ondřej Vencl, Česká Třebová
TRUHLÁŘSTVÍ Radko Jasanský, Česká Třebová

 

Památku Václava Havla uctívají také na náměstí v Ústí nad Orlicí. 

Na závěr školního vyučování před nástupem na vánoční prázdniny sem přicházely celé školní třídy. Svíčku neměl každý, ale o tom to přece není. Jde o  spontánní akci, která pomohla si uvědomit mnoho souvislostí....

 

 

 

 

 

 
Kraj odmítá jakoukoliv spojitost s pokusem o vydírání 

Pardubice - Pardubický kraj se distancuje od soukromých aktivit člena ČSSD Pardubice. Odmítá a důrazně se ohrazuje proti jakémukoli podezření z pokusu vydírání a korupce. Minulý týden, ve čtvrtek 15. prosince 2011, navštívil hejtmana Pardubického kraje generální ředitel společnosti Enteria, a. s., Libor Joska. Sdělil mu, že má k dispozici zvukový a obrazový záznam, který údajně dokazuje vydírání ze strany člena ČSSD. „Na základě sdělení jsem pana generálního ředitele Josku vyzval, aby o této záležitosti neprodleně informoval Policii ČR a předal jí důkazní materiál. Zároveň jsem ho požádal o ignoraci náznaků nelegálních finančních či jiných požadavků, ať je přednáší kdokoliv,“ vyjádřil se hejtman Martínek k obsahu setkání s generálním ředitelem. Druhý den hejtman odeslal generálnímu řediteli dopis, ve kterém uvádí, že pokud má podezření z korupce či vydírání, aby tuto událost neprodleně nahlásil orgánům činným v trestním řízení. Hejtman Martínek zároveň požádal pana Josku, aby ho o podání neprodleně informoval, což učinil včera, tedy 21. 12. 2011. V případě, že by tak pan Joska neučinil, byl připraven podat oznámení na Policii ČR sám hejtman Radko Martínek.
Tichý: úplatky za vícepráce? To je absurdní!!!
Spojitost Pardubického kraje s údajnou úplatkářskou aférou, o které 21. prosince 2011 ve svém zpravodajství informovala TV Prima razantně odmítá náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. Možnost, aby jednotlivec byl schopen ovlivnit navýšení rozpočtu investiční akce kraje, považuje díky vnitřním směrnicím kraje za absurdní. „V případě, že z jakéhokoliv důvodu dojde při investiční akci, jejímž investorem je Pardubický kraj, k provádění víceprací či navýšení rozpočtu z jiného důvodu, je celá věc relativně složitě posuzována,“ vysvětluje náměstek Tichý. „Sejde se pracovní skupina tvořená nejenom zástupci samosprávy, ale také odborníky z řad úředníků kraje a posoudí oprávněnost požadavku na navýšení rozpočtu akce. Následně vydává doporučení Radě Pardubického kraje, která jako kolektivní orgán o věci rozhoduje. Je proto zcela vyloučené, že by jednotlivec mohl ovlivnit to, zda bude rozpočet investiční akce o vícepráce navýšen.“ Náměstek Tichý v této souvislosti připomíná skutečnost, že Pardubický kraj ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek provádí otevřená výběrová řízení. Díky nim se podařilo za poslední tři roky ušetřit ve všech oblastech zhruba třičtvrtě miliardy korun. „Námi vysoutěžené ceny investičních akcí jsou třicet procent pod celostátním průměrem,“ říká Tichý s tím, že základním kritériem výběrového řízení prováděného Pardubickým krajem je nejnižší dosažená cena. Všechna výběrová řízení, jejichž předpokládaná hodnota převyšuje sto tisíc korun, jsou navíc vyvěšována na úřední desce Pardubického kraje. „Informace o tom, že by snad Pardubický kraj, který tímto transparentním způsobem postupuje a dosahuje takových úspor, prostřednictvím jakéhosi emisara získával od podnikatelů úplatky, je naprosto nesmyslná a hrubě urážlivá,“ uzavírá Tichý.