Třebovák Martin Netolický zvolen do krajské rady            

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém řádném prosincovém zasedání zvolilo za člena rady Pardubického kraje zodpovědného za zdravotnictví dosavadního poradce hejtmana a VŠ učitele JUDr. Martina Netolického, Ph.D. (ČSSD).

 

Funkci radního pro zdravotnictví jste převzal pouhých jedenáct měsíců před krajskými volbami. Je možné za tu dobu vůbec něco v krajském zdravotnictví prosadit?

 

Jsem přesvědčený, že je to dostatečně dlouhá doba na to, aby řízení tohoto resortu dostalo jasný řád a směr. Nadále není možné, aby si krajské nemocnice vzpomněly na svého akcionáře jenom za situace, kdy jim aktuálně hrozí insolvence. Krajské zdravotnictví musí fungovat jako propojený organismus. Na to si budou muset managementy našich nemocnic zvyknout. Předložil jsem radě kraje realizovatelný plán finanční stabilizace, který by měl zabránit dalšímu prohlubování zadlužování. Není přece akceptovatelné, aby se každý rok všechny ostatní resorty uskromňovaly a škrtaly ve vlastních výdajích ve prospěch bezedné díry zvané zdravotnictví. Kraj přece zajišťuje řadu dalších činností – zřizuje střední školy, základní školy praktické, sociální ústavy, vlastní a spravuje silnice druhé a třetí třídy, apod. Příčiny krize ve zdravotnictví jsou jednak systémové, ale mým úkolem je zbavit se těch, které lze odstranit z úrovně kraje.

 

Působíte také jako člen rady našeho města. Lze vůbec tyto dvě funkce zvládnout zároveň?

 

Nepatřím mezi lidi, kteří by chtěli sbírat veřejné funkce. Už dnes vidím, a to jsem v nové pozici teprve dva týdny, že není v mých silách stihnout obě funkce naráz tak, jak bych si představoval. Členství v městké radě není jenom o pondělních schůzích. Je to také o času, který se musí věnovat přípravě, pokud nechci být jenom hlasovacím strojem, který se bojí na cokoliv zeptat nebo říci svůj názor. Proto jsem se rozhodl, že si ponechám pouze mandát zastupitele a nechám navrhnout někoho z mých kolegů zvolených za sociální demokracii na pozici člena rady města. To ovšem neznamená, že nechci pro naše město pracovat jako doposud. Naopak bych rád pomohl prosazovat zájmy města v rámci krajské politiky. V minulosti jsem mohl některé věci ovlinit pouze zprostředkovaně, nyní budou možnosti poněkud větší díky přímému vztahu k orgánům kraje.  

Děkuji za informace a v nové funkci přeji hodně úspěchů.  Milan Mikolecký  (foto Miloš Spáčil)