Českotřebovský deník 344/2011 (28.12.)                               
Lednové číslo Českotřebovského  zpravodaje předáno do tiskárny.

Lednové číslo bude mít 104 stran + obálku, obsahuje  10 stránek definitivního řešení autobusových jízdních řádů linek procházejících naším městem. Jízdní řády  jsou v podobě, ve které jsou vylepeny na zastávkách a je v nich spojen provoz o pracovních dnech a víkendech v jednom přehledu. Je třeba tedy rozlišit co jede ve všední dny a co v sobotu a neděli.  Přesto  ani tyto vytištěné jízdní řády nezachycují všechno, teprve po spuštění nového grafikonu bylo rozhodnuto o zastavování rychlíků do Ústí n.O. a Rychnova nad Kněžnou také na zastávce u ZŠ Habrmanova. Další změny slíbil organizátor dopravy  zařídit k březnovému termínu.   V časopise je obsáhlý výčet aktivit českotřebovského gymnázia, rozhovory s novým krajským radním Martinem Netolickým, s advokátem Martinem Červinkou o problematice osobního bankrotu a také s Králem české cyklistiky Jaroslavem Kulhavým.   V historické části je předposlední pokračování  ze 110tileté historie Federace strojvůdců,  další článek se věnuje budování prvního skuhrovského vodovodu a  přehledu kulatých výročí  roku 2012. V kalendáriu  najdeme jména Hana Habrmanová, Rudolf Vejrych a Josef Žáček.
 
Lékařská služba první pomoci - stomatologie  

Uvádím rozpis služeb na celý rok 2012, který zaslala lékařská stomatologická komora Litomyšl pro všechny své čtyři oblasti, kde službu zajišťuje. Nejde tedy jen o "náš" uměle vytvořený "stomatologický region" Česká Třebová - Ústí n.O. - Brandýs, Choceň - Vysoké Mýto, ale ještě pro další okolí regiony, tedy např. Lanškrounsko, dále oblast Litomyšl - Polička a také Svitavsko,. Všude tam se může nechat ošetřit i pacient z České Třebové, není tedy vázán jen na "naši" oblast.  Vždyť do Litomyšle  či Lanškrouna může být blíže  než do vysokého Mýta, může se také stát, že službu bude mít stomatolog, ke kterému nemáte velkou důvěru. Vše najdete na tomto odkaze ZDE, soubor v excelu si můžete stáhnout pro svou potřebu do počítače.
 
Vánoce na blátě

Sníh se drží jen  ve vyšších polohách na stráních u lesa a podobně, ve městě  se vůbec nedalo o "bílých Vánocích mluvit"  Ve městě panoval skutečný klid, především první svátek vánoční, kdy se zastavil i provoz super a hypermarketů. Vánoce jsou skutečným svátkem, který se světí a kdy se opravdu nepracuje.  Pouze to neplatilo pro přípravu lednového čísla zpravodaje, příprava musela probíhat i přes sváteční volno. Téměř se zastavil i sportovní život (mimo Vánočního turnaje v bendy hokeji v Benátkách, kde (opět) zvítězil tým   Růžových prasátek, další sportovní vyžití však umožňoval plavecký bazén a zimní stadion. Kulturní vyžití bylo zase omezeno na výstavu betlémů ve výstavním sále Kulturního centra. Počasí příliš k vycházkám nelákalo, jen v Javorce  jsem potkával průvody  lidí venčících zde své psy. Především na Štědrý den pak ožil městský hřbitov  a další hřbitovy.  Lidé sem přijeli po delší době od Dušiček a odstraňovali z hrobů  již nevzhledné a větrem rozházené zbytky květinové výzdoby. Odpadkové koše proto přetékaly. Dojít až ke kontejneru za bránou každý nepovažoval za potřebné.... Nyní po vánocích se zase pracuje,  Eko Bi má zvýšenou práci s odvozem povánoční nadílky obalů od dárků, ale zvládá to. Pilno bylo také dnes 27. prosince ve sběrném dvoře.  Tak trochu neštěstím se ukazuje  potřeba vážení nákladů (váha je pro oba směry jen jedna), auta musí čekat na příjezdu i odjezdu.  přitom údaje o hmotnostech  vozů či odevzdaného nákladu jsou jedny z nejzbytečnějších co znám, zvláště v době, kdy vyhláška nijak neomezuje množství odevzdaného odpadu. A i kdyby omezovala, snadno by se našla cestička, jak toto obejít.....
 
Výběr vánočních pohlednic od rakouskouherské monarchie po první republiku

Soubor poslal sběratel Martin Šebela, najdete jej ve zvláštním článku ZDE